Jens Christian Andersen (nærmest kamera) og Roy Ommedal i Statsbygg fotografert under inspeksjon av bygget til Gulating Lagmannsrett i Bergen under pandemien sommeren 2021. i sommer.
Foto:Anders Martinsen

Deler sine beste tips på UNC 2022Statsbygg lærer deg bygningsinspeksjon med drone

Statsbygg sparer millioner av kroner på å bruke droner til inspeksjon av bygninger. Under UNC 2022 vil en av Statsbyggs dronepiloter lære deg hvordan du også kan bruke droner slik.
Hans O. Torgersen

Statsbygg begynte på sitt droneprosjekt i 2020, da de inngikk kontrakter på inntil 54 millioner for bygningsinspeksjon i ulike deler av landet.

– Bruken av droner har vært svært vellykket for oss, sier driftsleder og dronepilot Jens Christian Andersen i Statsbygg.

Han har tidligere overfor Dronemagasinet slått fast at det er tre grunner til at bruken av droner har vært så vellykket for Statsbygg, en statlig aktør eiendomsaktør som forvalter og drifter over 2300 bygg i Norge og utlandet.

Økt sikkerhet

– Kostnadsbesparelser, fleksibilitet og økt sikkerhet. Og de tingene henger sammen. Det er mye rimeligere og det er tidsbesparende – og det gir oss større fleksibilitet. I tillegg gir det oss en tryggere hverdag fordi vi jobber fra bakken.

Den fjerde fordelen er minst like viktig.

– Vi får utrolig god dokumentasjon, sier Andersen.

Driftsleder og dronepilot Jens Christian Andersen i Statsbygg område vest.

Driftslederen fra Statsbyggs område vest er på plass som både foredragsholder og lærer på workshop når Nordens største dronekonferanse, UNC 2022, arrangeres i Kristiansand 21. – 23. november.

Bruker DJI Mini

Andersen vil blant annet fortelle hvordan de i Statsbygg har utviklet dronearbeidet, både med egne dronepiloter og med innleide droneoperatører. Han vil vise eksempler på inspeksjoner, avvik, tidsbesparelser og fleksibilitet.

– Hva slags utstyr bruker dere?

– Vi bruker litt forskjellig, det er DJI, fra de minste, Mini, opp til Mavic 3. I sentrumsnære strøk og bystrøk bruker vi Mini. 

– Det holder med Mini?

– For den bygningsinspeksjonen vi gjør, er det godt nok. Vi flyr så nært vi kan for å få med alle detaljene, og vi flyr manuelt. De eksterne vi bruker flyr mye på automasjon. Så vi har to forskjellige løsninger. 

– Det er ganske lett å komme i gang?

– Ja, men det er noen forutsetninger som må være til stede i en organisasjon, en ønske og en vilje til forandringer og forbedringer, du må ha et rammeverk som det er forankret i, det må være en interesse og innsats for dette gjennom hele linjen. Jo mindre organisasjonen er, jo enklere blir det.

Inspiseres en eller to ganger i året

I Statsbyggs område vest er intensjonen å inspisere alle byggene én til to ganger hvert eneste år.

– Det er slik vi kan opprettholde det vi kaller verdibevarende vedlikehold. Da må vi ha regelmessige inspeksjoner med drone, har Andersen tidligere uttalt til Dronemagasinet.

Ved å bruke drone slipper man  å bestille kostbare eksterne ressurser. I tillegg tar en droneinspeksjon kun mellom 10 og 30 minutter, avhengig av byggets størrelse.

– Med litt reisetid og litt saksbehandling i ettertid, tar det totalt 2-3 timer. Hvis vi skal leie inn en lift, og kanskje mannskap til å kjøre liften, så koster det mye mer. I tillegg slipper vi å gå i høyden, og vi får veldig godt bildemateriale. Det er mange store og gode gevinster, fortalte Andersen i denne saken i Dronemagasinet.

Andersen vil på UNC fortelle hvordan han jobber sammen med stedlig driftsleder som kjenner historikken og bygget.

– Stedlig driftsleder er med under hele flygingen og ser det samme som meg. Den analysebiten gjør vi mens vi flyr, finner avvikene mens vi flyr og dokumenter dem. Metoden vi bruker i Vest er ekstrem fleksibel, sier han til Dronemagasinet.