En Explorer-drone fra Field på vei mot en kraftlinje i Son, mellom Oslo og Moss.
Foto:Hans O. Torgersen

Skal fly opptil 100 kilometer inspeksjon pr dagFields droner inspiserte 20.000 kilometer linjer i 2023

Field utvider satsningen på inspeksjon for energisektoren, et samarbeid med Skyports gjør at de kan inspisere opptil 100 kilometer pr dag pr drone.
Hans O. Torgersen

Hver dag inspiserer Fields droner kraftlinjer og transformatorstasjoner i Sør-Norge. Selskapet flyr på oppdrag for flere nettselskaper. Det har det gjort i store deler av 2023 og samlet sett inspisert over 20.000 kilometer med kraftlinjer.

– Vi har ca 20% av det norske markedet. Vi opererer stort sett i området fra Agder til Trøndelag og vi har seks-syv rammeavtaler med nettselskaper i Norge, sier Jimmy Bostrøm, konserndirektør i Field Group, til Dronemagasinet.

Droner er et svært miljøvennlig alternativ til bemannede helikoptre med forbrenningsmotorer. Field regner med at man ved å bruke droner får 90 prosent mindre utslipp.

Dårlig vær en begrensende faktor

– Hva er den største utfordringene dere har møtt i år? 

– Dårlig vær er alltid en begrensende faktor. Dette påvirker først og fremst bilde/laser kvalitet, så det hjelper ikke at dronene er vanntette og kan fly i sterk vind.

Field bruker nå en ny modell av sin største drone, Explorer.

– Explorer E30 er vår nyeste plattform for nettinspeksjon. Den vil erstatte nåværende Explorer plattform.

– Er det aktuelt med fjernstyrte operasjoner i 2024, slik som Skyports har levert til blant annet Equinor?

– Vi fokuserer vår teknologi og tjenester mot inspeksjon av infrastruktur og industrielle anlegg. Våre operasjoner støttes/ledes fra en kontrollsentral, og således er tilsvarende  til hva Skyports gjør for Equinor.

Samarbeidet med Skyports

I starten av desember offentliggjorde Field Group og britiske Skyports et nytt samarbeid, et partnerskap om en ny dronetjeneste som kan inspisere 100 kilometer kraftlinjer på en dag.

– I dette samarbeidet med Skyports, flyr dere med egne droner eller med egne sensorer på Skyports’ droner? 

– Skyports bruker våre droner, sensorer og programvare.

Dronepilot Mathias Charman fra Field går gjennom sjekklisten før hver flight. FOTO: HANS O. TORGERSEN

I felt med Field

Dronemagasinet har møtt to av Fields dronepiloter ute i felt. De kjører egne spesialbygde biler der de sitter innendørs og monitorerer operasjonene.

Første del av en operasjon er å plotte ruten dronen skal fly inn i et kartsystem. Der er linjen som skal inspiseres selvsagt markert, det samme er hver eneste stolpe eller mast.

– Så legger jeg inn høyden dronen skal følge, forklarer pilot Mathias Charman.

På en av skjermene i bilen har han en egen chattekanal med Fields supervisor inne på operasjonsavdelingen. Supervisor følger med på alle flightene ute i felt.

Mathias Charman forbereder neste linjeinspeksjon med en av Fields droner, og plotter inn nøyaktig rute som dronen skal fly. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Det neste Charman gjør er å rapportere inn flygningen i Hems VX, slik at luftambulanser, politihelikopter og andre bemannede luftfartøy ser hvor det er drone i luften.

Neste arbeidsoppgave for Charman er å gjøre klar dronen, gå gjennom sjekklisten og starte opp. Deretter må dronene og sensorene kalibreres. Da flyr pilotene dronene manuelt etter et bestemt mønster. Så kobles automatikken inn og piloten setter seg inn i varmen.

Explorer-dronen fra Field på vei opp i luften på oppdrag for nettselskapet Elvia. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Mens dronen flyr i 30-40 meters høyde over kraftlinjen, lastes bilder og data fortløpende opp til Fields dronebil, og derfra direkte til oppdragsgiveren, i dette tilfelle nettselskapet Elvia.

Fields drone- og sensorteknologi muliggjør innhenting av høyoppløselige skråbilder, termiske bilder, LiDAR- og Nadir-bilder samtidig. Løsningen henter inn all relevant sensordata i én enkelt flygning.

Kristine Hinmo i Field flyr her en av selskapets mindre droner, som de bruker til linjeinspeksjon for eksempel tett ved boligområder. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Mens dronepilot Mathias Charman flyr den store Explorer-dronen ute i landbruksområdene mellom Son og Drøbak, sør for Oslo, er hans kollega Kristine Hinmo ikke langt unna med en av de mindre dronene i Fields arsenal.

– Vi bruker den dronen når vi flyr i nærheten av bebyggelse, forklarer Charman.

Les også: