Assisterende sjef i PST, Hedvig Moe, under onsdagens pressekonferanse om etterretningstrusselen mot Norge.
Foto:Hans O. Torgersen

PST med råd til norske droneoperatører: Vær gjennomtenkt når du flyr drone i dagens spente situasjon

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får mange tips om droneflyging. I et intervju med Dronemagasinet oppfordrer PST norske dronepiloter til å være «gjennomtenkt» i hvordan man opererer drone nå.
Hans O. Torgersen

– Utgangspunktet er jo at det er lovlig å fly droner i Norge, med mindre du er russisk statsborger. Likevel så er det nok sånn at vi tenker at i dagens situasjon så kan man godt være ekstra gjennomtenkt før man flyr med drone, og si særlig i nærheten av kritisk infrastruktur, sier assisterende sjef i PST, Hedvig Moe, til Dronemagasinet.

Politiet og PST får for tiden veldig mange tips og meldinger fra befolkningen om droner. 

– Vi setter veldig stor pris på det, men det er jo ikke noen tvil om at vi tenker at en god del av de observasjonene enten er noe annet enn en drone  eller er andre enn russiske statsborgere som flyr. Det er jo ikke ulovlig for nordmenn.

– Er droner et aktuelt verktøy for utenlandsk etterretning i Norge? 

– Droneaktivitet, blant annet i nærheten av kritisk infrastruktur, er ikke noe nytt slik vi vurderer det. Det har vi har vi sett over tid, og vi vet at det blir brukt i etterretningsaktivitet for å skaffe seg informasjon, rett og slett. 

Hedvig Moe har vært assisterende sjef, altså nestkommanderende, i PST siden april i år. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Ulike hypoteser

PST har ulike hypoteser om de saken med mulige droneobservasjoner som man har overtatt etterforskningen av.  

 – Det kan jo være noe annet enn droner, det kan være andre enn russiske statsborgere som flyr droner, og da er det jo ikke ulovlig. Det kan være rett og slett å ta høstbilder og bilder av norsk natur. Hvis man er russer, så er det fortsatt ulovlig. 

PST forsøker nå å finne ut om det er noen sammenheng mellom de ulike sakene: Mulige droneobservasjoner i Nordsjøen, over gassanlegget ved Kårstø, ved Bergen lufthavn Flesland og de pågrepne russerne som hadde droner med seg. 

Arkivbilde fra Longyearbyen. Den siste russiske statsborgeren som er pågrepet for droneflyging hadde fløyet på Svalbard. Foto: Anders Martinsen

– Vi ønsker å finne ut av nettopp om det er en sammenheng mellom flere av de og hva som kan være intensjonen bak flyvningen, og om det er noen, for eksempel Russland, som står bak. 

Når det gjelder intensjonen bak flyvningene, så kan det jo altså være å ta bilde av norsk natur. Men det kan jo også være å forsøke å skape frykt og usikkerhet i Norge og Europa, for eksempel om leveranser av gass som jo nå er veldig, veldig viktige.

Spionasje er et annet alternativ  

– Det kan være informasjonsinnhenting, å prøve å få informasjon om for eksempel hvordan et kraftanlegg bygd opp, samferdselsstruktur, oljeinstallasjoner. Det er jo mye som kan være av interesse for Russland. 

– Og ved å bruke drone vil man kunne få bilder som man ikke kan få ved å bruke satellitt eller stå på bakken? 

– Vi tenker i hvert fall at droner er et interessant verktøy for en utenlandsk etterretningstjeneste, sier Moe. 

– Har PST hatt konkrete saker, der droner er blitt brukt til etterretning i Norge? 

– Jeg kan ikke si konkret hva det er vi har sett. Men vi ser altså på droner som et aktuelt verktøy til å drive etterretning. 

– Er det andre nasjoner enn Russland som er aktuelle?

– Vi er opptatt av blant annet kinesiske etterretningstjenester og en del andre land, og hvordan de driver etterretningsaktivitet mot Norge. Så er jo det med Russland spesielt aktuelt nå med den spente sikkerhetspolitiske situasjonen og Norge sin rolle som en ekstremt viktig gassleverandør. 

Les også: Fra onsdagens pressekonferanse – PST kan ikke konkludere om hvem som står bak dronehendelser.