Slik ser det ut inne på Dronekartet. I øyeblikket er det 425 registrerte operatører.

Bestille dronetjenester? Sjekk Dronekartet

Dronekartet er en oversikt over godkjente droneoperatører over hele landet. Her finner du mer enn 400 operatører, som leverer en rekke ulike tjenester.
UAS Norway

Inspeksjon, kartlegging, søk og redning og fotojournalistikk er bare noen av områdene hvor droner kan være mer effektivt, mer hensiktsmessig og mindre kostbart enn tradisjonell bruk.

Bruken av droner har eksplodert de siste årene, og i Norge er det nå over 4000 registrerte droneoperatøer. Over 400 av disse er registrert på Dronekartet, et nasjonalt register over godkjente operatører i Norge.

Her kan operatørene oppgi hva slags type oppdrag de påtar deg, hvilket distrikt de jobber og hvilke plattformer eller ressurser de har tilgjengelig. I tillegg kan de laste opp forsikring og dokumentasjon fra Luftfartstilsynet for å verifisere at de er godkjente og trygge operatør.

Dronekartet er utviklet av UAS Norway, bransjeorganisasjonen for ubemannet luftfart.

– Formålet med tjenesten er å synliggjøre en kapasitet eller en ressurs, for eksempel for et kraftselskap, en offentlig byggteknisk etat, eller hvem som helst som ønsker å ta i bruk droner som verktøy, på kort eller lang sikt, sier daglig leder i UASN, Anders Martinsen.

LES OGSÅ:

Droner i det offentlige – en fantastisk mulighet til effektivisering

Droner i beredskapsarbeid: Gir god oversikt, uten at vi risikerer menneskeliv