Arctic Drone Event er konferansen for alle som jobber med droner og logistikk. Vi setter fokus på hvordan droner kan bli trygt og sikkert integreret i luftrommet og hvilke områder som er klare til å ta den i bruk. Foto: Anders Martinsen

Hybridkonferansen The Arctic Drone Event:Ledende aktører til konferanse om dronelogistikk

Hvis du jobber med logistikk innen helse-, energi- eller olje og gassektoren er The Arctic Drone Event stedet å være 6.-9. september. Nordens første dronelogistikk-konferanse har store og viktige aktører på plakaten.
Jan Frantzen

Frakt av gods og mennesker med drone er et av de mest spennende områdene i dronebransjen fremover. Det er også et viktig segment for en rekke ulike sektorer, som helse, energi og olje og gass, som alle ser etter grønne og effektive logistikk-løsninger.

I høst arrangeres den første nordiske konferansen som tar opp dette temaet og belyser mulighetene og utfordringene som eksisterer i dag. Det skjer på Svalbard 6.-9. september, med muligheter for digital deltakelse.

Et av høydepunktene fra Artic Drone Event 2018 – Sysselmannen øver på rednings fra skip mens dronebransjen klargjør utstyr ombord på skipet Polar Girl. Foto: Robert Holand

Nå er det klart at en rekke ledende aktører vil delta på The Arctic Drone Event, som er delt inn i fire hovedsesjoner:

  • Produsentene

Airlift Solutions og Aviant er to av de mest spennende selskapene innen dronelogistikk i Norge, og disse deltar også på Svalbard. Airlift Solutions-sjef Børre Eimhjellen skal lede sesjonen fra produsentenes ståsted, for å fortelle om «best practice» og hva som finnes av løsninger i dag. Flere navn vil bli offentliggjort senere.

  • Sluttbrukerne

Hva skal til for at systemer og løsninger finner veien til sluttbrukerne? Det er tema i dette segmentet, som ledes av Equinor. Selskapet har vist stor interesse for bruk av droner, og utførte som kjent verdens første logistikkoperasjon med drone til en offshore-installasjon i 2020.

  • “Cross-border Operations”

Denne sesjonen ledes av Nordic Unmanned og skal blant annet dreie seg om hvordan man opererer på kryss og tvers av landegrenser og hvordan man forholder seg til ulike europeiske luftfartsmyndigheter.

  • Regelverket

Her blir det fokus på droneregelverket som praktiseres i Europa, og muligheter til å ta diskusjoner med luftfartsmyndighetene. Sesjonen skal ledes av Bente Heggedal Løvold, som er leder i Seksjon for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. Det amerikanske Luftfartstilsynet FAA stiller med nøkkelpersonell som har vært involvert i lignende diskusjoner i USA, og andre europeiske luftfartsmyndigheter er også invitert til konferansen.

Bente Heggedal, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet er av årets keynote foredragsholdere. Foto: Anders Martinsen

Bestill billett her

Nettverksbygging

Det kommer altså en rekke tungvektere som er med på å utvikle og forme det som trolig blir fremtidens store dronemarked. Målet med konferansen er at sluttbrukerne møter aktører fra de ulike segmentene i dronebransjen og knytter nettverk.

– Vi ønsker at alle parter skal møtes, dele erfaringer og hjelpe hverandre videre. Derfor lager vi en møteplass som dette med internasjonalt preg, som vi tror vil være med å akselerere arbeidet med dronelogistikk og dermed gi større fotfeste for Norge og det nordiske samarbeidet, sier Anders Martinsen, som er leder for UAS Norway, som står bak konferansen.

Han sier målgruppa for konferansen blant annet inkluderer de som jobber med logistikk innen helse, energisektoren og olje- og gassindustrien.

– Det vil være mye å hente for de som på sikt kan komme til å tilby logistikkløsninger med drone. Mange som jobber innen logistikk i dag har kanskje ikke erfaring med luftfart og droner, og dette ville være interessant for dem. Det samme gjelder store logistikkselskaper som er i ferd med å flytte over til grønne plattformer. Dette er fremtiden. Investeringene som kommer fra internasjonale selskaper viser interessen. Vi er forbi «show off»-tida hvor det blir sendt pizza og øl til folk på stranda, dette er samfunnsnyttige tjenester med ekstremt stort potensial og store gevinster for samfunnet. Derfor er det også så viktig at løsningene man trenger for å gjøre det trygt og sikkert blir diskutert, sier Martinsen, som også kan love spennende demonstrasjoner av relevant droneteknologi på konferansen.

Hybridkonferanse

The Arctic Drone Event ble første gang arrangert på Svalbard i 2018. I år er altså arrangementet en “hybridkonferanse”, som innebærer at det vil være mulig å delta både fysisk og digitalt. Foredragsholdere og keynote-speakere vil i hovedsak være til stede fysisk.

– Pandemien gjør at vi må planlegge for reserveløsninger, men ingenting tyder på at vi ikke skal kunne møte fysisk i september. Og det er noe folk har ventet lenge på. Dette blir den første møteplassen vi har hatt siden mars i fjor, sier Martinsen.

Bestill billett her