Bernt Nilsen er overrasket over flydrone.no prosjektet fra Luftfartstilsynet. I poengfordelingen og rangeringen av tilbudet som ble sendt ut er det spesielt på totale kostnader som Norsk Test AS har fått lav score. Nå viser det seg at det samlede kostnaden fra Newpower Web Solutions AS likevel er vesentlig over hva Norsk Test AS leverte i sitt opprinnelige anbud. Foto: Privat/Evaluering fra Luftfartstilsynet

Tapte anbudet på flydrone.no: – Horribelt, skulle vært stoppet, sier Norsk Test

– Det er horribelt og skandaløst av en offentlig etat. Prosjektet flydrone.no skulle vært stoppet, sier administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test i Kirkenes. Selskapet tapte anbudskonkurransen og er sjokkert over kostnadseksplosjonen hos Luftfartstilsynet.
Ole Dag Kvamme

LES OGSÅ: Luftfartstilsynet avsluttet prosjekt etter avsløring: Flydrone.no kostnader tok av

Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

Ekspert om millionoverskridelser på Flydrone.no: – Bør avslutte umiddelbart

– Tallene bekrefter vår mistanke om at anbudet fra konkurrenten var urealistisk lavt. Luftfartstilsynet skulle stoppet prosjektet. Selvfølgelig er det vanskelig når man er i gang, og etter en stund innser hvilken tabbe en har gjort. Men det de burde gjort var å stoppe prosjektet, og utlyse på nytt, sier Bernt Nilsen.

Luftfartstilsynet avviser kritikken.

– Vi har hele tiden innforstått med og åpne på at det ville måtte regnes med større kostander enn de nevnte 2,3 millionene, uttaler Håvard Vikheim , direktør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet.

Les hele tilsvaret lenger nede.

Manglende kontroll

Bernt Nilsen er selv ivrig dronemann. Selskapet hans lever først og fremst av å utvikle tester og eksamensløsninger. De la mye arbeid i å lage en løsning for Luftfartstilsynet vinteren 2020, men tapte anbudet. Siden har selskapet ikke sett seg tilbake, før Dronemagasinet legger frem hva som har skjedd.

Bernt Nilsen reagerte på tre forhold under anbudsprosessen. For det første kunne de ikke levere et anbud som var prissjustert ut fra hvor mange brukere som kom. De måtte altså forutsette en stor andel brukere, som betød betydelig kostnad i forhold til om få registrerte seg.

Administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test i Kirkenes er sjokkert over kostnadseksplosjonen i flydrone.no.

Mer alvorlig var det at testene som gir sertifikater på lavere nivåer ikke skulle tas under kontroll på et testsenter eller over nett, men kunne gjennomføres hjemme, uten kontroll av identitet og sikring mot juks.

– Skal man ha tillit til testene og resultatene om kunnskapen, må man ha kontroll. Det har man ikke med hjemmeeksamener uten kontroll, slik Luftfartstilsynet la opp til. Da har du ingen kvalitetssikring, sier Nilsen.

– Vi har laget tester og eksamener i 20 år, og vet at folk tar snarveier hvis man ikke har kontroll. Vi ga beskjed om dette, men Luftfartstilsynet var opptatt av å bruke hjemme-løsningen.

Norsk Test AS nådde ikke opp i kampen mot kontrakten mot Netpower Web Solution AS. Nå mener ekspert på anskaffelser at prosjektet burde vært stoppet og kan være ulovlig. Illustrasjon: Fra anbudet til Luftfartstilsynet

– Vi synes det var urealistisk lavt

Han har ikke noe å utsette på anbudsprosessen, bortsett fra at med så mye arbeid, mener han Luftfartstilsynet kunne gitt honorar til arbeidet som var lagt ned, med beskrivelse av krevende og detaljerte løsninger.

– For oss er det kanskje den mest krevende anbudsprosessen vi har gjennomført, og vi dro til Bodø og hadde store utgifter.

Norsk Test tapte anbudet i mars 2020, og opplevde at prisen fra seirende Netpower Web Solutions var for lav.

– Vi så en voldsom forskjell i pris, og vi syntes det var urealistisk lavt, selv om vi fikk vite at de hadde utviklere i Vietnam.

LES OGSÅ: Luftfartstilsynet avsluttet prosjekt etter avsløring: Flydrone.no kostnader tok av

Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

Ekspert om millionoverskridelser på Flydrone.no: – Bør avslutte umiddelbart

Dette opplever han nå å ha fått bevist, når Dronemagasinet legger frem tallene for utviklingen.

