Sikkerhet i høysetet

Dronebransjen samarbeider godt, og har et felles fokus på sikkerhet.
Jan Frantzen

I første halvdel av 2018 var det 21 hendelser med uautorisert dronebruk ved norske flyplasser. Det skaper bekymring, men også en felles front fra luftfartsaktører for å få bukt med problemet.

Det har de siste ukene foregått en kampanje om sikker og trygg bruk av droner, etter initiativ fra UAS Norway. SAS, Norwegian, Widerøe, Avinor Flysikring, NHO Luftfart og Politiet deltar alle i kampanjen som går frem til midten av august.

– Gjennom mange uheldige episoder i 2017 og 2018, har vi sett at ulovlig dronebruk kan sette lufttrafikken i fare. Som bransjeorganisasjon skal vi være en aktiv pådriver for sikker og trygg bruk av droner, sier daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen.

Kampanjen fronter karttjenesten safetofly.no, som er en gratis informasjonstjeneste med alle relevante opplysninger en droneoperatør trenger.