Midtnorske Helikopterservice bruker helikopter i sin oppdragsløsning i dag, men vurderer nå også om droner kan brukes i oppdragene de tilbyr. Foto: Midtnorske Helikopterservice
Foto:Midtnorsk Helikopterservice

Ut mot Tensio i Trøndelag etter linjeanbud– Nå må eierne våkne opp

Midtnorsk Helikopterservice advarer mot sikkerhetskulturen i Tensio, etter at trønderselskapet omgår kraftbransjens egne sikkerhetsnormer ved linjesjekk.
Ole Dag Kvamme

– Det er klart vesentlig rimeligere i kroner og øre å redusere på kravene til sikkerhet, slik Tensio gjør, men vi vil advare mot å fire på kravene kraftbransjen selv har satt, sier salgsansvarlig John-Erik Sogn i Midtnorsk Helikopterservice i Verdal.

Dronemagasinet skrev nylig at Tensio AS har lyst ut anbud for kontroll av 9.000 kilometer strømlinjer i Trøndelag. I den nordlige delen vil man ikke akseptere droner.

Nå reagerer Midtnorsk Helikopterservice på at Tensio for den sørlige delen fraviker kraftbransjens standard, som krever sertifikater fra Luftfartstilsynet i Norge – såkalt Air Operator Sertificate (AOC).

– Tensio krever bare en såkalt begrenset tillatelse for anbudet i den sørlige delen. Vi vil advare kommunepolitikerne som eier selskapet og peker ut styret i Tensio, om å sette seg inn i konsekvensene av å redusere kravene til sikkerhet. Eierne må våkne opp, sier John-Erik Sogn.

ADVARER: – Vi vil advare mot å fire på sikkerhetskravene kraftbransjen selv har satt, sier salgsansvarlig John-Erik Sogn i Midtnorsk Helikopterservice. FOTO: Midtnorsk Helikopterservice

Daglig leder og eier Odd Arne Lyng i selskapet deler kritikken. Han opplever Tensio AS som useriøse samarbeidspartnere, etter å ha levert anbud i 20 år, men ikke kommet lenger enn til dørstokken.

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem tar avstand fra kritikken, og sier sertifikat-kravet fra bransjen er en anbefaling og ikke et ufravikelig krav, og at sikkerheten er ivaretatt.

– Våre samarbeidspartnere må i alle tilfeller oppfylle Luftfartstilsynets krav for utføre denne typen operasjoner. De som ikke oppfyller Luftfartstilsynets krav vil ikke kunne bli valgt som våre samarbeidspartnere, sier Eidem.

Les Tensios svar på en rekke spørsmål lenger nede i artikkelen.

Tendenser til kaos

Høsten 2019 etablerte TrønderEnergi Nett og NTE Nett Tensio AS. Det nye strømnettkonsernet er landets nest største, og leverer til 250.000 kunder i Trøndelag.

Like etter sammenslåingen lyste selskapet ut et anbud for linjekontroll for hele området. Anbudet gjaldt 9.000 kilometer strømnett med rundt 80.000 strømmaster, og treårskontraktene hadde en verdi på omkring 20 millioner kroner.

John-Erik Sogn utarbeidet anbud for Midtnorsk Helikopterservice, som ga tilbud. Selskapet tapte anbudet, og gikk til klagesak gjennom Kofa – Klagenemnda for offentlige anskaffelser, fordi helikopterselskapet mente konkurransekravene var altfor utydelige.

Midtnorsk Helikopterservice fikk medhold. Tensio fikk beskjed om å avlyse konkurransen, og forbedre utlysingen.

ANBEFALER NY KONKURRANSE: Klagenemnda for offentlige anskaffelser avgjorde 10. juni 2020 at Tensio AS brøt reglene for offentlige anskaffelser. Skjermdump: KOFA-avgjørelse.

Ett år senere lyste Tensio ut anbudet igjen 19. januar, og fristen for å melde seg på konkurransen gikk ut 19. februar.