Bernt Nilsen blir overrasket, nærmest sjokkert når han hører hvor mye penger som er utløst av den opprinnelige kontrakten.

– Noe som ikke stemmer

– Det er ikke ukjent blant noen selskaper, at man legger inn en lav pris, og satser på å få etterfakturert. I en anbudsprosess er man alltid redd for det. Når jeg hører at de har fakturert 8 millioner kroner, er det noe som ikke stemmer, mener Nilsen.

Vi spør også om det ikke hadde vært mulig for Luftfartstilsynet å kjøpe droneregistertjenesten.

– Jo, det er det vanlige. Da ville vi driftet tjenesten for dem. Vårt system er jo også basert på en hel rekke internasjonale programvarelisenser, de kan vi ikke overføre til dem. Så ja, dette ville være det vanlige. Men kunden her ville ha det slik, og dermed ble det slik, sier Nilsen.

– En sinnssyk overskridelse

Han reagerer voldsomt på kostnadene.

– 8 millioner er en sinnssyk overskridelse, som betyr at den skulle vært lyst ut på nytt, sånn jeg forstår regelverket. Å lage en kontrakt på 2,3 millioner kroner, og får betalt 8 millioner, det henger ikke sammen. Vårt tilbud var på 4,3 millioner som var garantert for hele perioden.

I begrunnelsen som Luftfartstilsynet sendte 13 mars 2020 til Norsk Test AS ble det vektlagt at Netpower Solutions AS hadde den laveste prisen i konkurransen. Foto: Illustrasjon fra konkurransegrunnlaget

– De omtaler det som en utviklingskontrakt?

– Det var en helt vanlig utviklingskontrakt, for å levere en klart definert løsning. Innholdet var enkelt, men noen uklarheter jeg allerede har forklart. Den ga ikke noe rom for tre eller firedobling av kostnadene.

At utviklingskontrakten ikke er tidsbegrenset og de andre har en ramme på seks år, og det snart vil ha rent ut 9-10 millioner kroner til flydrone-prosjektet har Nilsen knapt ord for.

– Jeg tenker det er skandaløst av en offentlig etat. Det høres ut som en ulovlig direkte anskaffelse, men tar forbehold der, dette må jo KOFA ta stilling til, sier Nilsen.

Men han har sin klare oppfatning:

– Det er helt horribelt. Det skulle vært stoppet og lyst på nytt. I ettertid kan jeg jo si at tallene bekrefter vår oppfatning av at kontrakten var satt urealistisk lavt. Luftfartstilsynet kunne sagt de ikke trodde tilbudet var realistisk, at det ikke var troverdig. Nå bekrefter jo tallene dette.

– De sier det er vanskelig å stoppe noe som har gått i flere år?

– Selvfølgelig er det vanskelig å stoppe. Du kommer i en vanskelig situasjon når du innser du har tabbet deg ut. Men det man skal gjøre, er å stoppe, og lyse ut på nytt.

Nilsen har ikke på noe tidspunkt vurdert å klage saken til KOFA.

– Vi er ikke stor bedrift, og kan ikke bruke ressurser på det.

Tilsvar fra Luftforsvarstilsynet

Luftfartstilsynet er forelagt kritikken fra Bernt Nilsen. Direktør Håvard Vikheim for avdelingen Kommunikasjon og samfunnskontakt svarer at tilsynet har vært åpne om at det vil bli dyrere, og at det derfor ikke er en overskridelse.

– Anskaffelsen ble gjennomført under betydelig usikkerhet i og med at regelverkskrav fra EASA og andre ikke var klare ved anbudstidspunktet. Den opprinnelige tidsplanen til reguleringsmyndigheten i EU ble også endret, slik at det tok noe lengre tid før versjon 1 ble satt i produksjon, skriver Vikheim i en epost til Dronemagasinet.

Han legger til at tilsynet tidlig i anbudsprosessen svarte tilbydere om spørsmål på omfang: «….men vil indikere at den er på flere ganger EØS-terskelverdi for statlige virksomheter (dvs. 1,3 MNOK)».

– Med andre ord har vi vært åpne om at beløpet ville bli høyere, sier Vikheim.

LES OGSÅ: Luftfartstilsynet avsluttet prosjekt etter avsløring: Flydrone.no kostnader tok av

Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

Ekspert om millionoverskridelser på Flydrone.no: – Bør avslutte umiddelbart