Faksimile fra www.boldbusiness.com om bruk av droner og droneteknologi under koronakrisen

Dronebransjens utfordringer og muligheter i smittsomme tider

La oss derfor i disse tider fokusere på å presentere hva vi reélt kan levere i dag, og ikke hva vi eventuelt kan levere i fremtiden.
Mats Mikalsen Kristensen

Det er en annerledes tid vi er inne i, med smitteverntiltak som påvirker oss både privat og på jobb. Vi kan lese om dette i to artikler i Dronemagasinet 18. og 20. mars, «Slik påvirkes dronebransjen av Coronakrisen» og «Slik kan droner bidra i Coronakrisen». Den siste artikkelen peker også på muligheter for bransjen i disse krisetider.

Vi opplever nå en revolusjon innen det som for dronebransjen er å forstå som fremtidsrettet arbeid. Bedrifter over hele landet har over natten blitt kompetente brukere av virtuell arbeidsplass/ remote work, og behovet for reiseaktivitet har blitt skåret ned til benet.

Flere eksperter sier nå at fremtidens reisemønster etter krisen vil være betydelig annerledes enn før krisen. Dette er dårlige nyheter for hotell og flybransjen, men kan være gode nyheter for oss innen ubemannet luftfart. Bedriftene er nå mye mer mottakelig enn tidligere for å se på nye muligheter og løsninger ved fjerninspeksjon. Alle landsdekkende bransjer hvor man tidligere måtte belage seg på personlig oppmøte av inspektører (via reisevirksomhet), er nå langt mer mottakelig for annen løsning hvor f.eks. en dronepilot kan gjennomføre inspeksjonen. Dette vil medføre at den opprinnelige inspektøren kan sitte trygt på sitt virtuelle kontor og motta data direkte fra droneoperatøren.

Dette fordrer imidlertid en profesjonell tilnærming fra dronebransjen til kundesegmenter innen bedriftsmarkedet.

Dronebransjen har dessverre en uvane med å presentere FOU prosjekter som velfungerende og godt utprøvde løsninger, med det resultat at flere potensielle kunder har sittet på gjerdet og ventet/ blitt skuffet over det som i realiteten har vært et utviklingsprosjekt i sin startfase.

I dag finnes det mange velfungerende systemer og løsninger som absolutt bør være attraktiv for potensielle kunder. Dette gjelder blant annet innenfor områdene overvåkning, kartlegging, inspeksjoner, streaming, prosessering og analyse av data innhentet med drone. La oss derfor i disse tider fokusere på å presentere hva vi reélt kan levere i dag, og ikke hva vi eventuelt kan levere i fremtiden.