Arendal lufthavn, Gullknapp kan tilby 1200 meter rullebane og en rekke andre fasiliteter. Agder Energi Nett er blant selskapene som bruker flyplassen til droneaktivitet.
Foto: Arendal lufthavn, Gullknapp

UNC 2019: Gullknapp – unike fasiliteter for dronetesting

Presenterte seg på fjorårets UNC – i dag er Arendal lufthavn, Gullknapp et ettertraktet test- og kompetansesenter.
UAS Norway

– Vi er en fremtidsrettet flyplass, derfor satser vi på ubemannet og elektrifisert luftfart, samt utvikling av Traffic Management-systemer som kobler sammen bemannet og ubemannet. Det er det som er fremtiden, sier Torkil Mogstad, styreleder i Arendal lufthavn, Gullknapp.

Gullknapp fikk konsesjon i 2017, og er med det Norges nyeste flyplass. De har ikke kommersiell rutetrafikk, men huser en flyskole for OSM Aviation Academy.

Se hele UNC-programmet og meld deg på her

Ettertraktet

Med 1200 meter rullebane, bemannet lufttårn, svært god tilgang på strøm og 2000 mål med land, ligger alt til rette for droneaktivitet. På fjorårets UNC-konferanse presenterte Gullknapp seg for dronebransjen, og siden da er de blitt en ettertraktet arena av både nasjonale og internasjonale aktører.

Torkil Mogstad, styreleder i Arendal lufthavn, Gullknapp.

– Det vi har sagt til droneindustrien er at vi har et fantastisk anlegg og et bemannet kontrolltårn som gjør at vi kan raskt gi tilgang til vårt eget luftrom (TIZ). Og vi har store arealer som kan tilrettelegges for diverse testoperasjoner. Vi holder også på med et nytt bygg, som blant annet skal inneholde dronerelatert aktivitet, forteller Mogstad.

Agder Energi Nett er blant selskapene som allerede har tatt i bruk Gullknapp, med en base de bruker til å teste linjeinspeksjon med autonome droner inne på flyplassens kontrollerte område. De er også i dialog med en rekke andre miljøer og aktører, både i og utenfor Norge.

Politikere på besøk

I regjeringens dronestrategi fra mars 2018, heter det at myndighetene skal utrede et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner og legge til rette for testing og utvikling av droneflyvning. Gullknapp var en av partene som ble invitert til kickoff-møte i fjor.

– Vi har arbeidet med å gjøre oss synlig, og det har vært fantastisk å jobbe med UAS Norway underveis. Det begynte med UNC-konferansen i 2018, og i etterkant av dette har vi holdt et par workshops med diverse aktører, og vi har tatt en runde i Agder-regionen for å få støtte fra forskjellige hold. I tillegg har vi hatt ministre og statssekretærer på besøk i forskjellige sammenhenger. Ballen begynte å rulle og nå kommer folk til oss, forteller Mogstad.

– Veien videre nå er å bygge stein på stein, og jobbe mot alle relevante interessenter som kan ha nytte av å bruke oss som base for testing og annen virksomhet, sier han.