Everdrones drone ute på et testtur under Dronenytts besøk. Dronen er i aksjon med frakt av hjertestarter 1-4 ganger i uken rundt Gøteborg.
Foto: Anders Martinsen

Flyvende hjertestartere:Slik redder droner liv i Sverige

I Gøteborg kan livreddende førstehjelp komme kjappere med drone enn med ambulanse. Dronenytt dro til Sverige for å lære mer om Everdrones unike prosjekt.
Jan Frantzen

– Det gjelder å spare livsviktige minutter. Får man ikke rett behandling etter en hjertestans har inntruffet, synker sjansen til å overleve med 10 % hvert minutt. Så om dronen kommer frem 2-3-4 minutter før ambulansen, øker sjansen til å overleve betydelig, sier Mats Sällström, CEO i Everdrone, som i to år har jobbet med å sende ut livreddende førstehjelp med droner i Sverige.

– Dronen vår sendes ut mellom én og fire ganger i uka til pasienter med hjertestans. Og dronen har potensial til å være betydelig raskere enn ambulansen i mange tilfeller, sier han.

Mats Sällström, CEO i Everdrone, sammen med dronen i selskapets hangar utenfor Gøteborg. Foto: Anders Martinsen.

Den opprinnelige ideen kom fra Karolinska Institutet i Stockholm, som har forsket på konseptet. Nå samarbeider de med Everdrone om tjenesten som foreløpig finansieres av en kombinasjon av private investorer og statlig støtte. I slutten av august ble rapporten med testresultater fra Karolinska publisert i European Hear Journal – du kan lese rapporten her

På standby 100 timer i uka

Ukas Dronenytt er på besøk hos Everdrone utenfor Gøteborg. Dronen som frakter hjertestartere er en DJI Matrice 600 Pro, som er parkert i en hangar – klar til å rykke ut. Systemet er på standby om lag 100 timer i uken, cirka 14 timer i døgnet.

Se hele Dronenytt-sendingen her:

– Det som skjer når vi får inn en alarm er at systemet vårt starter opp og gjør seg klar til å fly. Deretter ringer piloten vår kontrolltårnet og ber om tillatelse til operasjon i den aktuelle sektoren. Normalt tar det 20-25 sekunder, og i den perioden holder dronen fortsatt på å starte opp, så vi taper ikke noe tid på det, forteller Sällström.

Prosessen ved alarm er automatisert, og fungerer slik:

– En person som bevitner en hendelse ringer inn til alarmsentralen, som klikker på en indeks som heter medisinsk hjertestans. Da går det et signal automatisk til vår drone, og vi er klare til å fly innen 60 sekunder. Denne integrasjonen er helt avgjørende for operasjonen. Operatørene som sitter på alarmsentralen trenger aldri å ta en beslutning om å sende dronen, de gjør den samme jobben som de alltid har gjort, og da aktiveres systemet, forklarer han.

Venter på UTM

Slik kan en nær autonom flyvning se ut på skjermen til piloten som alltid følger med og kan overstyre dronen. Røde felt indikerer området hvor dronen ikke skal fly. Grønn strek indikerer hvordan dronen er planlagt å operere. På vei ut til pasienten prioriterer den raskeste vei og lavest mulig risiko. Foto: Anders Martinsen

Det fins ikke et UTM-system i Sverige, slik som i Norge. Everdrone flyr innenfor kontrollert luftrom, slik at de kan koordinere operasjonen med lufttrafikktjenesten.

Everdrone har søkt myndighetene om å etablere geografiske UAS-soner, men dette er fortsatt ikke avklart.

– Det vi alle venter på i bransjen er at et bedre utviklet UTM-system skal komme på plass, slik at denne type tjenester kan finnes overalt, sier Sällström.

I Norge har vi sett flere prøveprosjekter med frakt av blodprøver med droner, men Everdrone har altså valgt å fokusere på hjertestartere.

Slik kan det se ut når dronen har senket ned hjertestarteren på angitt plass, denne gang heldigvis en øvelse for Dronenytt. Via alarmsentralen holdes innringer oppdatert på hvor og når dronen senker ned hjertestarteren. Foto: Anders Martinsen

– En konsept med blodprøver vil påvirke logistikksystemene i sykehusorganisasjonen på en helt annen måte enn det vi gjør nå, så det er mer komplisert fra et kundeperspektiv. Rent teknisk kunne vi fraktet blodprøver i morgen, og vi har gjort demonstrasjoner. Men vi må ha et større interesse på kundesiden, sier han.

Flyvninger over lengre distanser vil også kreve mer.

– Vi har valgt en plattform som bygger på multikopterteknologi. Ser man regulatorisk på det er det mer kompleks å fly lange strekninger, det har vi ikke infrastrukturen og teknologien til å gjøre på en enkel måte. Siden vi koordinerer med lufttrafikktjenesten, så vet vi at ingen andre er i den sektoren vi opererer i.  Skulle vi flydd 50 kilometer i ikke-kontrollert luftrom, da ville det blitt en helt annen type operasjon. Vi kan jo ikke garantere at det ikke fins en hobbypilot eller en fallskjermhopper i området.

Drømmejobb

Everdrones drone er en DJI Matrice 600 Pro. Under henger hjertestarteren som fraktes ut til pasienter i Gøteborg-området. Foto: Anders Martinsen

Når det gjelder flyvende hjertestartere opplever Sällström at det allerede er stor interesse for tjenesten i Sverige.

– Vi har snakket med mange potensielle sluttkunder og sluttbrukere, og alle er interessert i systemet. Det fins ingen som synes dette er en dårlig idé. Men det å få offentlig finansiering til innkjøp og drift, det kommer til å ta tid. En av grunnene til at vi jobber med Karolinska Institutet i Stockholm er for at de skal drive forskning og se at dronene faktisk kommer raskere frem enn ambulansen og at det er muligheter for å redde liv. Når bevisene er på plass, kommer også betalingsviljen, sier Everdrone-sjefen, som trives godt med jobben sin.

Slik ser det ut når DJI Matrice 600 er på vei ut med hjertestarteren. Kort tid etter alarmen har gått er dronen på vei. Alt skjer uten at piloten behøver å være direkte kontakt med dronen. Alt skjer automatisk. Foto: Anders Martinsen

– Det er fantastisk å jobbe med noe som har potensial til å redde liv. Og når vi får kombinere det med veldig spennende droneteknologi er det naturligvis en drømmejobb.