Seksjonssjefen for ubemannet luftfart, Bente Heggedal Løvold.
Foto: Fredrik Naumann

Tror to tredjedeler av registrerte RO1-operatører er inaktive

Det er over 6000 registrerte RO1-operatører hos Luftfartstilsynet. Seksjonssjefen for ubemannet luftfart tror det reelle tallet aktive piloter er rundt 2000.

Jan Frantzen

Som UAS Norway tidligere har skrevet må RO1-operatører re-registrere seg hos Luftfartstilsynet innen 1. april, for å bekrefte at de fortsatt er aktive. Bakgrunnen er at registreringen av RO1-operatører hittil er gjort manuelt, og Luftfartstilsynet har derfor ingen nøyaktig oversikt over hvor mange som er aktive.

Seksjonssjefen for ubemannet luftfart, Bente Heggedal Løvold, sier det er nærmere 6500 registrerte RO1-operatører i Norge.

Luftfartstilsynet har håndtert veksten bra, sier Bente Heggedal Løvold. Foto: Fredrik Naumann

– Hvis jeg skal komme med en kvalifisert gjetning, vil jeg tro at det er cirka 2000 som er operative. Jeg kan ta feil, men jeg tror tallene vil ligge rundt der.

– Har systemet fungert for dårlig, siden dere ikke har oversikt?

– Nei, men jeg tror folk har brukt det for dårlig. De har ikke helt skjønt at de skal avregistrere seg hvis de ikke bruker dronen lenger. Dette er en god sjanse til å rydde, slik at folk kan si fra om de er aktive eller ikke.

LES OGSÅ: Droneforsikring: Billig og best.

Forventet justering 

Seksjonssjefen sier ingen kunne tatt høyde for den veksten vi har sett med droneoperatører de siste årene. Hun mener likevel Luftfartstilsynet har håndtert dette bra.

– Jeg synes vi har hengt ganske godt med, og klart å tilrettelegge godt for markedet. Men det er godt at vi får flere ressurser nå, slik at vi kan følge opp enda bedre, sier Heggedal Løvold.

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, sier bransjeorganisasjonen har forventet en korrigering når det gjelder tallet på RO1-operatører.

– Vi har regnet med en justering i denne kategorien, og synes det er bra at Luftfartstilsynet har tatt initiativ til å rydde opp. Vi har lenge etterlyst at Luftfartstilsynet kan gi korrekt tall på antall operatører og piloter så denne oppdateringen er vi alle tjent med, sier han.