Flere luftfartøy skal bruke luftrommet, da må også luftrommet "pakkes" tettere enn det gjøres i dag. Kan det gjøres ved hjelp av satellitt kommunikasjon på droner? Illustrasjon: ESA

Stor undersøkelse om droner og satellittbruk:- Dronebransjen ønsker satellittdekning overalt - alltid

En undersøkelse fra Opinion viser at dronebransjen, nasjonalt og internasjonalt, har store forventninger til bruk av satellittkommunikasjon i nær fremtid.
Jan Frantzen

Satellittkommunikasjon kan komme til å bety mye for dronebransjen de neste årene, ved å øke dronens rekkevidde og operasjonelle kapasitet. Onsdag var dette tema i UAS Norway-konferansen på nett: “Droner og satellitt”, i kjølvannet av et samarbeidsprosjekt mellom Radionor, NORCE, Robot Aviation, Avinor og UASN.

Som en del av dette prosjektet har markedsanalysebyrået Opinion, som blant annet står bak Norsk dronebarometer, utført undersøkelser om behov og forventninger knyttet til satellittkommunikasjon og droner.

Seniorrådgiver Ola Askheim kunne fortelle at respondentene representerer et bredt utvalg av industrier og sektorer i USA, Norden, Sentral -og Sør-Europa samt Afrika. Undersøkelsen ga et innblikk i hva dronebransjen internasjonalt har av behov fremover, da relatert til satellitt kommunikasjon.

Disse respondentene har svart på et knippe ulike spørsmål. Først: Hvilke funksjonaliteter innenfor satellitt-tjenester kjenner du til?

Kjente funksjonaliteter hos respondentene. Skjermbilde fra Opinions undersøkelse.

Her svarer 89 prosent navigasjon, 61 prosent telemetri, 57 prosent kontroll/styring og 57 prosent datastrømmer.

Respondentene ble også stilt følgende todelte spørsmål. Hva slags type teknologi bruker dere til kommunikasjon med droner under dagens operasjoner – og hva forventer dere å bruke i fremtiden.

Nåværende og forventet kommunikasjon med droner hos respondentene. Tett på 60% av de spurte forventer å bruke satellitt til kommunikasjon av droner i fremtiden. Det er høye tall sier ekspertene. Skjermbilde fra Opinions undersøkelse.

Her svarer 39 prosent at de i dag bruker Wifi, mens null prosent svarer at de forventer å bruke dette i fremtiden. For bruk av satellitt er tallene henholdsvis 14 og 57 prosent.

Rune Sandbakken, fagsjef for satellittkommunikasjon ved Norsk Romsenter, kommenterer tallene slik:

– Jeg er overrasket over at man ikke forventer å bruke Wifi i fremtiden, men det er trolig på grunn av begrenset rekkevidde. Dette begrenser også bruken. Men at seks av ti forventer å bruke satellitt til kommunikasjon med droner – det er et lovende tall. Satellitt er ikke løsningen for alle fremtidige bruksområder, så jeg forventer ikke at tallet skal nå 90 eller 100 prosent.

Når det gjelder LTE (mobilkommunikasjon) svarer 21 prosent at de bruker dette i dag, og 25 prosent at de forventer å bruke det i fremtiden.

På spørsmål om hva slags funksjonalitet man ønsker til sine operasjoner i fremtiden, svarer respondentene slik:

Ønsket funksjonalitet i forbindelse med satellittjenester. Skjermbilde fra Opinions undersøkelse.

Det mest interessante med disse tallene er kanskje at 46 prosent av de spurte anser dette som relevant allerede nå.

– Det samsvarer med kunnskapen om hva som skjer på dette området for tiden. De siste 3-4 årene har det vært mye skriverier i media om Starlink-systemene fra SpaceX, som vil gi oss satellittkommunikasjon med kortere forsinkelser og større kapasitet. I tillegg ser vi de første systemene som leverer bredbåndskapasitet via satellitt. Respondentene forventer nok at dette vil kunne bli tilgjengelig om kort tid, sier Sandbakken.

For å kunne bruke satellittkommunikasjon til å kontrollere dronen må det installeres en spesifikk modul i dronen. Det siste spørsmålet for respondentene i undersøkelsen var hva slags vekt, strømforbruk, størrelse og kostnader de er villig til å akseptere for dette. Slik ser svarene ut:

Preferanser og forventinger når det gjelder modul i dronen. Skjermbilde fra Opinions undersøkelse.

UASN-leder Anders Martinsen oppsummerer resultatene slik:

– Undersøkelsen viser først og fremst at det er et stort behov for økt kunnskap om mulighetene innen satellittkommunikasjon. Det er et overveldende flertall av de som svarer som sier at de forventer å kunne kontrollere og sende telemetridata fra droner via satellitt framover. Og de ønsker det innenfor de neste 2-3 årene. Kort sagt: Dronebransjen ønsker satellittdekning overalt – alltid, sier Martinsen.