Isdahl-Engh: – Omlag halvparten av industrien bærer store deler av kostnaden for bransjen

Styreleder i UAS Norway, Dan Richard Isdahl-Engh er ikke fornøyd med de nye gebyrsatsene for RPAS Operatører
Anders Martinsen

– Omlag halvparten av industrien bærer store deler av kostnaden hos Luftfartstilsynet. Det oppleves som svært frustrerende, sier en noe oppgitt Isdahl-Engh etter å ha gått gjennom de nye satsene fra Luftfartstilsynet.

UAS Norway har gjennom høsten 2016 arbeidet for at gebyrene skal stå i forhold til den innsatsen LT gjør for operatørene. Isdahl-Engh er derfor ikke fornøyd med at tilsynsmyndigheten har drastisk redusert tilsynsfrekvensen, og ikke imøtekommet noen av ønskene fra bransjen selv.

– Vi har gjennom vårt høringssvar gitt klart uttrykk for at bransjen ønsker og trenger mer tilsyn fra Luftfartstilsynet. Vi har ikke fått gjennomslag for en eneste administrativ reaksjon eller innført gebyrer for RO1. UAS Norway har gjennom sitt høringssvar gitt klart uttrykk for at denne trenden må snus og at LT må gjennomføre langt flere tilsyn, særlig for RO1 operatørene, understreker styrelederen i UAS Norway.

Hva vil UAS Norway gjøre i saken?
– Vi vil fortsette å jobbe for at Luftfartstilsynet skal gjennomføre nødvendig tilsyn med RPAS bransjen og vi mener fortsatt at samtlige operatører må dele på kostnadene som flyttes over på operatørene. Uavhengig av hvilken operatørklasse du har må alle bidra for at det blir en mer rettferdig gebyrforskrift fra 2018, avslutter Isdahl-Engh

Her er UAS Norways tilsvar da gebyrforskriften for 2017 var ute på høring høsten 2016:

Igjen velger luftfartstilsynet å ikke gebyrlegge RO 1, selv om disse operatørenes totale belastning på
luftfartstilsynets operative kapasitet utgjør en vesentlig del av arbeidet med registering. Dette gjøres
ved å utelate disse helt fra gebyrforskriften. Luftfartstilsynet oppgir å benytte 3 årsverk på 2 000
operatører, brorparten av disse i RO1 kategori. Konsekvensen av denne prioriteringen er at RO2 og
RO3 kategoriene blir nedprioritert. Luftfartstilsynet har heller ikke gjennomført noen stedlige
inspeksjoner i året 2016, eller utstedt noen økonomiske sanksjoner eller gjennomført dokumentkontroll
av noen operatører.

Forsikring
En grundig gjennomgang av alle operatørene i Norge gjennom en omfattende undersøkelse
gjennomført av Droneii og Opinion viser at svært mange av landets droneoperatører opererer uten
gyldig forsikring i henhold til EC785/2004. Denne trenden har økt siden forrige undersøkelse i 2013, og
Luftfartstilsynet skylder på omstrukturering og manglende ressurser. Likevel velger tilsynsmyndigheten
og belaste den øvrige luftfarten inkludert RO2 og RO3, uten å kanalisere resursene mot
tilsynssubjektene de har underlagt seg. Luftfartstilsynet gjennomfører ingen dokumentkontroll og
ingen sanksjonering dette setter luftfartssikkerheten i fare, samt arbeidsplasser i form av risiko for
manglende samfunnsaksept.

Konsekvenser
Mangelen på resurser allokert til stedlige tilsyn, og mangel på dokumentkontroll gir utslag i flysikkerhet
og utsetter bransjen for et omdømmeproblem. UAS Norway har lagt ned betydelig innsats i
kommunikasjonsarbeidet utad, og forsøker å drive folkeopplysning sammen med våre medlemmer.
Vår nasjonale dugnad når ut til et bredt publikum, men vi forventer at luftfartstilsynet nå legger ned
betydelige ressurser i arbeidet med kommunikasjon og kontroll. Vi forstår at ressursbruk krever
inntektsstrømmer og mener at gebyrlegging av RO 1 med foreslåtte satser vil gi årlige inntekter til
tilsynsmyndigheten i størrelsesorden 5 millioner kroner for 2017, noe som direkte bør tilgodeses
flysikkerhetsarbeidet med integrasjon av luftfartøy uten fører om bord, med tradisjonell luftfart.
Mvh/Rgds

Dan Richard Isdahl-Engh
Styreleder UAS Norway