Representanter fra Nordic Unmanned AS, UMS Skeldar AB, Explicit AS og EMSA i forbindelse med avtalen som ble underskrevet mellom partene i fjor.
Foto:Nordic Unmanned

UNC2019: Dronesuksess for Nordic Unmanned – Vant to gigantkontrakter

Sandnes-selskapet skal fortelle om suksess-operasjonene i Europa under årets UNC. De har i dag 27 ansatte og omsetter for 35 millioner kroner.
UAS Norway

– Vi har jobbet hardt for å posisjonere oss i markedet og være i forkant når det gjelder hva kunder vil komme til å etterspørre, og også ved å gjøre det enklere for kundene ved å være med å definere hva de bør etterspørre hos leverandørene, sier daglig leder i Nordic Unmanned, Knut Roar Wiig, som legger til at selskapet tidlig var opptatt av å ha de rette sertifiseringene.

– I dag er vi ISO 9001-sertifisert som droneoperatør, som en av få i Europa. Det ser vi mer og mer etterspørsel om fra kunder, forteller han.

Se hele UNC-programmet og meld deg på konferansen her

Nordic Unmanneds Skeldar-drone i aksjon. FOTO: Nordic Unmanned

Nordic Unmanned har i dag 27 ansatte og Wiig anslår en omsetning på 35 millioner kroner for 2019. Selskapet ble etablert i Sandens i 2014, med ambisjoner om å levere dronetjenester til olje- og gassektoren. Fem år senere har de oppnådd stor internasjonal suksess, blant annet gjennom to millionkontrakter med EUs byrå for sjøsikkerhet, EMSA.

Kontraktene har en samlet rammeverdi på nesten 17 millioner euro over fire år. Den ene avtalen innebærer å detektere utslipp av svovel fra skip, den andre er knyttet til oljevern.

Mange sektorer har tatt i bruk droner de siste årene, og Wiig forteller at Politiet og Forsvaret nå er i ferd med å komme på banen i større grad. Olje- og gassektoren, derimot, er litt på etterskudd.

Knut Roar Wiig, daglig leder i Nordic Unmanned. FOTO: Fredrik Naumann

– Det er ikke enkelt å ta i bruk ny teknologi, og utviklingen skjer raskere enn man er vant til.  De mangler en business case og modenhet i teknologien. Leverandørmarkedet er heller ikke nødvendigvis klare til å bli gode leverandører til den sektoren, sier Wiig, som kommer til årets UNC-konferanse blant annet for å fortelle om de internasjonale operasjonene selskapet har utført det siste året.

– I tillegg skal vi treffe kunder og lytte til deres behov. UNC er den største dronearenaen i Norden, og det er viktig for oss å være til stede, sier han.