Knut Roar Wiig og Nordic Unmanned er hardt rammet av koronakrisen. Nå vil de gå i dialog med Samferdelsdepartementet.
Foto: Fredrik Naumann

Regjeringen til dronebransjen: Ta kontakt dersom dere er berørt av koronakrisen

- Et positivt svar, sier Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned, om Samferdselsdepartementet respons på reaksjonene etter regjeringens krisepakke.  
Jan Frantzen

Tidligere denne uken  skrev Dronemagasinet at Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned reagerte på at droneselskaper så langt ikke er inkludert i regjeringens krisepakke for luftfarten. Krisepakken på seks milliarder kroner ble presentert av regjeringen forrige uke. Wiigs kommentarer henspeller på at helikopterselskaper er nevnt spesifikt i vedtaket, men ikke droneselskaper som i flere tilfeller driver med de samme tjenestene.

Samferdselsdepartementet har nå svart skriftlig på Dronemagasinets henvendelser om kommentar til dette. De uttrykker at den nåværende krisepakken hovedsakelig er rettet mot operatører som driver med frakt og gods, men legger til følgende:

«Samferdselsdepartementet har ikke fått noen forespørsler angående operatører av ubemannet luftfart i forbindelse med virusutbruddet. Dersom det skulle være tilfellet at ubemannet luftfartsoperatører er påvirket av virusutbruddet, så må saken presenteres ovenfor Samferdselsdepartementet.»

Hele uttalelsen fra Samferdselsdepartementet kan du lese nederst i denne saken.

Vil ta kontakt

Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned kommenter uttalelsen slik:

– Det er et positivt svar. Da vil vi ta kontakt med Samferdselsdepartementet for videre dialog.

Tomt: Det er lite aktivitet i Nordic Unmanneds kontorlokaler i Sandnes. 13 ansatte er permitterte.

– Hva kan dere håpe på av bistand fra regjeringen?

– Jeg har ikke noen tanker om det foreløpig. Det er vanskelig å si ut fra det vi har sett så langt, sier Wiig.

Nordic Unmanned er sterkt berørt av koronasituasjonen, og har permittert 13 ansatte. I en undersøkelse UAS Norway nylig utførte blant norske droneoperatører, svarte 23 prosent av respondentene at de opplever permitteringer i sin bedrift, mens 14 prosent forventer dette fremover. Ni prosent opplever eller forventer oppsigelser.

Tar oppfordringen på alvor

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, sier også at det er positivt at regjeringen ønsker kontakt med berørte droneoperatører i forbindelse med koronakrisen.

 

Det er viktig at ikke ubemannet luftfart bare blir trukket frem som et glansbilde når det vises frem ny og spennende teknologi

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

– Slik vi oppfatter det, har de foreløpig ikke trodd at også dronebransjen er berørt av kornakrisen, sier han.

– Vi tar oppfordringen fra Samferdselsdepartementet på alvor, og ønsker at de som er berørte, eller kan bli berørte, tar direkte kontakt med oss, slik at vi kan bidra til at dette videreformidles til departementet, sier Martinsen.

Han påpeker at dronebransjen også må bli ansett som en luftfartsaktør.

– Det er viktig at ikke ubemannet luftfart bare blir trukket frem som et glansbilde når det vises frem ny og spennende teknologi, og så glemt når bransjen trenger hjelp til å komme videre. Vi kan naturligvis ikke sammenlignes med SAS og Norwegian, men vi utgjør en del av luftfarten som det er viktig å ta vare på for å sikre både arbeidsplasser og bruk av droneteknologi både under koronakrisen og videre, sier han.

Uttalelsen i sin helhet

Her er hele uttalelsen Dronemagasinet har fått fra Samferdselsdepartementets kommunikasjonsavdeling:

Regjeringen vil legge til rette for likviditet til flyselskaper i situasjonen som er oppstått som følge av virusutbruddet, gjennom å foreslå at det opprettes en garantifasilitet for selskaper med norsk flylisens (AOC).

Som følge av virusutbruddet har etterspørselen etter personreiser med fly falt betydelig, og det kommersielle grunnlaget for en stor del av norsk personflytrafikk har falt bort. Regjeringen har innført midlertidig stopp av lufthavnsavgifter. Samferdselsdepartementet, etter forhandlinger med NHO Luftfart, Widerøe, SAS og Norwegian, har inngått avtaler med de tre flyselskapene om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter.

Etter vår forståelse driver operatører av ubemannet luftfart ikke med frakt av passasjerer og gods, og at denne typen selskap stort sett driver med andre tjenester.

Samferdselsdepartementet har ikke fått noen forespørsler angående operatører av ubemannet luftfart i forbindelse med virusutbruddet. Dersom det skulle være tilfellet at ubemannet luftfartsoperatører er påvirket av virusutbruddet, så må saken presenteres ovenfor Samferdselsdepartementet.