Aksel A. Transeth seniorforsker i Sintef.
Foto: Sintef

Ny innovasjonsworkshop for droneaktører: RINVE-nettverket samler leverandører og sluttbrukere

RINVE-nettverket arrangerer ny innovasjonsworkshop 13 juni for droneaktører og andre leverandører og brukere innen robotikk og automatisering.
Jan Frantzen

– Norge har veldig fremoverlente sluttbrukere, og leverandører med fantastisk teknologikompetanse. Bakgrunnen for vårt nettverk er at vi vil koble de to sammen og få et samarbeid, slik at leverandørene kan få utvikle sine løsninger etter behovet i markedet, og sluttbrukerne får levert det de har bruk for.

Påmeldingsfrist for workshopen er 28. mai.

Det sier seniorforsker ved forskningsinstituttet Sintef, Aksel A. Transeth. Han er en av initiativtakerne til RINVE-nettverket, som jobber for å legge til rette for at norske aktører kan kapitalisere på utviklingen innen automatisering og robotikk. RINVE ble opprettet i 2018, i samarbeid med Norges Forskningsråd.

13. juni arrangerer nettverket innovasjonsworkshop på Gardermoen. Her skal leverandører av teknologien møte sluttbrukere som Oslo Havn, Statens Vegvesen, Avinor og Bane NOR.

Workshopen arrangeres i samarbeid med Norsk Forening for Vedlikehold og UAS Norway.

– Det vanlige på konferanser er at de forskjellige aktørene møtes i pausene, hvor de treffer potensielle kunder og samarbeidspartnere. Vi ønsker å fjerne litt av tilfeldighetene rundt hvem man møter og hvem man snakker med. Vi vil bygge en innovasjonsarena hvor vi legger til rette for at de som trenger å prate sammen, får muligheten til å sette seg ned og diskutere mulige løsninger, forteller Transeth.

Stort EU-prosjekt 

Selv om utviklingen innen robotikk og automatisering har vært voldsom de siste årene, mener forskeren at det meste av kapasiteten innen inspeksjon og vedlikehold er uforløst.

– Jeg vil si at 90 % av potensialet fortsatt ikke er utnyttet. Mye av årsaken er at sluttbrukerne ikke kjenner mulighetene tilstrekkelig, og leverandørene Ikke kjenner sluttbrukernes behov godt nok. Derfor ønsker vi skape arenaer hvor de kan møtes, sier han.

Under workshopen på Gardermoen vil også EU-prosjektet RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance), som RINVE er en del av, bli et tema.

– I dette prosjektet har vi 8 millioner euro som skal deles ut til SMB-er og litt større bedrifter, for videreutvikling og eksperimentering av robotikk og automatisering innen inspeksjon og vedlikehold. Det vil komme en utlysning til høsten, hvor mange norske aktører er relevante. De som vil komme utlysningen i forkjøpet kan få informasjon om søknadsprosessen på workshopen, sier Transeth.

Han forteller at norske bedrifter potensielt kan hente inn prosjekter i størrelsesordenen tre millioner kroner.

– Det legges opp til at man skal koble gode SMB-er med gode sluttbrukere, og at partene skal jobbe sammen for å videreutvikle teknologien. Hvis man lander et sånt prosjekt, vil man også få støtte fra en eller flere forskningsinstitutt i Europa, som er spesialisert innen inspeksjon og vedlikehold, avslutter forskeren.