I begynnelsen av november lanserte DJI denne dronen, Mini 2, med en vekt på 249 gram. Slike droner blir stadig mer populære, og får stadig flere bruksområder.
Foto: DJI

Flyr du drone under 250 gram? Slik blir de nye reglene

De nye dronereglene gir både muligheter og begrensninger for deg som vil fly en liten drone.
Jan Frantzen

Nylig kom DJIs Mini 2 på markedet. En ny drone under 250 gram, med egenskaper som vil gjøre den svært attraktiv for mange operatører.

Lanseringen av Mini 2 kommer bare noen uker før den nye droneregelverket trer i kraft i Norge, og det åpner for nye muligheter i dette segmentet.

Line Stensby Bogan fra seksjonen for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet var gjest i Dronenytt LIVE onsdag, og snakket om hva det nye regelverket vil bety for bruk av droner i denne vektklassen.

Les også: Hvilken underkategori havner du i?

– Det er mange muligheter med 250 grams droner. Vi er veldig positiv til at det kommer denne typen droner med bra kamera, slik at man kan gjøre gode oppdrag, sier hun, og påpeker at risikoen er mindre dersom en slik drone skulle falle ned.

LITEN drone men store muligheter? Mange mener at droner under 250 gram vil utgjøre et betydelig marked fremover, også for den profesjonelle dronebrukeren. Foto: DJI

Ta hensyn

Det er likevel noen hensyn å ta, og Stensby Bogan trekker blant annet frem dette:

 • I det nåværende regelverket kan man fly utenfor synsrekkevidde, det kan man ikke i åpen kategori fra nyttår, der er alle flyvninger VLOS.
 • Dersom du vil fly utenfor synsrekkevidde må du i spesifikk kategori. Det er ingen vits å pushe grensene når det gjelder VLOS, sørg for at du holder dronen innenfor en avstand hvor du lett holder oversikt.
 • I åpen kategori er det generelt 120 meter som er høydebegrensningen. Med en 250 grams drone forsvinner avstandsreglene til bygninger og kjøretøy, men det er hensyn å ta til personer og folkemengder. Man skal kun fly over utenforstående dersom det er strengt nødvendig, og man skal ikke fly over folkemengder. Du skal ikke planlegge flyvningen slik at du vil fly over utenforstående.
 • De fleste av de generelle reglene vil gjelde, for eksempel at du ikke skal fly nærmere enn fem kilometer fra flyplass. Du kan ikke fly over ambassader, fengsler eller militære områder. Du skal fortsatt fly på en hensynsfull måte slik at du ikke forstyrrer folk eller dyr.
 • Du kan ikke fly på en måte som utsetter andre for fare, og du skal også ta hensyn til personvern. Les mer om det hos Datatilsynet. Husk at mange er ukomfortable med droner.
 • Man kan operere i ulike kategorier med ulike droner.
 • Når det gjelder mørkeflyvning, er dette også tillatt i åpen kategori i det nye regelverket.

Hva så med små droner til å ta bilder av konserter eller idrettsarrangement?

– Da kan dette med overflyvning av folkemengder komme inn, og det er ikke tillatt. I regelverket er en folkemengde definert som at mennesker står så tett sammen at de ikke enkelt kan flytte seg hvis dronen skulle falle ned. En handlegate på en lørdag eller en konsert vil åpenbart regnes som en folkemengde, sier Stensby Bogan.

Hun poengterer at dersom man flyr en drone over for eksempel bygg og anlegg kan man i utgangspunktet ikke overfly personer som ikke er involvert i operasjonen uten at det er helt nødvendig. Men:

– Hvis du informerer folk og kanskje har en prosedyre for å varsle, så er det ikke noe i veien for at du kan fly over en byggeplass med aktivitet, sier hun.

Anbefaler eksamen

Så lenge dronen ikke er registrert som leketøy er det krav til forsikring, uansett om man bruker den til hobby eller kommersiell virksomhet. Hvis det er sensor på dronen må man også registrere seg hos Luftfartstilsynet. Opplæringskravet er at man er godt kjent med brukermanualen på dronen sin. Man ikke ta eksamen for å operere en minidrone, men man bør.

– Det er ikke krav til eksamen for å fly en drone under 250 gram, men vi vil likevel anbefale dette, for det er en viktig innføring i regelverket. Det er online og enkelt å gjøre, sier Stensby Bogan, som håper å ha en plattform for registrering og kurs/eksamen på plass i desember.

Stensby Bogan oppfordrer til slutt alle som bruker drone både profesjonelt og på fritiden, til å skille mellom dette.

– Har du et selskap du flyr drone for, enten et enkeltmannsforetak eller et større selskap som er registrert som operatør, er det de reglene som er satt. Og så kan du som privatperson registrere deg for hobbyvirksomhet. Jeg anbefaler veldig å skille de to. Ikke bland det du gjør for jobben din med det du gjør på fritiden. Selskapet du eventuelt jobber for vil nok heller ikke akseptere at du flyr dronen deres for gøy, konstaterer Stensby Bogan.

Les flere saker om det nye droneregelverket

Fakta

Her er hovedtrekkene i regelen for droner under 250 gram:

 • Fly opptil 120 meter
 • Kan fly i mørke
 • Du må registrere deg
 • Du må ha ansvarsforsikring (Iht EC 785/2004)
 • Kun innenfor synsrekkevidde
 • Ikke fly over folkemengder
 • Ikke fly over utenforstående dersom det ikke er strengt nødvendig
 • Ikke fly nærmere enn 5 km fra flyplass
 • Fly hensynsfullt. Ikke forstyrr folk eller dyr