En julehilsen til alle norske droneoperatører

Hva har UAS Norway gjort for dronebransjen i 2020? Og hva er planene for 2021? UASN-leder Anders Martinsen oppsummerer i denne julehilsenen.
UAS Norway

Kjære medlem,

2020 er blitt et år vi alltid kommer til å huske. Et tøft år. Et utfordrende år. Og et år med lyspunkter.

Bildene av tomme flyplasser, tomme gater og tomme idrettstribuner er historiske, og unike. For meg selv er dronebildene av et folketomt Gardermoen langt fremme på netthinnen. Det var trist og ubehagelig å se hovedflyplassen tom, samtidig som fotoøkten var en sterk påminnelse om hvor effektive droner kan være som verktøy. For mens tradisjonell luftfart – og majoriteten av samfunnet for øvrig – møtte store problemer under pandemien, ble droneteknologiens fordeler på mange måter enda mer synlig.

UASN-leder Anders Martinsen.

Det første UAS Norway gjorde da Covid-19 rammet oss, var å kartlegge hva vår bransje kunne tilføre i den nasjonale dugnaden. Responsen var overveldende. Mange gjorde seg tilgjengelige, og antall registrerte operatører på Dronekartet ble mer enn doblet. Vi er takknemlige overfor de som bidro. Det har vært bruk for mange.

Vi var heldige også. Tre dager før samfunnet ble stengt ned hadde UAS Norway arrangert Bedre fly(t)-konferansen i Kristiansand, med fokus på økt bruk av droner i det offentlige. Dermed var temaet allerede på agendaen da krisen oppsto. Vi tok erfaringene og nettverkene fra konferansen med oss inn i dialogen videre, da vi skulle forberede potensielle brukere på at vi hadde en bransje tilgjengelig.

Vi gjorde også undersøkelser om hvordan vår egen bransje var påvirket av Covid-19, og sørget for at tallene og innspillene som kom frem ble spilt inn videre til politisk ledelse gjennom NHO Luftfart. Signalene vi fikk var at dette også ble lyttet til.

2020 har også vært et år for positive merkedager. For første gang bidro en drone til å redde liv i Norge. Og for første gang har et trafikkhåndteringssystem for droner sett dagens lys her i landet, nemlig UTM-systemet Ninox, som ble lansert i august. Det har vært viktig for UAS Norway å være en pådriver for dette systemet, og vi har hatt en aktiv rolle i fremdriften. Det handler om effektivisering av dronebruk og sikker integrasjon i luftrommet. Det sistnevnte er fortsatt det mest fundamentale vi gjør i vår virksomhet. Noe av det viktigste medlemskontingenten deres har gått til de siste årene er utviklingen av Safe to Fly, verktøyet som kobler sammen ti ulike datasett for at droneoperatører skal kunne få all informasjonen de trenger for å fly trygt og sikkert. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle løsningen, og som medlem bidrar du til å gjøre den tilgjengelig for alle som trenger den. Slike løsninger koster penger i alle andre land.

Det er fem år siden jeg begynte som daglig leder i UAS Norway. På mange måter føles det som fem tiår siden. Den gangen var man imponert bare man sendte opp en drone og den faktisk kom tilbake igjen. Og den allmenne aksepten var langt mindre enn i dag. Opinions undersøkelser i Norsk dronebarometer viser at denne aksepten nå er høy, og stadig flere bruksområder blir anerkjent av Ola og Kari. Tallene viser hvordan industri etter industri har omfavnet dronebruk og hvordan befolkningen har begynt å sette pris på dette verktøyet. Dette går naturligvis hånd i hånd.

I 2020 har også UAS Norway passert 2000 medlemsprofiler. For fem år siden var det under 200. Vi består nå av to heltidsansatte på kontoret i Kristiansand, en flyfaglig gruppe som engasjerer seg i sikkerhet og regelverk, samt en arbeidende styreformann i Ketil Solvik-Olsen, som jobber med strategi og utvikling for oss.

For en gammel fotojournalist som kjenner viktigheten av god data inn og god data ut, er det fantastisk å jobbe med dette. Jeg går på kontoret hver dag med en «L» på ryggen – alltid under opplæring. Det er mye nytt og spennende som skjer hver eneste dag, og det er stor vilje i Norge til å gjøre ting knyttet til droner.

Vårt melk og brød er de tusenvis av operatører som bruker droneteknologi i det daglige. En bransje kan ikke leve kun av de store selskapene, de som får overskriftene for millionkontrakter og milepæler. Det er all grunn til å ta av seg hatten for de som regelmessig bruker droner som en del av verktøykassa. I dag er det for eksempel vanskelig å tenke seg at en entreprenør kan greie seg uten droner i det hele tatt. Tenk det. For tre år siden var det nesten motsatt.

I 2021 skal vi fortsette veksten. Den offentlige bruken av droner i mange ulike sektorer skal løftes frem og vi skal komme tettere på prosessen slik at vi ikke bare blir en høringsinstans når politikken allerede er utformet – vi skal være med på selve utformingen, og vi skal delta på den internasjonale arenaen slik at aktører kommer til Norge for å kjøpe tjenester og samarbeide med norske miljøer.

I tillegg til våre vanlige etablerte møtesteder, skal vi også arrangere en dronefestival med fokus på foto og film. Vi skal videreutvikle sikkerhetskulturen vi er så godt i gang med og vi skal ha fokus på miljø. Samtidig vil dronene fortsette å bli bedre, og kameraene vil bli enda mer imponerende. Vi følger den utviklingen også.

Det blir hektisk, men vi skal henge med. Det kan jeg love.

God jul og godt nyttår til alle medlemmer fra oss i UAS Norway. Vi ses i 2021.

Hilsen Anders