STOR INVESTERING: Avinor Flysikring skriver i anbudspapirene at leveransen har en ramme på inntil 10 millioner kroner. Det er ventet stor interesse for å levere tilbud til Avinor Flysikring på UTM systemet
Foto: Illustrasjon Avinor Flysikring

Avinor Flysikring vil bestille UTM-system: – Systemet er nødvendig for å håndtere økende dronebruk

Avinor Flysikring velger leverandør før jul og håper å ha UTM operasjonelt i løpet av 2020. Systemet skal bidra til sikker integrering av droner i luftrommet.
Jan Frantzen

Avinor Flysikring har lenge jobbet med å få på plass UTM – Unmanned Traffic Management, og denne uken ble systemet lagt ut på anbud.

– Vi har et økende behov for å få på plass digitale datasystemer for å håndtere dronetrafikk. Hele bransjen er i enorm vekst, og mange av våre kontrolltårn får mange forespørsler fra personer og bedrifter som ønsker å bruke droner. For å kunne ivareta dette på en trykk og effektiv måte, må vi ha et UTM-system. Det gagner oss og det gagner brukerne å få større grad av automatiserte tjenester og tilgjengelig informasjon på ett sted, sier Axel Knutsen, programleder droner i Avinor Flysikring.

BOOKING AV LUFTROM: Slik presentert Avinor Flysikring deler av prinsippet bak et UTM system på UNC2018. Hvordan den endelige modellen for det Norske UTM systemet blir gjenstår å se

LES OGSÅ: Ekspert: UTM vil gi nye muligheter

LES OGSÅ: Dette må du vite om UTM

Inspirasjon fra USA

UTM skal tilby kommunikasjon mellom alle systemer, og er blant annet inspirert av det amerikanske LAANC-systemet som er tatt i bruk ved en rekke flyplasser i USA. Løsningen vil innebære at en droneoperatør skal kunne booke et luftrom, og dermed fly trygt – også i nærheten av flyplasser.

Axel Knutsen, programleder droner i Avinor Flysikring.

– For flygelederne er det et trafikkhåndteringssystem, for droneoperatørene er det en applikasjon hvor de kan finne alt av regelverk, få tillatelse til å fly og få oversikt over hvor andre operatører flyr, sier Knutsen.

Avinor Flysikring inviterer nå både norske og internasjonale leverandører til å gi anbud. Estimert kostnadsramme er på 10 millioner kroner.

– Det vi etterspør er en teknologisk leverandør som kan levere systemet, samt levere vedlikehold og support. Kort forklart skal systemet inneholde en server som skal styre alt, brukergrensesnitt til kontrolltårnene våre, slik at vi kan ha kontroll på dronetrafikken, og en applikasjonsleveranse for droneoperatørene, som kan brukes på de fleste plattformer, forteller Knutsen.

LES OGSÅ: Hva skjedde på Gardermoen 13. juni?

Skal dekke hele landet – testes først på tre plasser

Fristen for prekvalifisering er 19. august. Deretter velges de fem beste bedriftene, som får være med videre og levere et anbud.

– Av de fem velger vi tre av leverandørene som vi går i forhandlinger med, før vi til slutt tar en avgjørelse rett før jul, sier Knutsen.

I konkurranseinformasjonen står det at første mål med systemet er å gjøre luftrommet rundt flyplasser tilgjengelig for droneoperasjoner, mens neste trinn vil være en full implementering i det norske luftrommet. Avinor ønsker en trinnvis introduksjon med én til tre testenheter, før full implementering.

– Vi legger en foreløpig plan tidlig i 2020, og så får vi en testperiode. Vi har forhåpninger om at systemet er fult ut operasjonelt i løpet av 2020, men vi må først se hva leverandøren kan levere. Vi ønsker det så fort som mulig, og planen er å begynne med lufthavnene som er spesielt utsatt for mye dronetrafikk. Tanken er at systemet skal gjelde for hele Norge etter hvert. Systemet vi setter opp skal kunne dekke hele landet, forklarer Knutsen, som sier at dette systemet er ett steg videre i regjeringens dronestrategi, hvor det heter at luftrommet skal digitaliseres og tilgjengeliggjøres.

– UAS Norway har gjort en knalljobb med safetofly, og nå tar vi det ett hakk videre med UTM-systemet, som er helt nødvendig dersom vi skal håndtere den økende dronebruken.

LES OGSÅ: UTM vil gi tryggere luftrom for alle