Tidligere konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, skal nå hjelpe UAS Norway med å tilrettelegge for videre utvikling i dronebransjen.
Foto: Avinor

Blir spesialrådgiver: Tidligere Avinor-sjef Dag Falk-Petersen til UAS Norway

En av de mest markante personene i norsk luftfart blir nå en del av teamet i UAS Norway. Første oppgave er å bistå under dronelogistikk-konferansen på Svalbard i september.
Jan Frantzen

De siste ti årene har han vært konsernsjef i Avinor. Han har dessuten vært 11 år i Forsvaret som jagerflypilot, 25 år i ulike stillinger i SAS og administrerende direktør i CHC Helikopter Service.

Nå blir han spesialrådgiver for UAS Norway.

– Jeg har relativt bred luftfartskompetanse, og tror at min kunnskap, min erfaring og mitt nettverk vil kunne bidra til deres arbeid på en god måte, sier han til Dronemagasinet.

– Hva gjør at du er interessert i å være en del av dronebransjen?

– Jeg er genuint opptatt av luftfart, og spesielt norsk luftfart. Det er ikke så mange mennesker her, så vi er veldig avhengig av å få transportsystemet til å fungere optimalt. Ny teknologi som droner er en viktig del av det. Jeg er også opptatt av løsninger med mindre utslipp og generell elektrifisering av luftfarten. Da er naturligvis droner svært interessante, sier Falk-Petersen.

Nye bruksområder

Den tidligere Avinor-sjefen mener at vi vil få se droneteknologi i bruk på en lang rekke nye bruksområder fremover.

– Jeg har nesten vanskeligheter for å se hvor droner ikke vil bli brukt etter hvert: frakt av smått og stort, overvåking og inspeksjon, søk og redning, operasjoner i Nordsjøen og innen Forsvaret. Mulighetene er enorme. Mye av det fly og helikopter gjør i dag vil etter hvert også kunne utføres med droner. Tiden er her for å gjøre store ting, og Norge burde ta en sterk posisjon i det, sier Falk-Petersen, som har hatt pilotsertifikat og operativ status gjennom hele yrkeskarrieren – også i sine administrative stillinger.

Da droner først begynte å dukke opp i stor skala, var Falk-Petersen noe bekymret over utviklingen.

– Jeg syntes nesten det var litt skummelt i starten, for det var veldig uregulert. Reglene var utydelige og ble i stor grad ikke fulgt. Jeg må berømme Luftfartstilsynet som tok de første stegene, før øvrige myndigheter som EASA hadde kommet ordentlig i gang. Det tror jeg vi skal være veldig takknemlig for, for det gjorde at de fikk kontroll på oppstarten på en god måte. Nå er vi kommet dit at det er en profesjonelle bransje, hvor aktører som driver stor verdiskapning har fått fotfeste, konstaterer han.

– Hva blir UAS Norways rolle fremover?

– Da jeg møtte dem første gang var jeg litt usikker på hvilken rolle de skulle ha, men jeg har sett i større og større grad at de er en svært viktig aktør som opptrer profesjonelt og strukturert og seriøst. De er med på å ivareta sikkerheten og bidra til at bransjen tar vare på de mulighetene som fins med denne teknologien, sier Falk-Petersen.

Unik kompetanse

UAS Norway-leder Anders Martinsen sier at Falk-Petersen har en unik kompetanse og erfaring som supplerer den som allerede fins i organisasjonen – blant annet gjennom tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som ble styreleder i UASN i 2020.

Ketil Solvik-Olsen ble styreleder i UAS Norway i 2020 og utgjør nå et sterkt og kompetent team sammen med Dag Falk-Petersen og resten av UASN.

– Ketil står for en næringspolitisk og samferdsels-strategisk kompetanse vi har hatt behov for, mens Dag gir oss fly- og luftoperativ kompetanse. Som tidligere konsernsjef i Avinor har han vært med på å forme og utvikle mye av politikken for integrasjonen av droner i luftrommet, sier Martinsen.

– Dag skal blant annet hjelpe oss med å bygge videre på sikkerhetsarbeidet vårt og se på nye bruksområder for teknologien. Det er mange områder hvor droner fortsatt ikke er godt nok representert, og det vil Dag hjelpe oss sette fokus på, forteller han.

Dronebransjens første møte med Falk-Petersen i UASN-rollen blir dronelogistikk-konferansen på Svalbard i september.

– For å utvikle en felles forståelse for viktigheten av bruk av droner er det viktig at regulerende myndigheter, brukere og samfunnet får den nødvendige innsikten i arbeidet som foregår i bransjen. UAS Norway har sammen med blant andre Luftfartstilsynet gjort en kjempejobb med det allerede. Nå skal vi jobbe med veien videre inn i fremtiden, sier den tidligere Avinor-sjefen.