Årets UNC vil ta hensyn til Covid 19-situasjonen, og blir en kombinasjon av digitale og fysiske møteplasser. Bildet er fra UNC 2018, hvor Ola Askheim fra Opinion presenterer UAS Norways dronestatistikk.
Foto: Fredrik Naumann

UNC 2020: Digitale Early Bird-billetter tilgjengelig nå!

Du kan allerede nå sikre deg billetter til årets UNC - og det til en ekstra god pris. Inspeksjon, datainnhenting og samhandling er blant temaene i år.
UAS Norway

Årets viktigste dronekonferanse går av stabelen 23. og 24. november. UNC 2020 arrangeres i samarbeid med Statens vegvesen og blir en kombinasjon av fysiske og digitale møteplasser. Det vil også bli gjort ytterligere nødvendige tilpasninger som følge av Covid 19-situasjonen.

Du kan nå bestille digitale Early Bird-billetter til kr. 1995,- og dermed spare 1000 kroner sammenlignet med ordinær pris. Dersom du skulle ønske å endre billetten og delta fysisk på konferansen, kan dette endres senere uten ekstra kostnader.

Billetten inkluderer også tilgang til to workshops i etterkant av konferansen, hvor temaene er droneinspeksjon og det nye droneregelverket som trer i kraft fra nyttår.

Under selve konferansen er det lagt opp til fire hovedbolker – alle med fellesnevner: Droner på arbeid

  • Inspeksjon med droner. Fokus på dagens beste løsninger – og utfordringene.
  • Fra rådata til verdifull info. Hvordan gå fra innhenting av informasjon til verdifull data.
  • Regulering/GDPR/sikkerhet. Hvordan sørge for trygg og sikker bruk av både droner og data.
  • Samhandling. Hvem kan og bør samarbeide mer? Aktørene innen vei, bane, luft og vann har potensial til mer samhandling.

– Det er viktig med slike møteplasser for å få til teknologioverføring mellom ulike industrier og offentlige aktører, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland til Dronemagasinet tidligere denne måneden.

– Vi har felles utfordringer, og vi kan lære av hverandre. Med denne type samarbeid i det offentlige rom kan vi være i forkant av utfordringer og skape et godt grunnlag for utvikling.

Dronemagasinet kommer tilbake med informasjon om program og lokasjoner for konferansen.