KANSKJE SHADOW: Forsvaret planlegger å bruke opptil 400 millioner kroner til overvåkingsdroner de nærmeste årene. Om Forsvaret går for hyllevare, er Boeing Insitus Scan Eagle, eller Textrons Shadow, som vist her, en RQ-7B Shadow 200 en mulig kandidat. FOTO: US Army

Dronesatsning i Forsvaret: Hæren kjøper droner for 200-400 millioner kroner

Fra høsten bygger etterretningsbataljonen en helt ny dronestyrke på Setermoen i Troms for en ny, storsatsing på overvåkingsdroner til 200-400 millioner kroner for Hæren.
Ole Dag Kvamme

Planene venter endelig godkjenning i Forsvaret, men Hæren har allerede startet etableringen av den nye styrken. Dronestyrken skal være operativ fra 2023.

Forsvaret la 4. mars frem sin nye anskaffelsesplan. Faf-en, som den kalles i Forsvaret, inneholder alle planlagte fremtidige anskaffelser i forsvarssektoren fra 2019 til 2026.

Men den nye, store planlagte satsingen UAS Norway i dag kan avsløre, var ikke med der. Etter gjentatte spørsmål om det navngitte prosjektet, bekrefter Forsvarsdepartementet nå eksistensen av det hittil svært hemmeligholdte prosjektet.

Les også: Kjøpte droner for 42 millioner kroner uten konkurranse

Les også: Kjøpt droner for 152 millioner kroner

Les også: Glemte gjenkjøp for dronekontrakt

Les også: Forsvaret undergraver Regjeringens politikk

Elevert, luftbåren sensor 

Prosjektet kalles «Taktisk UAV». Taktisk fordi det handler om større overvåkingsdroner enn det norske Forsvaret har hatt, og UAV betyr Unmanned Aerial Vehicle, altså ubemannet luftfartøy.

 «Hensikten med dette mulige prosjektet er å tilføre landmakten en elevert, luftbåren sensor som kan gi et effektivt bidrag for å møte det informasjonsbehovet de taktiske enhetene i landmakten har i operasjoner», skriver spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet i en e-post til UAS Norway. 

BEKREFTER: Spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet bekrefter at Forsvarsdepartementet planlegger anskaffelse av nye overvåkingsdroner til en kostnad mellom 200 og 400 millioner kroner. FOTO: Mats Grimsæth/Forsvaret.

 Hun bekrefter at prosjektet har en foreløpig ramme i størrelsesorden 200-400 millioner kroner, og at det planlegges iverksatt frem mot midten av 2020-tallet.

 – Prosjektet ble valgt ikke omtalt i årets fremskaffelsesplan da grunnlaget ikke ble ansett som tilstrekkelig modent ved tid for utgivelse. Det er forventet at prosjektet inkluderes i neste utgivelse første kvartal 2020, skriver Frisch.

 

 

 

 

 

 

 

Hæren allerede i gang

– Vi starter opprettelsen av en droneavdeling i etterretningsbataljonen på Setermoen fra høsten, bekrefter oberstløytnant Per Espen Strande, talsmann for Hæren.

Strande opplyser at planleggingen allerede er i gang.

NY DRONEAVDELING I NORD: Etterretningsbataljonen på Setermoen i Troms er allerede i gang med å planlegge oppbygging av en ny, egen droneavdeling, bekrefter talsmann for Hæren, Per Espen Strande. FOTO: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret.

– Vi planlegger en strukturutvikling i den nye avdelingen slik at den skal være fullt operativ rundt 2023 til 2025. Dette er avhengig av at prosjektet blir endelig godkjent, noe jeg fra Hæren ikke har oversikt over, sier Strande.

Han kan ikke opplyse størrelsen på styrken.

Større overvåkingsdroner

Etter det UAS Norway kjenner til, ønsker Hæren nå større droner enn hva man hittil har hatt. Den minste er kjent, norskutviklede Black Hornet, som bare veier noen gram. 

Den neste størrelsen er Wasp og Puma fra AeroVironment, Vi har tidligere omtalt kjøpet, som skal komme frem mot sommeren i år.

Typen man nå planlegger å anskaffe, er større, og har lenger rekkevidde, og gi et større situasjonsbilde. Det er fortsatt kun snakk om sensordroner, ikke droner som skal kunne bære våpen.

Det er ikke kjent hvilken drone Hæren ønsker seg. Blant typene i denne klassen hører Textron Systems’ Shadow TUAV (Tactical unmanned aerial system.)

Denne er mye brukt av den amerikanske hæren.

En annen kjent konkurrent er Boeing Incitus ScanEagle, mye brukt av US Marine Corps. 

KANSKJE SCANEAGLE: Forsvaret planlegger å bruke opptil 400 millioner kroner til overvåkingsdroner de nærmeste årene. Om Forsvaret går for hyllevare, er Boeing Insitus Scan Eagle, som vist her utenfor Saudi-Arabia på den amerikanske krigsskipet «USS Gunston Hall» en mulig kandidat. FOTO: Jonathan Sunderman/US Navy.

– Det vi ønsker er hurtig og langtrekkende sensorkapasitet. Det er fremsendt en prosjektidé fra Hæren. Forutsatt at det godkjennes, er det Forsvarsmateriell som forestår valg av type og leverandør, sier Strande.

Forsvarsmateriell ikke orientert

Kommunikasjonsrådgiver Jannicke Hauan Strand ved Forsvarsmateriell opplyser at hun ikke kjenner til prosjektet. Det gjør heller ikke underdirektør Per Arne Johnsen i Forsvarsmateriell.

– Jeg har aldri hørt om prosjektet. Det er første gangen jeg hører om det når du spør meg, sa Johnsen da vi spurte han om prosjektet nylig.