Nikola Tufekcic fra Avinor snakket om et stadig økende trafikkbilde i luftrommet og hvordan dronepiloter kan bidra til økt sikkerhet ved bruk av NiNOX Drone.
Foto:Petter Emil Wikøren

Energikonferansen: – Vær med å senke luftromsrisikoen!

Nikola Tufekcic fra Avinor deltok på Droner i Energisektoren denne uken. Budskapet fra Avinor var glassklart. - Vær med å senke luftromsrisikoen!
Petter Emil Wikøren

Med et stadig økende dronevolum i Norge har helikoptere fått mange nye aktører i det lave luftrom å forholde seg til. Det var ved utgangen av 2022 registrert mer enn 500.000 droner i landet. Samtidig er det registrert om lag 260 helikoptere rundt om i landet. Det økende trafikkbildet og hvordan ivareta luftromssikkerheten, var fokus da Nikola Tufekcic fra Avinor holdt sitt foredrag under Droner i Energisektoren.

-Luftfarten har i lang tid vært fly og helikopter. Det har vært noe paraglider og slikt også, men hovedsaklig har det tradisjonelt sett dreiet seg om fly og helikoptere. På få år har det nå kommet inn veldig mange droner i det samme luftrommet, sa Tufekcic.

Tilbake i 2019 så Avinor at de på bakgrunn av det økende dronevolumet fikk svært mange henvendelser fra dronepiloter som ønsket fly i 5 km-sonen rundt flyplasser. Flygeledere brukte mye tid på å ta imot forespørsler og gi tillatelser. Belastningen ble så stor at Avinor ønsket lage et digitalt system. Det var starten på NiNOX Drone.

-NiNOX Drone startet som et system for å fly innenfor 5 km-sonen, men vi så kjapt at systemet også fungerer utenfor denne sonen. Vi så også at muligheten for å kunne annonsere sine droneoperasjoner utenfor sonen var veldig nyttig.

LES OGSÅ:

Energikonferansen: Nettselskapet viste til et stort mulighetsrom for droner

Droner i energisektoren startet – Snø og nestenulykke satte fart i dronebruken

Energikonferansen: – Det kan være sunt å være litt paranoid

Nærmere 80 deltakere fra både nett- og kraftselskap, samt tjenestetilbydere deltok under konferansen Droner i Energisektoren denne uken. Nikola Tufekcic fra Avinor holdt foredrag om sikkerhet i det stadig mer trafikkerte luftrommet. FOTO: Petter Emil Wikøren

Unngå uønskede nærpasseringer og ulykker

NiNOX er i dag et kjent verktøy for de fleste dronepiloter. På en enkel måte kan droneoperatører legge inn sitt flyområde og på den måten publisere hvor og når droneflygingen tar til. Tufekcic oppfordret alle deltakerne under Droner i Energisektoren om å benytte NiNOX enda mer.

-Data fra NiNOX til HemsWX applikasjonen. Dermed kan ambulansehelikopter, politi og sivile helikoptere se hvor det foregår en droneoperasjon. Det er med på å øke sikkerheten, noe som er målet til alle aktørene.

Tufekcic avsluttet sitt foredrag med en klokkeklar oppfordring til salens mange montører og ansatte i nettselskap som daglig flyr droner i arbeidet.

-Tenk over at dere går inn i et luftrom også andre bruker. Tenk at det er viktig å publisere dine flyplaner. Det å ha trafikkinformasjon er utrolig viktig for sikkerheten og ved å melde dine droneoperasjoner i NiNOX er dere med på å senke luftromsrisikoen.

LES OGSÅ:

Energikonferansen: Nettselskapet viste til et stort mulighetsrom for droner

Droner i energisektoren startet – Snø og nestenulykke satte fart i dronebruken

Energikonferansen: – Det kan være sunt å være litt paranoid