Innovasjonen og nytenkningen deres har stor betydning for norsk beredskap og samfunnssikkerhet, sa Monica Mæland til norsk dronebransje under UNC 2020.
Foto:Stortinget

UNC 2020:Justisministeren om droner i politiet: - Til vesentlig nytte i 75 % av tilfellene

Droner er til vesentlig nytte i 75 % av oppdragene for politiet, sa justisminister Monica Mæland på UNC-konferansen tirsdag -samme dag som det ble klart at alle norske politidistrikter nå vil kunne ta i bruk droner.
Jan Frantzen

Etter at helseminister Bent Høie åpnet den første dagen på årets UNC-konferansen, var det justisminister Monica Mæland som åpnet dag to.

– Innovasjonen og nytenkningen som dere står for har stor betydning for norsk beredskap og samfunnssikkerhet. Og det har betydning for politiets arbeid. Jeg oppfordrer dere til å fortsette det gode og spennende arbeidet, sa Mæland til dronebransjen under sitt innlegg.

Monica Mæland under sitt UNC-foredrag tirsdag.

Hun påpekte at Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet har jobbet med droner i flere år og at flere offentlige etater er i gang med testprosjekter.

– Droner kan gjøre at vi kommer fortere ut og få mer informasjon, sa statsråden, og viste til politiets testprosjekt i Agder, Trøndelag og Tromsø. Dette ble påbegynt i september 2019, etter at 16 tjenestemenn og 2 tjenestekvinner hadde blitt sertifiserte dronepiloter.

Tirsdag ble det klart at prosjektet blir videreført og at samtlige politidistrikt nå vil få muligheten til å ta i bruk droner.

– En evalueringsrapport viser at droner har en positiv gevinst, og er til vesentlig nytte i 75 % av oppdragene for politiet. Det er imponerende. Droner og droneteknologi gir uante muligheter til å berge liv og til å bistå politiet til å forebygge og sikre, konstaterte Mæland på UNC-en.

Utelukkende positivt

Politiets nasjonale droneprosjekt ble altså i sommer supplert av et testprosjekt i Oslo, da droner ble testet i en tidlig innsatsfase – som såkalt «first responder». Noen dager senere ble justisministeren presentert for droneprosjektene hos Politidirektoratet i Oslo. Hun kunne da konstatere overfor Dronemagasinet at droneteknologien var i ferd med å bli en del av politiets hverdag, og bare ville komme sterkere.

Hun fikk i tillegg se en undersøkelse av Opinion, som viste at nordmenn er generelt er svært positive til politiets dronebruk – og har tillit til at innsamlet materiale forvaltes i samsvar med personvernlovgivningen. Da sa justisministeren dette:

– Dette bekrefter det inntrykket vi har, og det andre undersøkelser har vist, at det er høy grad av tiltro til politiet. Folk er veldig trygge i Norge, og det er også veldig lav terskel for å ta i bruk ny teknologi. Det ser vi på mange områder, og det viser også koronakrisen – folk tar i bruk teknologi for  å gjøre hverdagen enklere. Jeg tror dette  utelukkende er et positivt verktøy i politiets arbeid.