Det nye droneregelverket har trådt i kraft fra 1. januar. Samme dato kom det en ny gebyrforskrift for droneoperatører.
Foto: Anders Martinsen

Nye gebyrsatser for dronepiloter fra 1. januar:Slik er dronegebyrene for 2021

Etter sterke reaksjoner fra dronebransjen ble årsgebyret i åpen kategori endret fra Luftfartstilsynets opprinnelige forslag.
Jan Frantzen

Samferdselsdepartementet vedtok den 21. desember 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2021.

Når det gjelder droner er det én betydelig endring fra utkastet som ble sendt til høring i november.

Der ble det foreslått at det i åpen kategori skulle betales et årsgebyr på henholdsvis kr 180 for privatpersoner og kr 2000 for juridiske personer.

Reaksjonene var sterke på denne forskjellen, og i den endelige forskriften er gebyret 180 kroner for alle i åpen kategori.

– Da Luftfartstilsynet kom med høringsutkastet sitt i november kom det massive protester fra dronenæringen og blant annet Norges Luftsportforbund, forteller leder i UAS Norway, Anders Martinsen.

– Vi tok kontakt med NHO Luftfart og sendte inn et samlet høringssvar, og var veldig tydelig på at det ville være urimelig med dette skillet mellom privatpersoner og juridiske personer for registrering i åpen kategori. Når vi nå ser vedtaket og lovteksten, så ser vi at de har lyttet til oss. Det er vi glad for, og så skal vi fortsette arbeidet med tilsynet slik at de har effektive digitale løsninger og fortsatt lave gebyrer for norske droneoperatører, sier Martinsen.

Utvalgte punkter fra den nye forskriften:

  • For eksamen som pilot eller fartøysjef på luftfartøy uten fører om bord betales gebyr kr 1050. Gebyret betales ved oppmøte.
  • Godkjent UAS-operatør i kategorien spesifikk skal betale årsgebyr kr 20 000.
  • UAS-operatør i spesifikk kategori som fremlegger selverklæring for Luftfartstilsynet i samsvar med et standardscenario skal betale årsgebyr kr 8 000.
  • RO 2-operatører som fremlegger selverklæring for Luftfartstilsynet før 1. januar 2022, må ikke betale årsgebyr for 2021.
  • For eksamen underkategori A2 for fjernpiloter skal det betales gebyr kr 1400.
  • Enheter som driver opplæring av fjernpiloter skal betale årsgebyr kr 10 000.
  • For søknad om godkjenning av utenlandsk UAS-operasjon i Norge betales gebyr kr 3500.

Les hele forskriften her

Det må betales gebyr etter ny forskrift for alle nye søknader som kommer inn fra og med 1. januar 2021, og for prøver som er avlagt etter 1. januar 2021.

Luftfartstilsynet melder at årsgebyr for luftfartøy eller godkjent organisasjon skal dekke Luftfartstilsynets kostnader med rutinemessige tilsyn, henvendelser og annet arbeid knyttet til administrasjon og oppfølgning gjennom året.