Dronefag fra høsten 2022. Det kan bli realiteten hvis UDIR holder fremdriftsplanen for læreplanen for VG2 og VG3 som skal på høring i løpet av høsten 2021. Foto: Faksimile fra UDIR

Seks skoler ønsker droner på læreplanen

Minst seks skoler er interessert i å få droner på læreplanen i videregående skole. – De må kunne tilby lærlingeplasser også, sier Frode Midtgård i Utdanningsdirektoratet.
Ole Dag Kvamme

Arbeidet med å lage læreplaner for dronefag i den videregående skole pågår for fullt. Allerede i oktober skal fagplanene ut til offentlig høring med tolv ukers frist.

Planene tilsier vg1 elektro- og datateknologi, så vg2 drone og deretter vg3 droneoperatør, sier seniorrådgiver Frode Midtgård i Utdanningsdirektoratet.

– Når planene er klare, skal fylkeskommunen legge forholdene til rette for faget på en videregående skole. Fylkene må også arbeide for å fremskaffe tilstrekkelig med læreplasser for disse elevene, sier Midtgård.

MÅ HA LÆRLINGEPLASS: – Fylkeskommunen skal legge forholdene til rette for faget. Ett av kravene at skolen må kunne tilby lærlingeplasser i nærheten for elevene, sier seniorrådgiver Frode Midtgård i Utdanningsdirektoratet.

Målet er å lage læreplaner som står seg i et langsiktig perspektiv.

– Det er mye som skal være på plass på de enkelte skolene som skal tilby vg2 drone, det gjelder både lærere, utstyr og ikke minst godkjenninger fra luftfartsmyndighetene, sier Midtgård.

Les også: Planlegger nytt dronefag fra 2022

Seks skoler

Selv om det er tidlig, kan Dronemagasinet erfare at følgende skoler ønsker å få til et studietilbud for droner. Antallet kan selvsagt endre seg, ettersom læreplanene blir klare og andre får kunnskap om faget:

  • I Rogaland tevler Sola og Strand videregående skole om å tilby faget.
  • Andøy videregående skole i Nordland fylke har nærhet til en rekke teknologiske miljøer.
  • Hønefoss videregående skole ligger ikke langt fra Flirs anlegg nord for Hønefoss.
  • I Oslo ønsker også Bjørnholt videregående skole sør for Klemetsrud å tilby en slik linje.
  • Sykkylven videregående skole ligger ikke langt fra Griff Aviation, men når ikke 2022.

Rekker ikke neste år

– Vi rekker ikke få dette til allerede neste høst, sier rektor Barbro Midtgård ved Sykkylven videregående skole.

Midtgård ønsker samarbeid med Griff, men sier planene må bearbeides og godkjennes i både Utdanningsutvalg og Fylkesting.

– Vi må arbeide mer med tilbudet, få på plass utstyr og etablere solide samarbeidsparter før vi lanserer faget som et alternativ, sier Midtgård.

Halden videregående skole har også snust på planene, men faglærer Svein-Tore Narvestad opplyser ikke til å arbeide for å tilby faget med det første.

Samarbeid

I Rogaland er to skoler svært interessert i å kapre det nye faget, sier mulighetsutvikler Birger Haraldseid i Forus Næringspark og styremedlem i Tau Autonomy Center.

– Målet er at Rogaland skal få på plass landets beste løsning for utdanning av droneoperatører, sier Haraldseid.

OLJE, GASS OG VIND: – I dag driver mye utenlandsk arbeidskraft drone-inspeksjoner av vindmølleblad. Et rufsete blad kan miste 5 prosent av kraften. Det er klart vi kan utdanne norsk arbeidskraft til dette, sier mulighetsutvikler Birger Haraldseid i Stavanger. Han ivrer for dronetilbud i videregående skole i Rogaland. Foto: Privat

Han har ivret for faget, og vært et bindeledd mellom industrien, skoleverket og fylkeskommunen.

– Vi har snakket med en rekke aktører, og tror vi har grunnlaget for å fylle en klasse med minst femten elever, og driver et forprosjekt for å klare å tilby faget fra neste år, sier Haraldseid.

Han er svært opptatt av sterkt samarbeid mellom selskaper i regionen og skolene. Han viser til at sentrale selskaper som Nordic Unmanned, KVS Technologies og IKM Gruppen har vokst frem som ledende bedrifter med store behov.

– Energisektoren med kraft, olje og gass er de store driverne i industrien for droner. Så har vi også vindmølleparker. I dag driver mye utenlandsk arbeidskraft drone-inspeksjoner av vindmølleblad. Et rufsete blad kan miste 5 prosent av kraften. Det er klart vi kan utdanne norsk arbeidskraft til dette, sier Haraldseid.

Mangler lærekrefter 

– Vi er på desperat jakt etter noen som er sterke i dronefaget, og søker etter en person som kan gå inn i en 30 prosents prosjektstilling, og hjelpe oss til å planlegge oppstarten av faget neste høst, sier rektor Erlend Skåltveit ved Bjørnholt videregående skole.

En av flere stilling er er lyst ut i forbindelse med dronefaget som skal etableres på videregående skoler fra høsten 2022. Hos Bjørnholt videregående skole søker de en prosjektleder i 30% stilling. Foto: Faksimile utlysning

 

Skolen ligger langt sør i Oslo, ved Klemetsrud, og har i dag stor satsing på elektrofag.

– Vi fikk allerede i fjor klarsignal fra Utdanningsetaten i Oslo. Vårt inntrykk er at elevene er motivert, og vi vil tilby femte studieplasser på vg2 fra høsten 2022. Vi blir den første og eneste skolen i Oslo som tilbyr dronefag, sier Skåltveit.

PS: Daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway er med i Læreplangruppen.