Undersøkelsen som UAS Norway sendte ut onsdag. Det planlegges flere lignende undersøkelser fremover.

Slik påvirkes dronebransjen av koronakrisen

Oppdragsmengden er blitt mindre for mange norske droneaktører, og flere opplever permitteringer og oppsigelser. Dette viser UAS Norways ferske spørreundersøkelse.
Jan Frantzen

Onsdag sendte UAS Norway ut en spørreundersøkelse til norske droneoperatører, med formål om å få oversikt over utfordringer de står overfor i koronakrisen.

Over 100 operatører har svart på undersøkelsen, og her er noen nøkkeltall:

62 prosent av respondentene oppgir at oppdragene er blitt færre, eller at oppdrag er utsatt/kansellerte.

Foto og film er det segmentet hvor det for øyeblikket kommer flest droneoppdrag. Media og inspeksjon/dokumentasjon følger på de neste plassene.

23 prosent av respondentene opplever permitteringer i sin bedrift, mens 14 prosent forventer dette fremover. Ni prosent opplever eller forventer oppsigelser, forteller tallene fra undersøkelsen.

Les også: Slik kan drone-Norge bidra i koronakrisen

– Mange vil bidra

UAS Norway vil sende ut flere lignende undersøkelser, og vurderer dette fortløpende. Daglig leder Anders Martinsen oppfordrer både medlemmer og ikke-medlemmer til å svare på disse, slik at man får samlet mest mulig informasjon fra hele industrien.

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

– Vi vil dele disse opplysningene med samferdselsdepartementet, via NHO Luftfart, slik at de er kjent med hvordan dronebransjen  påvirkes av situasjonen vi står i, sier Martinsen, som også påpeker at det i undersøkelsen kommer frem at mange ønsker å gjøre seg tilgjengelig som ressurs.

– Dette ser vi også på Dronekartet, som akkurat nå har over 400 registrerte droneoperatører. Det betyr at over 50 har registrert seg i løpet av få dager. Man ønsker å bidra og være til nytte Det viktigste nå er at dronebransjen gjør seg tilgjengelig, men samtidig opplever mange at oppdragsmengden påvirkes. Et knippe aktører melder om permitteringer, mens for mange er oppdragsmengden den samme eller noe økt. For de bedriftene som har måttet permittere ansatte, er dette naturligvis dramatisk, og det er viktig for oss å få tilbakemeldinger fra dem. Vi ønsker å ta vare på droneindustriens interesser og behov, samtidig vil vi dele de gode erfaringene vi ser med dronebruk i koronasituasjonen, slik at vi synliggjør hvilken ressurs droner kan være, sier han.

– Stå samlet

Luftfartstilsynet har oppfordret til å begrense flyvninger i kontrollert luftrom. Cirka 15 prosent av respondentene i undersøkelsen sier at dette påvirker deres virksomhet.

– Noen spør om hvorfor disse begrensingene kommer når flytrafikken er så kraftig redusert, og svaret på det er at krisberedskap fører til at viktige og samfunnskritiske oppdrag må prioriteres. Det er viktig å opprettholde dette, selv om det kan gi utfordringer, sier Martinsen.

Det ble tidligere i uken presentert en økonomisk krisepakke til norsk luftfart. Martinsen sier det er for tidlig å si om noe av dette vil gå dronebransjen.

– Vi vil ha dialog med NHO Luftfart om hvordan disse midlene blir fordelt mellom de ulike luftromsaktørene. Det er viktig at vi viser at bransjen i høyeste grad er operativ, og vi vil ha tett dialog med Luftfartstilsynet for å sørge for at restriksjoner og reguleringer ikke er strengere enn de må være, sier UASN-lederen, som oppfordrer alle medlemmer til å registrere seg gratis på dronekartet.no, slik at man er tilgjengelig i sin region.

– Bruk kontaktnettet innen de ulike sektorene, slik at de er kjent med kapasiteten dere representerer, og la oss vise at dronebransjen står samlet i en vanskelig situasjon. Hvis alle spiller på lag, skal vi komme gjennom dette, sier han.