Leder for droneprogrammet i Avinor Flysikring, Axel Knutsen (t.v.) og sjefsflygeleder ved Kvernberget, Ragnvald Godø under den første testen av det nye UTM-systemet, Ninox Drone - oppkalt etter en slekt i uglefamilien.
Foto: Anders Martinsen

UTM-system for droner lansert i Norge. Slik var den første testen

Mandag ble den første testen av et norsk UTM-system gjort i Kristiansund. Snart kan tusenvis av  henvendelser om droneflyvning ved norske flyplasser gjøres digitalt.
Jan Frantzen

Mandag var en merkedag i drone-Norge. Da ble UTM-systemet Ninox Drone tatt i bruk ved flyplassene i Bodø og Kristiansund. Etter en testperiode i disse to byene skal systemet implementeres ved en rekke andre norske lufthavner senere i år.

– Alle som ønsker å fly i fem kilometer-sonen rundt Bodø lufthavn og Kristiansund, Kvernberget kan nå bruke applikasjonen i stedet for å sende e-post eller ringe, slik de har gjort tidligere. Og tjenesten er gratis, forteller Axel Knutsen, som er leder for droneprogrammet i Avinor Flysikring.

Løsningen fins både som app og som nettside, og er nå åpen for registreringer. Testperioden er i utgangspunktet på en måned, deretter skal systemet oppdateres og justeres før det etter planen rulles ut til de 18 største flyplassene i Norge i oktober/november. Senere vil det bli vurdert når de mindre lufthavnene skal følge etter.

Axel Knutsen viser frem Ninox Drone-appen på sin telefon. Løsningen kan også brukes via en nettside.

– Målet er at så mange brukere som mulig skal ha dette systemet tilgjengelig i Norge, slik at man slipper å bruke ulike tilnærminger ved ulike flyplasser, sier Knutsen.

– Hva blir viktig i denne testperioden de nærmeste ukene?

– Nå skal vi bruke tida fremover til å ta imot tilbakemeldinger, gjøre finjusteringer og fikse eventuelle bugs. Vi håper systemet blir testet av mange seriøse brukere med ulike forutsetninger. Det viktigste for oss fremover er at ting fungerer trygt og at brukerne forstår det. Vi er veldig interessert i at det gis tilbakemeldinger om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Systemet er ikke ferdig utviklet og vi er avhengige av innspill for å gjøre nødvendige tilpasninger, sier Knutsen, som gjennomførte den aller første testen sammen med Dronemagasinet i Kristiansund mandag.

Se reportasje fra den første testen i Dronemagasinet LIVE

Vellykket test

Sjefflygeleder ved Kristiansund lufthavn, Ragnvald Godø, forteller at testen var vellykket fra hans ståsted.

– Førsteinntrykket er at dette ser ut til å fungere veldig bra. Alt det tekniske fungerte som det skulle, både pålogging på appen, godkjenning av flyveplanen og klarering. Denne applikasjonen vil bidra til ytterligere sikkerhet i luftrommet, og det er det to grunner til: Når dette sprer seg og blir kjent i miljøet, vil de som har behov for å fly ha enklere tilgang til å sende en forespørsel. I tillegg er det en mer brukervennlig måte å få kontakt med tårnet på for de som nå vegrer seg mot å ringe, og heller bare tar en sjanse, sier Godø.

Han slår fast at systemet også letter belastningen for flygelederne.

– Man slipper å håndtere en telefon som kommer midt i en operativ situasjon, og kan heller behandle henvendelser i applikasjonen når det passer, forklarer han.

– Hvordan har dere opplevd pågangen med dronehenvendelser de siste årene?

– Det var utfordrende i begynnelsen. Dronetrafikken kom før regelverket var ordentlig på plass, og vi sleit litt med hvordan vi skulle håndtere det. Det gjorde at vi var veldig restriktive. Nå er regelverket kommet og arbeidsrutinene er på plass. Vi har fått interne måter å håndtere det på og god kontakt med de som flyr drone regelmessig. I all hovedsak fungerer det bra. Det er en ekstra belastning på luftrommet og på tårnet, men vi som ikke har så mye trafikk kan ofte å si ja til henvendelser, sier sjefsflygelederen, og anslår at Kvernberget har et snitt på mellom fem og ti dronehenvendelser i uka.

Kristiansund Kvernberget er sammen med Bodø lufthavn de to flyplassene hvor UTM-systemet testes ut de nærmeste ukene. I løpet av 2020 skal systemet etter planen rulles ut på alle de større lufthavnene i landet.

Godø sier at det fortsatt gjenstår en liten jobb med brukergrensesnittet for å få på plass effektive varslinger for tårnet.

– Det vil nok være i orden ganske fort. Det er derfor vi har denne testperioden, for å avdekke tingene som er vanskelig for å finne ut av i utviklingsfasen. Denne perioden blir viktig for alle parter, sier han.

