løper seg bare til rundt 500.000 kroner, utover et anbud på 2,3 millioner kroner. Dermed tyder alt på at dette er en ulovlig anskaffelse, sier advokat Marianne Dragsten.

Ekspert om millionoverskridelser på Flydrone.no: – Bør avslutte umiddelbart

– Dette ser ut som et kaosprosjekt og mest sannsynlig en ulovlig anskaffelse, og i så fall bør de avslutte umiddelbart, og ikke vente til slutten av året, sier anbudsekspert Marianne Dragsten.
Ole Dag Kvamme

LES OGSÅ: Luftfartstilsynet avsluttet prosjekt etter avsløring: Flydrone.no kostnader tok av

Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

Tapte anbudet på flydrone.no: – Horribelt, skulle vært stoppet, sier Norsk Test

– Man må kunne dokumentere nødvendige endringer. Men endringsmeldingene i dette prosjektet beløper seg bare til rundt 500.000 kroner, utover et anbud på 2,3 millioner kroner. Dermed tyder alt på at dette er en ulovlig anskaffelse, sier advokat Marianne Dragsten.

Dragsten er mangeårig medlem av Kofa, Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Men nå uttaler hun seg som advokat i selskapet Vaar, som spesialiserer seg i offentlige anskaffelser og IT – altså kjernen av Luftforsvarets prosjekt.

Luftfartstilsynet mener det ikke er riktig å kalle det overskridelse.

– Vi har hele tiden innforstått med og åpne på at det ville måtte regnes med større kostander enn de nevnte 2,3 millionene, uttaler Håvard Vikheim, direktør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet.

Les hele tilsvaret lenger nede.

– Mangler kontroll

Intervjuet med Marianne Dragsten er gjort etter at Dronemagasinet har delt informasjon og innsyn i dokumenter vi etter lang tid har fått fra tilsynet. Vi har bedt henne vurderer anbudsdokumenter, kontrakter og vist henne endringsmeldinger. Med forbehold om at informasjonen stemmer, er beskjeden fra Dragsten tydelig:

– Den udokumenterte kostnadsøkningen gjør at dette fremstår som et kaosprosjekt hvor man ikke har kontroll. Det er for så vidt ikke uvanlig i det offentlige, sier Dragsten.

Hun forklarer at en anbudsprosess og offentlig anskaffelse forplikter. Endringer må kunne dokumenteres, og selv da må det være rimelig. Et prosjekt som går fra 2,3 millioner via endringsmeldinger på en halv million, og så ender opp med over 8 millioner kroner fremstår uhørt for henne.

– Jeg ser at det var en viss usikkerhet i begynnelsen, og at man kanskje ville få noen påplusninger. Men dette er omtalt i anbudsprosessen. «Pådrag på nye funksjoner skal estimeres til ca. 400 timer» heter det. Et større omfang utover et slikt estimat vil utgjøre en direkte ulovlig anskaffelse. Slik ser det ut her, sier Dragsten.

LES OGSÅ: Luftfartstilsynet avsluttet prosjekt etter avsløring: Flydrone.no kostnader tok av

Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

Tapte anbudet på flydrone.no: – Horribelt, skulle vært stoppet, sier Norsk Test

En vesentlig endring eller ikke? Det kan bli et sentralt spørsmål hvis anskaffelsen rundt flydrone.no skal vurderes. Montasje: Endringsmeldinger mellom Luftfartstilsynet og Netpower Web Solutions AS

Vesentlig endring

Endring og nye tillegg utover kontrakten fører til det som heter en vesentlig endring. Dette innebærer at man egentlig har gått i gang med en ny anskaffelse, som skulle vært kunngjort. Hvis man ikke gjør det, blir det en ulovlig anskaffelse, og den kan klages inn for Kofa.

– Hvis beløpene er mangedoblet, slik som her, fremstår det som et klart brudd på reglene.

– Men de er jo enige både selger og kjøper at de har fått økte behov underveis?

– Ja, men for det første må det dokumenteres. Slik det er nå, ser det ut som selger har fått 5 millioner kroner mer betalt enn noe som skulle kostet 2,3 millioner pluss 500.000 kroner. For det andre er verdiøkningen så stor at det åpenbart skulle vært lyst ut ny kontrakt, sier Dragsten.

En ulovlig anskaffelse er i seg selv ikke straffbar, men den kan bli kjent ulovlig, og dermed ugyldig av domstolen.

Norsk Test har sagt de ikke har midler og kapasitet til å klage saken inn for Kofa.

– Hvem som helst kan klage saken inn for Kofa, klagegebyret er 1000 kroner, sier Dragsten.

Grense for endringer

– Men om de kan dokumentere via endringsmeldinger økningen til i dag?

– Nei, det går en grense for endringer. Som sagt: markedet forsto nok at det ville komme noen, men det går en grense for dette. Man har kunngjort et scope, en målsetting, og hvis man går langt utenfor det i kostnader og gjøremål, blir det en vesentlig endring, sier Dragsten.

Hun opplever beskrivelsene som ikke helt utypiske for en del offentlige anskaffelser.

– Dessverre er ikke dette unikt. Det er for mange offentlige prosjekter som mangler styring, og som her er det vanskelig å ettergå hva som egentlig har skjedd. Alle endringer skal være etterprøvbare, og man skal kunne kontrollere at regelverket er fulgt. Også i denne saken fremstår dokumentasjonen som svært mangelfull.

Tilsvar fra Luftforsvarstilsynet

Luftfartstilsynet er forelagt uttalelsene. Direktør Håvard Vikheim for avdelingen Kommunikasjon og samfunnskontakt svarer at tilsynet har vært åpne om at det vil bli dyrere, og at det derfor ikke er en overskridelse.

– Anskaffelsen ble gjennomført under betydelig usikkerhet i og med at regelverkskrav fra EASA og andre ikke var klare ved anbudstidspunktet. Den opprinnelige tidsplanen til reguleringsmyndigheten i EU ble også endret, slik at det tok noe lengre tid før versjon 1 ble satt i produksjon, skriver Vikheim i en epost til Dronemagasinet.

LES OGSÅ: Luftfartstilsynet avsluttet prosjekt etter avsløring: Flydrone.no kostnader tok av

Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

Tapte anbudet på flydrone.no: – Horribelt, skulle vært stoppet, sier Norsk Test

Direktør Håvard Vikheim for avdelingen Kommunikasjon og samfunnskontakt. Foto: Luftfartstilsynet

Han legger til at tilsynet tidlig i anbudsprosessen svarte tilbydere om spørsmål på omfang: «….men vil indikere at den er på flere ganger EØS-terskelverdi for statlige virksomheter (dvs. 1,3 MNOK)».

– Med andre ord har vi vært åpne om at beløpet ville bli høyere, sier Vikheim.

Han har også følgende å si:

– Samtidig er det helt tydelig at vi har lært mye av denne prosessen, og i etterpåklokskapens lys erkjenner vi at det sikkert er ting som kunne vært gjort annerledes. Dette har vært, og er fremdeles, en dynamisk prosess. Det har vært et krevende arbeid, det er ikke til å legge skjul på. Men tjenesten blir bedre og bedre etter hvert som vi kontinuerlig gjør forbedringer og skaffer oss erfaring, så vi ender opp med en tjeneste som vi mener oppfyller kravene, og er tilfredsstillende for brukerne, skriver Vikheim.

LES OGSÅ: Luftfartstilsynet avsluttet prosjekt etter avsløring: Flydrone.no kostnader tok av

Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

Tapte anbudet på flydrone.no: – Horribelt, skulle vært stoppet, sier Norsk Test