Delte anbudet i to

Mens hele anbudet i fjor hørte til Tensio AS, har selskapet nå delt kontrakten i to, og lagt dem i de heleeide datterselskapene Tensio TN AS for området som dekker gamle Nord-Trøndelag, og Tensio TS AS for Sør-Trøndelag.

De to stiller ulike krav til anbudene. Dronemagasinet har allerede omtalt at Tensio TN i nord krever at kun ordinære helikoptre skal være i bruk, mens Tensio TS i sør åpner for bruk av droner.

Midtnorsk Helikopterservice har levert tilbud for begge anbudene, men har ikke all verdens håp om å få kontrakten, ettersom de bragte inn i Tensio til Klagenemda i fjor, men også fordi selskapet frykter særlig Tensio TS i sør vil foretrekke østeuropeiske programvareselskaper med lavere sikkerhetskrav.

– I sør har Tensio tidligere brukt et utenlandsk programvareselskap, som leier inn helikopterselskap uten AOC. Vi frykter at anbudet er tilpasset valg av lignende selskaper denne gangen også, men vil gjerne bli positivt overrasket, sier Sogn.

– Hva er så viktig med AOC?

– Å ha AOC-godkjenning er kostnadskrevende, som innebærer at man har dedikerte ansvarspersoner i selskapet, for å håndtere tekniske krav til kvalitet og sikkerhetskrav. Det samme gjelder operativ sjef, bakkeansvarlig og andre stillinger, sier Sogn.

Han viser til at kraftbransjen selv ble enige om standarden i 2015, for å øke kvalitet og sikkerhet på nettopp linjeinspeksjoner:

«Det forutsettes at byggherre/selskap/anleggseier har interne prosedyrer som bygger oppunder anbefalingene i veilederen, samt at dette blir innarbeidet som en standard hos HO [helikopteroperatøren]».

Krav til bedret sikkerhet i helikopterbransjen

Blant kravene i veilederen er altså at selskapet som flyr skal ha AOC-sertifikat, utstedt og godkjent for kommersiell flyging av Luftfartstilsynet i Norge eller tilsvarende for utenlandsk helikopteroperatør.

Krav til bedret sikkerhet i helikopterbransjen har vært en gjenganger for flere selskaper. Senest i fjor omtalte luftfart- og beredskapsansvarlig Erik Hamremoen i LO overfor LO-magasinet Frifagbevegelse deler av bransjen som cowboy-preget.

AOC-sertifikat innebærer en dyr løsning, hvor flere ansatte i selskapet samtidig jobber for Luftfartstilsynet.

– De er ansatt og betalt av selskapet, selv om de samtidig også er Luftfartstilsynets person i selskapet. Denne dobbeltrollen er et særkrav i luftfartsbransjen, som bidrar til økt sikkerhet.

– De er ansatt og betalt av oss, men har også en rolle for Luftfartstilsynet, og vedkommende har makt til å sette maskiner på bakken, fordi han har Luftfartstilsynets myndighet inn i selskapet. Å fravike dette kravet vil være rimeligere, og jeg kan ikke forstå annet enn at dette gjøres i sør for å gjør det billigere, sier Sogn.

– Vi opplever det som useriøst

Han viser til at Tensio i sør har samarbeidet i flere år med selskaper som ikke har AOC-sertifikat.

– Jeg aner ikke hvilken operatør Tensio TS kommer til å velge, men de har tradisjon for å velge deklarerte selskaper med begrenset lisens, i stedet for AOC-sertifikat, sier Sogn.

Daglig leder og Eier Odd Arne Lyng i Midtnorsk helikopterselskap stiller seg bak kritikken til Sogn, og legger til:

– USERIØSE: – Vi opplever Tensio AS som et useriøst selskap, etter å ha brukt mye tid og penger på å regne ut anbud til dem, sier eier og daglig leder Odd Arne Lyng i Midtnorsk Helikopterservice. FOTO: Midtnorsk Helikopterservice.

– Det fremstår som om Tensio AS lager anbud tilpasset selskapene de allerede har bestemt seg for. Vi opplever det som useriøst, for vi bruker mye tid og penger på å regne ut anbud til dem, sier Odd Arne Lyng.

Avviser påstander

Tensios kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem er forelagt kritikken fra Midtnorsk helikopterservice, og har svart på en rekke spørsmål Dronemagasinet har stilt via e-post.

Hvorfor har dere fraveket AOC-kravet for den sørlige kontrakten?

– AOC er ikke et krav, men en anbefaling i bransjeveilederen fra Energi Norge. I nord har vi stilt krav til bruk av helikopter, og at det skal være med en fagperson i helikopteret i tillegg til piloten. Etter en samlet vurdering er det derfor lagt inn et krav til AOC i den forespørselen. I det sørlige området er inspeksjonsprosessen lagt opp slik at det i anbudsforespørselen ikke er stilt krav til at tjenesten må utføres med helikopter, det kan også skje ved bruk av dronekapasitet. Det er heller ikke behov for å ha en fagperson opp i lufta i sør. Kravet om AOC er derfor ikke lagt inn der, sier Eidem.

Han viser også til at de to gamle selskapene som nå er slått sammen, forvalter og utfører inspeksjonsprosessen på to forskjellige måter.

– Selv om vi er slått sammen til et felles konsern er det fortsatt to selskaper som opererer i to forskjellige konsesjonsområder. På en del områder har vi fortsatt ulike prosesser og ulike arbeidsformer i de to selskapene. Målet er at vi etter hvert skal få likere, mer koordinerte, og samlet mer effektive arbeidsprosesser, også innenfor dette området, sier Eidem.

– ANBEFALING, IKKE KRAV: – AOC kan sees på som et ekstrakrav, men det er strenge krav til sikkerhet også uten krav om AOC. Alle tilbydere som skal fly denne typen oppdrag må ha spesifikk godkjennelse fra Luftfartstilsynet, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Tensio AS.

Han avviser at det er rimeligere å ikke kreve AOC.

– Vi har ikke holdepunkter for å si at det er en regel at tilbydere uten AOC ligger på et lavere prisnivå. Men på generelt grunnlag vil det selvsagt være slik at alle krav som legges inn kan virke prisdrivende.

– Firer dere på sikkerhetskravene ved å omgå AOC?

– AOC kan sees på som et ekstrakrav, men det er strenge krav til sikkerhet også uten krav om AOC. Alle tilbydere som skal fly denne typen oppdrag må ha spesifikk godkjennelse fra Luftfartstilsynet, sier Eidem.

Han avviser at anbudene er tilpasset selskaper som tidligere er involvert i området.

– Det er ikke korrekt. Anbudsforespørslene er tilpasset oppdraget som skal utføres, sier Eidem.

– Erik Hamremoen i LO betegner deler av bransjen som cowboy-preget?

– I ulykken som omtales i intervjuet med Hamremoen hadde selskapet som havarerte AOC. Et AOC er med andre ord ingen garanti mot ulykker eller uønskede hendelser, sier Eidem.

– Tensios sørlige selskapet har tradisjon for å velge deklarerte selskaper med begrenset lisens, i stedet for AOC-sertifikat?

– Det stemmer at AOC heller ikke har vært et krav på tidligere anbudsforespørsler i det sørlige området. Men det er ingenting i veien for å velge aktører med AOC-sertifikat. Vi velger den leverandøren som har det beste tilbudet på den tjenesten som etterspørres i anbudsprosessen, sier Eidem.

– Hvem er egentlig oppdragsgiver i anbudet? Det heter i utlysningen at «oppdragsgiver er Tensio AS», men du sier samtidig at det er datterselskapene?

– Oppdragsgiverne er Tensio TN for det nordlige området, og Tensio TS for det sørlige området. Men alle anbudsprosesser ledes og koordineres av innkjøpsfunksjonen i Tensio AS, som er felles for hele Tensio, sier Eidem.

– Odd Arne Lyng opplever Tensio som useriøse samarbeidspartnere, som fremstår som et selskap som lager anbud tilpasset selskap man har forhåndsbestemt seg for.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen. Vi lager anbud tilpasset de oppdragene som skal utføres, sier Eidem.