Drone på inspeksjonsoppdrag, og slik skal det fortsette i Norge. Samferdselsministeren vil ikke innføre et droneforbud.

Samferdselsministeren: - Blir ikke droneforbud

Det blir ikke et droneforbud i Norge. I stedet vil Samferdselsdepartementet styrke kommunikasjonen om de restriksjonene som allerede finnes.
Hans O. Torgersen

Mange i dronebransjen kan puste lettet ut etter å ha lest pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet som sendes ut mandag. Det blir ikke det droneforbudet i Norge som enkelte har krevd som et tiltak etter flere observasjoner av antatte droner i nærheten av kritisk infrastruktur og flyplasser.

– Det finnes allerede på plass flere restriksjoner som begrenser adgangen til hvor man kan fly drone. Det er ikke per i dag nødvendig å komme med nye begrensinger. Myndighetene vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere restriksjonsområder. I tillegg kan politiet innføre umiddelbare forbudssoner dersom det vurderes som nødvendig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen.

Samferdselsdepartementet mener at det er behov for styrket kommunikasjon til dem som opererer droner om allerede eksisterende restriksjoner. Det vil si hvor dette gjelder, og hva slags type restriksjoner det er snakk om.

– Dette vil raskt bli fulgt opp, sier samferdselsministeren.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Arkivfoto: Alf Simensen / NTB

Bekymring siden midten av september

Vi spoler tilbake til 13. september 2022. Da publiserte NRK en artikkel om «dronetrøbbel» på norske flyplasser, og fortalte at alarmen gikk hver dag.

To dager senere kom den første av en lang rekke mer eller mindre dramatiske nyhetsartikler om observasjoner av det som kunne være droner i Nordsjøen. 

Det ble økt fokus på mulige observasjoner i internasjonalt luftrom i områder hvor også helikopter til og fra Nordsjøen opererte. Det skapte bekymring hos flere.

Så sent som onsdag 26.oktober ble det meldt om observasjoner av mulige, store droner over oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, meldte  Dagbladet.

Pilotene på to helikoptre på vei ut til feltet valgte å returnere til fastlandet, men luftrommet ble ikke stengt. Torsdag kveld ble trafikken på Andøya lufthavn stanset i en time etter observasjon av en mulig drone, skriver TV 2.

Mediene slo fast at det var droner

Ikke alle mediene tok forbehold da de meldte om observasjonene i Nordsjøen i denne perioden, men slo i stedet fast at det var observert droner. Senere kom politiet frem til at noen av observasjonene hadde vært av planeten Jupiter, som er godt synlig øst på himmelen på høsten. 

Så kom nyhetene om at det skulle vært sett droner ved den ene flyplassen etter den andre. Observasjoner av det som kunne være drone ved oljeraffineriet på Mongstad og gassanlegget på Kårstø.

Forsvaret ble satt inn i vakthold, med kikkert som eneste utstyr for å speide etter mulige droner. Utstyr til å detektere droner elektronisk var ikke på plass. Dermed ble det en utfordrende oppgave å skulle prøve å oppdage uønskede droner. 

Heimevernet ble satt inn for å bistå politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland. Foto: Carina Johansen / NTB

Flere drone-russere pågrepet

Deretter kom nyhetene om flere russiske statsborgere som ble pågrepet og varetektsfengslet for å ha fløyet drone ulovlig i Norge. Norske medier begynte å bruke nye ord som «dronesiktet» og «dronefengslet».

Mange i dronebransjen, både profesjonelle aktører og ivrige amatører, fryktet at politikere og myndigheter i sin iver etter å vise handlekraft skulle sette alle droner på bakken, eller innføre nye og strengere regler.

19. oktober ba Samferdselsdepartementet Luftfartstilsynet om å gjøre en vurdering av droneforbud og andre tiltak. 

UASN etterlyste nasjonalt fartøyregister for droner

Departementets oppdrag til Luftfartstilsynet utløste hektisk aktivitet i UAS Norway. En egen arbeidsgruppe ble nedsatt med leder Anders Martinsen og spesialrådgiverne Dag Falk-Petersen (tidligere toppsjef i Avinor) og Ketil Solvik-Olsen (FrP-politiker og tidligere samferdselsminister).

Arbeidsgruppen hadde kontakt med en lang rekke beslutningstagere innen regjeringen, Stortinget og myndighetene.

21. oktober sendte UAS Norway til myndighetene et forslag om tiltakspakke for bedre luftromskontroll for droner.

– Tiltakene er gode nok til at det ikke er behov for å stramme inn reglene eller komme med forbud, mente UASN-leder Anders Martinsen.

Han understreket at reglene i dag i utgangspunktet er gode nok, men etterlyste økt kontroll og bruk av deteksjon og mottiltak for de som ønsket det. Det enkeltforslaget som Martinsen anser som kanskje det viktigste er ønsket et droneregister, at hver operatør og pilot som registrerer seg i åpen kategori i flydrone.no også må føre opp hvilke droner de bruker.

Et slikt droneregister vil skape mer mulighet for kontroll over hvem som flyr hva og potensielt også hvor hvis de bruker eksempelvis Ninox-appen fra Avinor, understreket UASN i sin kommunikasjon med Samferdselsdepartementet.

Forslaget fra UASN fikk støtte fra politikere og flygerforbund som ikke ville ha noe droneforbud.

– Mer dramatikk enn det er grunnlag for

Onsdag 26. oktober møtte ledelsen i UASN medlemmene i et Teams-møte. Der sa spesialrådgiver og tidligere Avinor-sjef Dag Falk-Petersen blant annet dette om oppstyret rundt de påståtte droneobservasjonene.

– Min opplevelse er at det nok skapes mer dramatikk enn det er grunnlag for. Jeg må få referere Geir Hågen Karlsen fra Forsvaret, som sier at droner er ikke farlig for enkeltindivider eller samfunnet som sådan, med unntak av der det er andre luftfartøy til stede.

Spesialrådgiver og tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sammenlignet kravene om forbud og strengere regler situasjonen på veiene.

– For meg så blir det som å si at hvis noen bryter en fartsgrense der det er 70 kilometer, så er ikke løsningen å sette fartsgrensen ned til 50. Da er løsningen å ivareta det lovverket du allerede har og sørge for kontroller av de overtredelsene som skjer, ikke gjøre det verre for alle andre.

Mange medieoppslag

Medieoppslagene i denne perioden har vært svært mange. Vi har laget en oversikt som gir en antydning av omfanget, se faktaboks under. Listen inneholder kun artikler som er referert av NTB eller som NTB selv har produsert.

Fakta