Det er oppfordret til dronedugnad, og mange er interesserte i å bidra. Her er teknisk sjef Kim André Marthinsen i Orbiton ute på oppdrag.
Foto: Orbiton

Slik kan drone-Norge bidra i koronakrisen

Søk etter savnede, inspeksjon, situasjonsforståelse, dokumentasjon, informasjon og grensekontroll. Dette er noen av områdene hvor droneressurser kan være til nytte i den pågående krisen.  
Jan Frantzen

Hva kan bransjen bidra med i den vanskelige situasjonen samfunnet nå står i? Det er spørsmålet mange i drone-Norge stiller seg, og UAS Norway oppfordret i går til en nasjonal dronedugnad for å synliggjøre ressursene som fins. I løpet av det siste døgnet har over 40 nye operatører registrert seg på dronekartet.no

Det er ikke slik at noen ønsker å utnytte en krise, men dette er en situasjon hvor vi har noe å bidra med – i en vanskelig tid for samfunnet

– Bransjen kan åpenbart bidra med mye. Med droneinspeksjon får man utført inspeksjon fra avstand, uten kontakt med andre mennesker. Det er en fordel i disse tider. Nødetater vil kunne dra nytte av å få hurtig situasjonsoversikt med øyne i lufta, i forbindelse med søk og redning. I tillegg er det mulig å bruke droner med høyttaler til å informere, for eksempel i hyttefelt, sier ansvarlig leder og gründer Tomas Moss i selskapet Orbiton, som driver med autonom datafangst og inspeksjonstjenester for industri og infrastruktur.

Tomas Moss i Orbiton.

Undersøkelsene etter kollapsen av Skjeggestadbroa i Holmestrand i 2015 førte til et gjennombrudd for selskapet – og norsk dronebransje generelt. Vegvesenet, NVE, og Veidirektoratet fikk øynene opp for teknologien Orbiton brukte som en del av innsatsteamet.

– De skjønte at droner kan brukes i en alvorlig situasjon, og ikke bare er et leketøy. Dette kan være en tilsvarende situasjon. Når man er litt tynt besatt, og må forske på nye muligheter og vurdere nye samarbeid, kan man kanskje se nye løsninger hvor vi kan bidra. Det er ikke slik at noen ønsker å utnytte en krise, men dette er en situasjon hvor vi har noe å bidra med – i en vanskelig tid for samfunnet, sier Moss.

Les også: Slik brukes droner i kampen mot Korona

Offshore

Mens nyhetsbildet preges av sykdom, karantener og permitteringer, finnes det samtidig en rekke virksomheter med både kompetanse og effektive verktøy tilgjengelig. Et annet område hvor droner kan være effektive, er i forbindelse med offshore-inspeksjoner. Det konstaterer daglig leder Børre Eimhjellen i Airlift Solutions.

– Når oljeplattformer stenges, eller det ikke er ønskelig med flere mennesker enn høyst nødvendig på riggen, kan man operere droner fra båt, uten at noen går fysisk ombord på installasjonene. Dette har vi blant annet nylig gjort i Ghana, for å redusere risiko for eksponering av smitte, forteller han.

Børre Elmhjellen i Airlift Solutions.

Airlift Solutions utfører linjebefaringer med droner og inspeksjonsoppdrag offshore, blant annet for Equinor. Selskapet har i tillegg droner og sertifiserte dronepiloter tilgjengelig over hele landet. Dette kan blant annet komme til nytte for nødetater.

– Det er helt åpenbart at droner kan være svært nyttig innen søk og redning i den situasjonen vi er i nå. I stedet for at Røde Kors må ut med masse folk i terrenget i forbindelse med et søk, kan man sende ut en drone og få overblikk på en helt annen måte med varmesøkende kamera, sier Eimhjellen, som også trekker frem kraftlinjeinspeksjoner.

– Droner kan opereres av én person. Med tradisjonelle helikopterløsninger må man sitte flere sammen på et lite område, og det er som kjent ikke tilrådelig for øyeblikket. Kraftlinjeinspeksjon er ideelt å bruke droner til, og dette kan utføres uten smittefare.

Grensekontroll?

I situasjonen vi står i for øyeblikket vurderes det også å stenge grensene til Norge. De nordligste fylkene har bedt regjeringen ta hurtige grep.

– Dersom grensene stenges kan droner bidra til Tollvesenets grensekontroll, sier operativ leder i  forskningsinstituttet NORCE, Nils Håheim-Saers.

Det finnes mange kvalifiserte dronepiloter i Norge som kan utføre disse operasjonene, som vil arbeide mer effektivt og gjøre arbeidsmengden mindre for det offentlige

Mange hyttefelt og fritidsboliger ligger som kjent mot grensene til Sverige og Finland.

– Det å utøve grensekontroll utenom hovedaksene, er veldig ressurskrevende. Da snakker vi om kontroll som er myntet på snøscooter- og skitrafikk fra hyttefeltene i Sverige og Finland. Det er veldig enkelt å gjennomføre en personkontroll på de brøytede veiene, men det er tilnærmet umulig å holde kontroll på trafikken som går utenom veiene. Politiet har en viss kapasitet i sitt droneprosjekt, men den kapasiteten er begrenset. Da kan dronebransjen supplere med raske mobile sensorer for å kunne overvåke landegrensene våre utenom hovedaksene, sier Håheim-Saers.

Nils Håheim-Saers i NORCE.

Han påpeker at Forsvarets nye rekvisisjonssystem gir Heimevernet mulighet til å rekvirere blant annet droner, noe de også øvde på i 2019. Da var det FLIR som leide ut droner og dronepiloter.

– Både Politiet og Tollvesenet bør bli informert om drone-Norges ressurser i det nåværende samfunnsbildet, og opplyse om deres behov. Det finnes mange kvalifiserte dronepiloter i Norge som kan utføre disse operasjonene, som vil arbeide mer effektivt og gjøre arbeidsmengden mindre for det offentlige. Kunstig intelligens knyttet til bruk av sensordata er også noe dronebransjen har betydelig tilgang på, konstaterer Håheim-Saers.