Blant de første i Europa

Jakten på et UTM-system for norske forhold begynte i slutten av 2017. Avinor, som eier og driver majoriteten av Norges flyplasser, opplevde en betydelig økning i dronetrafikken rundt lufthavnene. De konkluderte med at denne trafikken måtte håndteres på en annen måte enn ved papirprosedyrer.

Dette er ett av skjermbildene fra UTM-systemet i forbindelse med en flyvning. Appen heter Ninox Drone og kan lastes ned fra App Store og Google Play.

– Vi måtte enten bemanne opp, begrense tilgangen eller finne et digitalt verktøy til å håndtere forespørslene. Vi ble tipset om at det var en god utvikling i USA, hvor FAA så på dette tidlig og hadde utviklet et system i samarbeid med NASA. Vi dro over til Baltimore i 2018 for å observere deres konsept, og konkluderte at vi måtte gjøre noe lignende. Deretter startet en prosess med å finne leverandører og avgjøre hvordan dette skulle justeres og utvikles, sier Knutsen.

Les også: Disse skal levere UTM-system til Norge

– Hvordan ligger Norge an på dette området, sammenlignet med resten av Europa?

– De fleste land har begynt å røre på seg og har en oppfatning om hva de ønsker, men få er kommet ordentlig i gang. Sveits og Polen har systemer oppe og går, men ellers er det mye forsøk og testing på konseptstadiet. Vi er nok blant de første i Europa til å ta i bruk et UTM-system.

– Er denne applikasjonen standard, eller er den tilpasset norske brukere?

– Løsningen er basert på et system som selskapet Altitude Angel allerede har gjort for engelske dronebrukere, men vi har sammen med leverandørene måtte utvikle store deler av systemet for å tilpasses norske forhold og vår bruk. Det vi er interessert i å finne ut av nå er om norske dronebrukere har de samme behovene og forventningene, og den samme forståelsen.

De fleste får fly

Avinor Flysikring har estimert at det i fjor var mellom 7000 og 10 000 dronehenvendelser på deres lufthavner i Norge. Knutsen sier at det er avgjørende med et UTM-system som er skalerbart etter hvert som veksten fortsetter.

– Vi skal kunne håndtere både én drone og 15 droner, men også mange flere på sikt  – hvis bruken fortsetter å eskalere. Systemet kommer til å bli mye mer omfattende, men det må utvikles over tid.

– Hvordan opplever dere veksten i bransjen den siste tiden?

– Akkurat nå er den håndterbar. Det er veldig få som får nei på sine henvendelser, de fleste får fly, så lenge det kan tilpasses annen lufttrafikk. Det løser seg stort sett alltid. Jeg opplever at det fortsatt er en vekst i dronebruken, men med Covid-situasjonen er det litt vanskelig å estimere tallene for 2020. Generelt erfarer vi at flere og flere tar kontakt med oss for både flyvninger og generelle spørsmål.

Trygt og brukervennlig

Axel Knutsen og Ragnvald Godø er begge spente på reaksjoner og tilbakemeldinger på UTM-systemet som skal testes ut i Kristiansund de nærmeste ukene.

For Avinor Flysikring betyr UTM-systemet mer oversiktlig informasjon om hvor operatørene befinner seg, og hva slags operasjoner de ønsker å utføre. Dermed vil det det bli lettere for kontrolltårnene å godkjenne flyvninger. For operatørene er den store fordelen å få mest mulig relevant informasjon på ett sted.

– Du vil få direkte tilbakemeldinger på om du kan fly der hvor du ønsker å fly, i tillegg til relevante opplysninger om luftrom, regelverk og hvordan du kan kontakte lufttrafikktjenesten. Det øker både brukervennligheten og sikkerheten. Det vil også komme masse ny utvikling på dette feltet de neste fire-fem årene, sier Knutsen.

– Hva har vært mest utfordrende underveis med dette arbeidet?

– Den største utfordringen er at det er såpass nytt at det ikke er noen fasitsvar på en del av problemene vi skal løse, man må hele tiden finne svarene selv. Luftfarten setter noen premisser, men droner er fortsatt nytt og annerledes enn annen lufttrafikk.

– Du har jobbet med dette lenge nå, hvordan føles det å ha systemet på plass?

– Det er veldig kjekt at vi er kommet til det stadiet at vi er forbi utvikling, anskaffelser og konseptutredning, og at løsningen fungerte da vi startet testingen. Det er masse mer å jobbe med fremover, og vi skal finne ut hvordan produktet skal bli enda bedre. Men det er godt at jobben vi har gjort de siste årene faktisk har kulminert i noe som vil gjøre dronebruk enda tryggere fremover. En viktig årsak til at vi har fått dette til såpass tidlig er forholdet mellom Luftfartstilsynet, UAS Norway, droneoperatørene og oss selv. Det er høy grad av tillit, god vilje til å samarbeide og få vegger mellom de ulike aktørene. Det har hjulpet oss mye at dette har blitt heiet frem av alle parter, sier Knutsen.