Safetofly-videoen har passert 100.000 visninger

UAS Norways sikkerhetskampanje har vært en stor suksess.
Jan Frantzen

– Vi har nådd et stort antall brukere, og kampanjen har vært en ubetinget suksess, sier daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen.

Før sommeren tok bransjeorganisasjonen initiativ til en sikkerhetskampanje som frontet karttjenesten safetofly.no. Dette er en gratis informasjonstjeneste som i samtid oppdaterer alle relevante opplysninger en droneoperatør trenger om vær, luftfartshindre, eiendomsgrenser, barnehager, skoler, flyplasser, restriksjonsområder og NOTAM-meldinger.

– Vi har passert 100.000 visninger av safetofly-videoen vår, og det er sterke tall. Vi hadde helt klart ambisjoner om noe lignende, men i sosiale medier er det alltid en evig kamp om oppmerksomhet. Strategien vår har tydeligvis vært vellykket, sier Martinsen.

Store aktører i ryggen

Etter flere uheldige episoder med uvettig dronebruk de siste årene har UAS Norway i stadig større grad hatt ambisjon om å være en aktiv pådriver for sikker og trygg bruk av droner. Dette førte til at bransjeorganisasjonen i fjor utviklet safetofly-verktøyet, i samarbeid med blant andre Asplan Viak.

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

Webløsningen fikk en forsiktig start i november 2017, med administrerende direktør i Avinor Flysikring, Anders Kirsebom, som første bruker etter lanseringen på UNC-konferansen i Telenor Expo. Men det var først i sommer tjenesten ble promotert i den nevnte sikkerhetskampanjen. Betydelige aktører som SAS, Norwegian, Widerøe, Avinor Flysikring, NHO Luftfart og Politiet stilte seg alle bak denne kampanjen.

– Det er tydelig at droneoperatører har hatt behov for en slik gratistjeneste. Det ser vi på antall personer vi har nådd, tilbakemeldinger fra brukerne og engasjementet på nettsidene. Brukerne har også delt linken flittig med venner og kolleger. Og når vi går igjennom trafikktallene ser vi at gjennomsnittsbrukeren er inne på tjenesten i over to minutter. Det er mye i denne sammenhengen, sier Martinsen.

Han forteller at UASN også har fått henvendelser fra utlandet angående tjenesten. Nå ønsker bransjeorganisasjonen å utvikle safetofly ytterligere.

– Vi skal ta en evaluering og vurdere hva vi skal jobbe videre med, og hvordan brukerne ønsker at tjenesten skal videreutvikles, konstaterer han.

Fra integrasjon til applikasjon

Martinsen sier at den ubemannede luftfarten, som en relativt ny aktør i luftrommet, må være en aktiv pådriver for sikkerhet. Spesielt nå som droneteknologi er i ferd med å bli etablert i en rekke bransjer og profesjoner.

– Når fokus i droneindustrien går fra integrasjon til applikasjon, er sikkerhet helt avgjørende. Og det spiller ingen rolle om dronen er blå eller grønn, om den kan fly fem meter over bakken eller fem hundre, hvilken sensor den har eller om operatøren er profesjonell eller ikke. Så lenge du flyr drone skal du ha en sunn og god holdning til sikkerhet, uansett, sier Martinsen.