Fra taket der politiets antidroneenhet opererte fra under Arendalsuka.
Foto:Anders Martinsen

Fire ulovlige droner detektert under Arendalsuka - én av dem slapp unnaTrosset flyforbudet - får bøter på minst 12.000

Politiets spesialister detekterte fire ulovlige droneflyvninger under Arendalsuka. Tre operatører ble tatt og vil få bøter på minst 12.000 kroner. Én skal ha fått mobiltelefonen sin beslaglagt, men én drone slapp unna politiet.
Hans O. Torgersen og NTB

Det var torsdag som politiets anti drone-enhet oppdaget nok en uautorisert drone over Arendal sentrum, den fjerde i rekken. Denne dagen var NATO-sjef Jens Stoltenberg i byen, og sikkerhetsfolkene ekstra på tå hev.

Les mer: Arendalsuka – politiets luftromskontroll viser posisjonsdata fra droner

Politiet skriver i en pressemelding at piloten til denne dronen ble avdekket til å befinne seg innenfor et avgrenset område litt utenfor sentrum.

Politiets egne piloter deltok i aksjonen. Ved hjelp av politidronen fant man så to mistenkte i det aktuelle området.

– Det ble ikke observert andre personer i området. De to personene ble fulgt av politiets drone til de ble kontaktet av en politipatrulje i sentrum, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen.

Dronepilot nektet å samarbeide med politiet

Patruljen konfronterte de to med mistanken om at de hadde gjennomført uautorisert droneflyving . Den ene av dem nektet å samarbeide med politiet.

– Vedkommende ønsket ikke å oppgi personalia og motsatte seg ransaking. I tillegg satte vedkommende seg opp mot tjenestepersonene på stedet. Politiet så seg nødt til å få kontroll på denne personen og vedkommende ble derfor lagt i bakken og påsatt håndjern. Vedkommende ble deretter innbrakt til Arendal politistasjon etter politilovens § 8, sier Arnesen.

Det ble ikke gjort funn av drone på disse personene. Vedkommende som ble innbrakt ble anmeldt for å nekte å oppgi personalia til politiet, og ble bortvist fra Arendal sentrum i 48 timer.

Til sammen er det under Arendalsuka har blitt beslaglagt tre droner som ikke hadde tillatelse til å fly over Arendal sentrum, forteller stabssjef Arnesen til Politiforum.

Stengte luftrommet

Foran arrangementet tok politiet i bruk en egen forskrift som stenger luftrommet. Dermed var det kun droner med tillatelse fra politiet som kunne fly lovlig over Arendal sentrum.

Sakene mot de tre dronepilotene som ble tatt på fersk gjerning, blir fulgt opp videre i straffesakssporet, som det heter i politiet.  Dronepilotene kan vente seg et forelegg på minst 12.000.

– Et forelegg for ulovlig droneflyvning er i utgangspunktet på 12.000 kroner. Det kan også bli snakk om inndragning av drone og tilleggsutstyr, men det vurderes av jurist i politiet fra sak til sak, sier Morten Eriksen, politioverbetjent ved felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt, til Dronemagasinet.

Rutinemessig blir droner og annet utstyr beslaglagt av politiet når en ulovlig flyvning avsløres, men om utstyret blir inndratt eller om eieren får det tilbake, avgjøres altså senere.

Beslagla mobiltelefon i tillegg til dronen

Etter det Dronemagasinet vet, har politiet tatt midlertidig beslag i mobiltelefonen fra en av dronepilotene som ble tatt, da den skal ha blitt brukt sammen med kontrollenheten til å styre dronen.

Politiets anti drone enhet har også detektert flere andre droneflyginger under Arendalsuka, men de har vært utenfor restriksjonsområdet.

– De har vi ikke gjort noe med da de ikke er innenfor det området det er luftrestriksjon på, sier Arnesen til Politiforum.

Les også: UASN og Avinor – Ninox er løsningen for luftromskontroll under katastrofer