Dette utstyret for deteksjon av droner var med under en øvelse i regi av Interpol, norsk politi, Avinor og UAS Norway på Gardermoen i september 2021..

VG: Politiet har utplassert dronesensorer i Nordsjøen

Politiet har utplassert sitt dronesensor-system for å identifisere eventuelle droner rundt plattformer på norsk sokkel.
NTB og Hans O. Torgersen

– Vi kommer ikke til å kommentere noe på hvor mange eller hvem som opererer utstyret som politiet har der ute nå, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

Hun sier de velger å gå ut med noe informasjon om sensorkapasiteten, fordi det kan virke som et forebyggende budskap.

– Men vi ønsker ikke si noe mer om dette, for av og til har vi motstandere som ikke vil oss vel. Derfor har vi ikke så veldig lyst til å gå langt inn i hva vi gjør og ikke gjør, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet til VG.

Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen. Arkivfoto fra 2020. Foto: Carina Johansen / NTB

Antidrone-systemer utfører deteksjon, sporing og identifikasjon blant annet ved hjelp av radiofrekvenser, visuelle signaturer, varmesignaturer og akustikk.

Som Dronemagsinet tidligere har skrevet ønsker ikke politiet å fortelle hva slags teknologi de besitter, men man kan lese mer om tilgjengelige systemer i PRIO-rapporten Countering the Drone Threat.

I september 2021 ble det gjennomført en unik øvelse i regi av Interpol, norsk politi, Avinor og UAS Norway på Oslo lufthavn Gardermoen. Øvelsen samlet 170 deltakere fra ulike land.

17 leverandører av antidrone-systemer var til stede for å teste ut sin teknologi. Rapporten fra øvelsen konkluderte med at det ikke finnes noen enkel løsning mot droneangrep.

Fra antidroneøvelsen på Oslo lufthavn Gardermoen i september 2021. Bildet viser skjermen til en av operatørene av antidronesystem.

Ingen bekreftede observasjoner

Etterforskningen av dronehendelser på tvers av politidistrikter knyttet til norsk sokkel, er samlet hos Sørvest politidistrikt. Ingen droneobservasjoner er så langt bekreftet.

Ifølge Stavanger Aftenblad er det gjort minst seks ubekreftede observasjoner av uidentifiserte droner innenfor sikkerhetssonen til plattformer på norsk sokkel.

Les mer om anti-drone: