Dronebud Solutions og Senseloop gjorde sine første testflyvninger mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus i mars. Nå utvider Dronebud sitt testprosjekt.
Foto: Fredrik Naumann

Vil frakte blodprøver med drone over Oslo – utvider prosjektet

Dronebud Solutions utvider sitt testprosjekt med frakt av blodprøver med droner i Oslo sentrum. Nå skal det flys over en lengre tidsperiode, og selskapet tror dette vil være en kommersiell tjeneste innen to år.
Jan Frantzen

Snart vil droner frakte blodprøver mellom sykehus og laboratorier, billigere og mer effektivt enn med dagens metoder. Flere norske aktører har hatt vellykkede prøveprosjekter, blant annet Dronebud Solutions, som sammen med droneselskapet Senseloop utførte tolv flyvninger mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus i mars.

De tar nå prosjektet videre, og søker underleverandør til en utvidet flyvning mellom Diakonhjemmet sykehus og Ullevål sykehus 1. november.

Lars Monrad-Krohn, aksjonær og styremedlem i Dronebud Solutions.

– Vi tror dette er et stort skritt mot realisering av en kommersiell tjeneste, sier Lars Monrad-Krohn, som er styremedlem i Dronebud Solutions.

– Målsetningen er å gjøre flyvninger over flere dager og uker, og få med oss dager med dårlig vær, hvor vi har reserveløsninger i drift. Vi vil også få prøvd ut det administrative logistikksystemet grundigere. Vi planlegger å trene opp sykehuspersonalet til å gjøre lasting, lossing, batterilading og batteriskift, slik at vi får dette integrert i sykehusets rutiner, samt en strømlinjeformet sporing av prøvene, forteller Krohn.

Gode erfaringer

Prosjektet er delt inn i tre faser. Første fase er tre eller flere dagers flyging med dummylast. Fase 2 er ti eller flere dager med reell blodprøvetransport, mens fase 3 er 20 eller flere dager med «full skala»-frakt av flere blodprøver daglig.

Blodprøver fraktes i dag ved hjelp av drosjer, budbiler og buss. Dette er kostbart, og droner vil kunne gi betydelige besparelser og mer effektiv sykehusdrift. Krohn forteller at testflyvningene i mars ga gode erfaringer, blant annet når det gjelder samspillet med luftambulansen og det rent praktiske med lasting og lossing av gods.

– Jeg tror hundre prosent på det at dette kommer til å fungere, sier Krohn, som er opptatt av at utstyret som anvendes er «state of the art». Senseloop brukte en drone fra tyske Globe UAV under den første flyvningen.

– Med den enorme teknologiske utviklingen håper vi å få enda mer avansert utstyr denne gangen, når det gjelder lasting og lossing og strømlinjeformet lading, sier Krohn.

Han slår fast at Senseloop «holdt hva de lovet», og gjorde en god jobb.

Tomas Fritsvold og Pål Are Hagen i Senseloop med selskapets Globe-drone på taket av Ullevål sykehus under prøveprosjektet.

– Jeg blir ikke overrasket om det blir Senseloop denne gangen også, men vi må sjekke markedet – det er vårt prinsipp. Vi må analysere hva som trengs, og når det gjelder denne typen flyvninger i storbyer så er det integrasjon med sykehuset som er det aller viktigste, sier han.

Satser globalt

Krohn mener at regelverket kan være en flaksehals for teknologien, og påpeker også at kravet til sikkerhet er stort innenfor medisinsk sektor.

– Vi må ha kjørt mange turer for å vise regularitet. Vi har også lært av lignende prosjekter som er gjort i Sveits, hvor de har opplevd et par uhell. Hvis jeg skal si noe om tidsperspektivet vil jeg anslå at vi innen to år har dette på plass som en kommersiell tjeneste.

Dronebud Solutions ble stiftet i 2020 og selskapets styreleder og medeier er Erik Fosse – lege og professor i medisin og leder ved en forskningsavdeling ved Oslo universitetssykehus. Dronebud fikk et markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge tidligere i år, og ønsker å spesialisere seg på dronefrakt av blodprøver i storbyer.

– Vi tror at vårt valg med å bruke «state of the art»-teknologi i stedet for egenbygd drone vil lønne seg. Og jeg tror og håper at vår strategi vil vise seg å være den vinnende når det gjelder storby-markedet globalt, sier Krohn.

Stort prosjekt i Trøndelag

Prosjektet med Dronebud gjelder altså flyvning urbant i Oslo, men det fins flere prosjekter med dronefrakt av blodprøver og medisinsk utstyr i Norge. Det Trondheims-baserte selskapet Aviant har for øyeblikket tre betalende avtaler rundt testflyvninger – med St. Olavs hospital i Norge og med Västerbotten og Jämtland kommune i Sverige.

– Vi begynner prosjektet i Jämtland i august, prosjektet i Västerbotten i september og prosjektet ved St. Olavs operer vi allerede. Vi opererer strekningen mellom Røros og Trondheim jevnlig, og målet er å ha fullført 50 flyvninger innen slutten av sommeren, sier Lars Erik Fagernæs, som er CEO i Aviant.

NTNU-studentene bak selskapet Aviant. Aviants COO Herman Øie Kolden (f.v.), CTO Bernhard Paus Græsdal og CEO Lars Erik Fagernæs. Foto: Aviant

Aviant ble tidligere i år tildelt 1,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge og én million fra Forskningsrådet til dette formålet, og har i tillegg innhentet betydelig privat kapital. Selskapet gjorde sin første testtur fra Røros til Trondheim i februar. Selskapet har en søknad inne hos Luftfartstilsynet om transport av farlig gods, og får muligheten til å fly biologisk materiale når den er godkjent.

– Planen videre er å konvertere disse prosjektene fra pilotprosjekter der vi viser at teknologien virker, til kommersielle prosjekter der vi flyr faktisk nyttelast for kunden. Etter planen kommer vil til å fly nyttelast i Sverige allerede i september og i Norge innen året er omme, sier Fagernæs.

Spesialbygd drone

Airlifts Solutions har spesialbygd en drone for helsevesenets behov rundt logistikk med blodprøver, patologiske prøver og medisinsk utstyr. Denne dronen ble testet ut for første gang i et lukket testområde på Østlandet i mars, og siden da har selskapet hatt hundre timer med testflyvninger her. De utruster for tiden ytterligere en drone av denne typen.

Airlift Solutions drone Sabrinus 4-20, som er spesialbygget for frakt av blodprøver og medisinsk utstyr. Foto: Airlift Solutions

Prosjektet innbefatter en rekke ulike foretak innen regionen Helse Vest.

– Rundt årsskiftet tenker vi å prøvefly i åpent luftrom, og planen er at vi skal vi fly for helsevesenet i Q2 neste år. Vi er i rute i henhold til det, forteller daglig leder Børre Eimhjellen i Airlift Solutions.