007-Her har dronen funnet et rådyr i graset – det er godt synlig med den varmesøkende sensoren_foto_dag bjerkestrand