Foto: Trym Robberstad

Nye droneregler fra 1. januar:Er du boligfotograf og bruker drone? Dette bør du vite om det nye regelverket

Hvis du jobber som eiendomsfotograf, hvordan vil det nye droneregelverket påvirke deg? Dette var tema i Dronenytt LIVE onsdag.
Jan Frantzen

Som de fleste har fått med seg, kommer det nytt droneregelverk 1. januar. Mange er usikre på hvilken kategori de havner i, og hva slags regler som vil gjelde for dem. Dronenytt har i samarbeid med Luftfartstilsynet en serie med webinarer denne høsten, hvor fokuset er på det nye regelverket. Sist uke var fokus på de som jobber med dronefotografering.

Tore Jonssen driver blant annet med eiendomsfoto gjennom selskapet Media Service, og fikk noen råd av flyoperativ inspektør Line Stensby Bogan i Luftfartstilsynet i onsdagens webinar.

Se hele sendingen her

– Først ville jeg undersøkt om man har mulighet til å operere i åpen kategori, for det vil kreve minst av operatøren, rent organisatorisk, og du trenger ikke søke om godkjenning. En del av de som driver foto i dag vil havne i underkategorien som heter A2 i åpen kategori, hvor det er en åpning for nærflyvning inntil 5 meter. Da er det en forutsetning at man har en såkalt C-merket drone når disse kommer på markedet. Det finnes en overgangsregel som sier at man kan bruke en drone på under 2 kilo som ikke er C-merket i kategori A2, Men bare ut 2022. Da får du imidlertid ikke operere så nært som 5 meter, da er det 30 meter som gjelder. Det er fortsatt litt nærmere enn RO1 i dag, så det hjelper kanskje noen hvis man har en litt lettere drone, forklarte Stensby Bogan under sendingen.

Les flere saker om det nye regelverket

Strenge krav

Når det gjelder C-merking, understreket hun at dette ikke er det samme som CE-merking.

– C-merkingen sier noe om hvilke underkategorier du kan bruke dronen i. Det er hos produsentene denne merkingen skal skje, så du vil kunne se den på dronen når du kjøper den. Regelverket har allerede trått i kraft men jeg har til gode å se en drone med denne merkingen så langt.

Man har altså ikke lov til å fly over mennesker i denne kategorien. Regelen for 5 meter er for en C-merket drone, og så er det 30 meter hvis du har en drone under 2 kilo, som ikke er C-merket.

Lurer du på hvilken kategori du havner i? Prøv Luftfartstilsynets interaktive veileder

– Og hvis man skulle ønske å fly over mennesker? Hva er neste steg?

– For å fly over mennesker må du enten ha en veldig liten drone i A1 i åpen kategori. Da sier regelverket at du ikke skal planlegge overflyvning, og du skal prøve å unngå det. Det er ikke eksplisitt forbudt, men vi understreker at du skal prøve å unngå det. Det du kan gjøre er å søke om tillatelse i spesifikk kategori, men da vil du få litt utfordringer med SORA-en (risikoanalysen) når du skal begynne å fly over folk – i hvert fall hvis du skal fly over folkemengder. Da blir det strenge krav til sikkerhet, forklarte Stensby Bogan.

Mørkeflyvning

I Dronenytt LIVE, fra venstre mot høyre: Line Stensby Bogan (Luftfartstilsynet), Tore Jonssen (Media Service), Hans Torgersen (Aftenposten) og programleder Anders Martinsen.

Vil det i henhold til den nye regelverket være lov til å fly over bygninger om du ikke har tillatelse fra eier? var spørsmålet fra Tore Jonssen.

– Det er ikke forbud mot å fly over en bygning som sådan. Når det er sagt, så er det andre hensyn å ta i regelverket. Du skal ta hensyn til sikkerhet og du skal ta hensyn til personvern og GDPR. Derfor ville jeg råde deg til å informere og hente inn samtykke likevel hvis du skal fly over bygninger. Erfaringsmessig er folk skeptiske til droner, spesielt hvis de ikke er så godt kjent med dem, påpekte Stensby Bogan.

Lurer du på noe rundt det nye regelverket? Spør UAS Norways chatbot

De fleste droneoperatører har hittil kun kunnet fly i dagslys. Under det nye regelverket blir det tillatt for alle å fly i mørket, så fremt de er registrerte. Det vil komme et krav om lys på dronen.

– Dette er litt ulikt avhengig av om du opererer i åpen eller spesifikk kategori. Målsetningen er at dronen skal være mulig å skille fra annen luftfart, og det er et krav at du skal kunne se dronen din. Etter hvert vil det komme krav om et grønt blinkende lys på dronen, slik at det skal være mulig å skille fra øvrig luftfart. Her er det lagt inn en ganske lang overgangsperiode, slik at man skal ha tid til å skaffe seg et slikt lys.

Meld deg på Dronenytt LIVE her