SATSER PÅ DRONER: Kystjegerkommandoen satser på overvåking med droner, og Forsvarsmateriell sonderer markedet.
Foto:Forsvaret: Emil Wenaas Larsen

Planlegger av droner til Nord-Norge til nær milliard

Kystjegerkommandoen og etterretningsbataljonen på Setermoen kan få droner til nær en milliard kroner etter at Forsvarsmateriell i februar ba europeiske leverandører forberede seg på storhandel.
Ole Dag Kvamme

Dronemagasinet kan nå presentere Forsvarets planer for å handle droner til etterretningsbataljonen på Setermoen samt Kystjegerkommandoen i Harstad.

For Kystjegerne ser Forsvaret etter droner som kan fly fire timer og minst 50 nautiske mil.

For Hæren er behovet minst 100 kilometers rekkevidde, og utstyret må kunne holde seg i lufta minst 8 timer.

  1. februar gikk Forsvarsmateriell ut med det som heter en veiledende kunngjøring for bemannede og ubemannede luftbårne systemer i to store prosjekter.

OVERVÅKINGSDRONER TIL NORD-NORGE: Forsvarsmateriell planlegger kjøp av langtrekkende droner til etterretningsbataljonen, for bruk over store avstander i Nord-Norge. Foto: Forsvaret: Ole-Sverre Haugli

Innkjøpene vil bli foretatt når Forsvaret utlyser anbudskonkurranse på et senere tidspunkt.

Store innkjøp

I mars 2019 skrev Dronemagasinet at etterretningsbataljonen ville bygge opp en ny dronestyrke på Setermoen i Troms, og planla dronekjøp fra 200 til 400 millioner kroner.

Anbudsdokumenter Dronemagasinet har hentet inn og kilder vi har snakket med, viser at Forsvaret arbeider videre med dette, men også har koblet dronekjøp til Sjøforsvarets «nye» Kystjegerkommando på det planlagte kjøpet.

Der er kostnadsrammene mellom 200 og 500 millioner kroner. I så fall snakker vi altså om investeringer som i 2019-kroner ble omtalt som inntil 900 millioner kroner.

KYSTJEGERE: I Forsvarets planer for anskaffelser fra 2019 til 2026 ble ønsket om droner til Kystjegerne, Coastal Rangers, beskrevet til mellom 200 til 500 millioner kroner. Kilde: FAF

RFI

Den veiledende kunngjøringen kalles også for «Request for information», og er en beskjed til markedet om hva Forsvaret ønsker seg, hvilke behov man har, og så bes droneleverandører fortelle hva de er i stand til å levere.

Dermed er prosjektene fortsatt i konseptfasen. Ut fra svarene Forsvarsmateriell får, blir det så laget en plan for kjøp, og en anbudskonkurranse vil senere bli lagt ut.

Dermed er det i dag opp til Forsvarsmateriell å finne ut hva Kystjegerkommandoen på Trondenes i Harstad og dronestyrken på Setermoen vil ende opp med.

Kystjegere

Kystjegerkommandoen ble forsøkt lagt ned så sent som i 2015. Nå fremstår den som en spydspiss for etterretning med droner på kysten.

I Forsvarets gjeldede planer for kjøp beskrives behovet for droner til Coastal Rangers beskrevet i et område mellom 200 til 500 millioner kroner, med kjøp fra 2022 til 2026.

I motsetning til Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialstyrker er Kystjegerkommandoen i dag en etterretningsstyrke, som bruker droner, og ønsker å utvikle dette mer.

Under øvelsen Arctic Hawk i vinter ble både stridsbåter, patruljer og droner sendt ut for å oppdage og dokumentere fiendens bevegelser.

Sjef Sten Richard Larsen i Kystjegerkommandoen, forteller til klikk.no at avdelingen ønsker å bli best på droner langs kysten og på det åpne havet.

– Om få år er det ultimate målet å gjøre dette på større avstander og enda større droner. Vi utvikler også evnen til å strømme posisjonsdata til allierte fartøyer som kan ligge 1000 kilometer ute og avfyre et Tomahawk kryssermissil mot mål vi angir, sier Larsen til Klikk.no.

Rekkevidde

I etterspørselen til markedet spør Forsvarsmateriell om droner som skal kunne fly minst fire timer, og minst kunne operere 50 nautiske mil unna, som tilsvarer 93 kilometer.

KRAV: Forsvarsmateriell viser kravene til kommer til å stille til utstyret man vil kjøpe til Kystjegerkommandoen. Kilde: RFI Skjermdump.

Troms og Finnmark

Det andre prosjektet som ser ut til å få droner, er Hærens etterretningsbataljon på Setermoen, som ønsker en stor variasjon av luftbårne farkoster.

Det er ukjent for Dronemagasinet om kostnadsrammen på 200 til 500 millioner kroner for droner til Coastal Rangers også er ment å dekke kjøpene til avdelingen på Setermoen.

Spesialrådgiver Birgitte Frisch forklarte i 2019 at prosjektet ønsket «å tilføre landmakten en elevert, luftbåren sensor som kan gi et effektivt bidrag for å møte det informasjonsbehovet de taktiske enhetene i landmakten har i operasjoner».

Vi har tidligere omtalt det som et prosjekt til rundt 200 til 400 millioner kroner.

I dokumentet sendt ut til markedet heter det at konseptet er til vurdering, alt fra mindre bemannede fartøyer til større ubemannende. eller ubem – «Smaller manned platforms, Optionally manned platforms, runway based Unmanned Aerial Systems or Field deployable Unmanned Aerial Systems».

KRAV: Forsvarsmateriell viser kravene til kommer til å stille til utstyret man vil kjøpe til Kystjegerkommandoen. Kilde: RFI Skjermdump.

Forsvarsmateriell beskriver at behovet gjelder store geografiske områder, og at farkostene må kunne fungere i nordlige deler av Norge gjennom hele året, og kunne støtte nasjonale, militære operasjoner i kriser og krig.

Utstyret må kunne fly minimum 100 kilometer unna, og være i lufta i minst 8 timer