Droner i energisektoren: – Jeg vil utfordre dem

Seniorforsker Rune Schlanbusch ved Norce er en av ekspertene du møter under energikonferansen Droner i energisektoren i slutten av mai. Han ønsker å utfordre bransjen på teknologibruk i framtiden.
Petter Emil Wikøren

Energisektoren har frem til i dag vært flinke til å ta i bruk ny teknologi. Spesielt innenfor nett- og linjeinspeksjon har for eksempel droner vært tidlig tatt i bruk. Under energikonferansen Droner i energisektoren ønsker seniorforsker Rune Schlanbusch, å utfordre bransjen ytterligere til å se videre fra et nå-bilde og inn i fremtiden på hvilke potensial og behov teknologi kan fylle.

– Jeg ønsker utfordre dem på å synliggjøre hva fremtiden kan by på. Hva kan dronebransjen og problemeieren løse av problemer i framtiden. Jeg ønsker under paneldebatten få til en dialog hvor sektoren ser nærmere på hva de kan få til sammen med dronebransjen, sier Schlanbusch.

LES OGSÅ: Droner i energisektoren: – Det er dataene jeg bryr meg om

Seniorforsker Rune Schlanbusch i Norce sier han vil utfordre energibransjen til å se nærmere på bransjens bruk av teknologi som problemløser i framtiden.

Schlanbusch sier at selv om deler av energibransjen har vært flinke til å ta i bruk ny teknologi, er det andre deler av sektoren som har stått stille. Akkurat den problemstillingen blir en del av forskerens fokus under energikonferansen i slutten av mai.

– Det har jo skjedd mye på nettsiden av sektoren, men ikke på kraftsiden. Linjeinspeksjon er som kjent den store biten hvor droner er tatt i bruk, mens andre deler av sektoren ikke har modnet på samme viset. Jeg ønsker å se nærmere på en utvikling med større volum og flere tjenester som samtidig kan være med å løse problemer, hvor sluttbrukeren er med å identifiserer mulig problemløsning, sier han.

Schlanbusch sier han tror energisektoren vil ha stort utbytte ved bruk av ny teknologi i framtiden. Samtidig peker han på deler av kraft- og energisektoren som sovende kjemper.

– Vannkraft har vært en kjempe som nå viser tegn til å ha våknet til. Innenfor vannkraft har det vært litt tregt med tanke på fornyelse, men potensialet er stort, sier seniorforskeren.

I andre enden av skalaen trekker Schlanbusch frem havvind og vindkraft som nye satsningsområder som i tiden fremover vil kunne skape store markedsmuligheter.

– Integrasjonen av vind vil nok endre en del av det store bildet. Havvind er tenkt å skulle ta unna en del av den forventede, økte energiproduksjonen. Jeg ønsker være med å belyse hvilke nye markedsmuligheter det vil gi i framtiden for for eksempel tjenesteleverandører av droner, sier han.

Energikonferansen Droner i energisektoren avholdes i Kristiansand 31. mai – 1. juni.

Energikonferansens egen side finner du her