Jay Merkle fra FAA under UNC 2019 i Telenor Expo.
Foto:Hanne Rebecca Nilsen

UNC 2019: – Det viktigste er at dronene får aksept blant folk

- Dronebransjen og myndighetene må jobbe smart, og ett skritt om gangen, sier Jay Merkle fra det amerikanske luftfartstilsynet.
Sigve Losnegård

– En svært nervøs FAA-kollega sa til meg etter en NASA-symposium i 2015: ‘Det vil bli så mange droner at FAA slik vi kjenner det, vil forsvinne.’ Jeg kontaktet droneindustrien, og sammen startet vi utviklingen av LAANC. I 2018 fikk FAA støtte av Kongressen til LAANC, noe mange ble overrasket over, forteller Jay Merkle.

Merkle er direktør for FAAs (Federal Aviation Administration) avdeling for UAS-integrasjon. Merkle og hans team står bak LAANC-prosjektet, Low Altitude Authorisation and Notification Capability, et kartbasert system der dronepiloter får godkjent droneflyging i nærheten av flyplasser, men likevel i trygg avstand. Etter 10 måneder var de i mål med alfautgaven av den første appen. LAANC er selve grunnsteinen i integrasjon av droner i luftrommet, det som i USA kalles UTM (UAS Traffic Management), og i Europa U-Space.

Dronepilotene elsker LAANC!

– I snitt mottar FAA 19 000 LAANC-søknader fra droneoperatører månedlig for å lov til å fly i 400 ulike områder. Dronepilotene elsker LAANC, for søknadene sendes inn via en app og behandles i løpet av ett sekund. Også bransjen elsker appen, for det betyr at vi holder tritt med dem. I tillegg ble vi fortalt av Kongressen at alle droneprosjekter burde fungere som LAANC. Og på mange måter var det en oppfordring til å utvikle UTM. Organisasjonene bak appene er UAS Service Providers (flynavigasjonstjenester), som har tett kontakt med FAA og dermed flygeledere ved USAs flyplasser. Forrige torsdag var 14 UAS Service Providers godkjent, i skrivende stund er antallet økt til 21, sier Jay Merkle til Dronemagasinet på UNC 2019, der han er foredragsholder.

UTM – en samling tjenester

– UTM er ikke et vanlig trafikksystem, men en samling tjenester, fra separasjon fra andre droner og annen luftfart, som dronene må ha evne til, samt å holde seg unna områder med kommersiell luftfart, sier Merkle.

Dronene må også kunne styre unna farer og terreng, gi statusinformasjon for flygingen, og ta hensyn til meldinger om vær, farer og hindringer. FAA har utviklet regelverk og jobbet med implementering av UTM og sikkerheten, for å sørge for trygg implementering i luftrommet.

Mange samarbeidspartnere

– Mange samarbeidspartnere er involvert i UTM. NASA har utviklet underliggende teknologier og styrt forskningen på området. Så har man flight-planlegging, informasjonsdeling, vurdering av trafikktetthet, om man bør ta en annen rute osv. Alle elementene må samstemmes for trygt å kunne integrere dronene under 120 meters-grensen. Slik skaper man trygge forutsetninger for både droneverdenen og bemannet luftfart, med fly, helikoptre, forretningsfly og kommersielle fly. Droner vil operere i lavere luftlag, som disse andre fartøyene knapt bruker, sier Merkle.

– Det globale samarbeidet er svært viktig. Alle jobber med innovasjon og integrasjon, alle har utfordringer som er sammenfallende, og industrien er også global. Vi samarbeider blant annet tett med AUVSI. Droneransjen og myndighetene må jobbe smart, og ett skritt om gangen. Den teknologiske siden og regelverket utvikler seg raskt, men det aller viktigste er at dronene får aksept blant folk, avslutter Merkle.