SP06-dronen under testing med Sevendofs Johannes Hatle Lundgaard (Chief Maker) og Jostein Furseth (CTO).
Foto: Sevendof

Underleverandør for svenske Visimind:Gjennombrudd for norsk droneselskap – vant kontrakt med Agder Energi

Svenske Visimind og Trondheim-baserte Sevendof ble tildelt delkontrakt for inspeksjon av Agder Energis strømnett. En viktig milepæl i vår utvikling, sier CEO i Sevendof, Per Magnus Veierland.
Jan Frantzen

Agder Energi offentliggjorde torsdag vinnerne av konkurransen på inspeksjon og skanning av strømnettet i sitt konsesjonsområde. Det ble da klart at all inspeksjon og laserskanning av skog skal gjøres med droner. Området er fordelt på to områder, hvorav to tredjedeler skal inspiseres av KVS Technologies og en tredjedel av svenske Visimind, med norske Sevendof som underleverandør.

– Vi er veldig glad for å ha fått tilslag på vårt tilbud. Det er en viktig validering for oss, og en viktig milepæl i vår utvikling, sier CEO i Sevendof Per Magnus Veierland til Dronemagasinet.

Kontrakten gjelder ett år, med en opsjon på 1+1 år. Sevendof skal fly et område på 1300 kilometer, og det skal utføres inspeksjon av mastene og linjene, samt vegetasjonskontroll. Det vil fungere omtrent slik:

– Agder Energi Nett gjør tilgjengelig en database med informasjon om mastepunkt og linjer som skal inspiseres. Basert på dette gjennomfører vi en planlegging av konkrete flyvninger i koordinasjon med AEN. Gjennomføringen av flyvninger gjøres med et mobilt operasjonssenter i felt, forteller Veierland.

Visimind skal levere dataanalysene og står bak nyttelasten som brukes til datainnhentingen.

Høy grad av automasjon

Inspeksjonene utføres med Sevendofs eget hybride dronefartøy, SP06. Nyttelasten har høyoppløselige kameraer og en 3D-laserskanner som henter inn georefererte data. Disse blir lastet opp og analysert av Visimind, før produktet blir levert fra dem til kunden.

Fakta om Sevendofs SP06-drone: Nyttelast: opptil 5 kg. MTOM: 45 kg. Flytid: opptil 3 timer. Fart: opptil 20 m/s. Fartøyet er bygget for en rekkevidde på 100-200 kilometer, avhengig av størrelse på nyttelast.

– Dronen bruker vår egenutviklede hybridmotor til å generere elektrisk energi fra bensin under flyvning, som driver fremdriften og systemene ombord. Dronen er laget for flere bruksområder, mens nyttelasten som er utviklet av Visimind er tilpasset linjeinspeksjon, forteller Veierland.

Sevendof har utviklet et system for automatisk planlegging av flyvningene og autonomi og operatørsystem for selve gjennomføringen.

– Automasjonen i planleggingen er basert på kundens og våre datakilder. Det blir mange flyvninger, og det er viktig at vi kan planlegge dem mest mulig automatisk for å få høy effektivitet og for å systematisk redusere risiko. Det er også en automatisk gjennomføring av oppdraget, med en fjernoperatør som kontrollerer operasjonen. Under flyvning modelleres omgivelsene til dronen av en 3D-laserskanner for aktiv kollisjonsunngåelse, som sikrer tryggest mulig gjennomføring, forklarer Veierland.

Store innovasjonsprosjekter

Dronemagasinet skrev om Sevendof i 2018, da selskapet fikk støtte på 28 millioner fra Innovasjon Norge og det europeiske FoU-nettverket Eureka. Flere nettselskap har vært med på Sevendofs pilotprosjekter, men Agder Energi er første ordinære kunde som tar i bruk løsningen i stor skala.

Daglig leder i Sevendof, Per Magnus Veierland. Foto: Ole Martin Wold

– Vi har hatt to store prosjekter gående, et innovasjonsprosjekt som gikk på utvikling av en tjeneste for automatisk linjebefaring, samt utvikling av det hybride dronesystemet og en tilhørende dronestasjon. Lærdommen fra de prosjektene er ganske omfattende. Vi har bygget opp stor ekspertise på utvikling av hardware, software, støttesystemer og testsystemer – alt vi har trengt for å modne selskapet til å kunne produsere avanserte dronesystemer, forteller Veierland.

Miljøvennlige operasjoner

Store inspeksjonskontrakter i kraftsektoren har tidligere gått til helikopterselskap, og Agder Energi Nett er blant de første som krever at droner skal supplere tradisjonelle inspeksjonsmetoder. Fordelene med drone til dette formålet er bedre personsikkerhet, mindre støy, og høy miljøgevinst.

– Med vårt system vil utslippene reduseres med 90 % per inspiserte kilometer, sammenlignet med bruk av helikopter. Dataene vi henter inn skal være av tilsvarende eller bedre kvalitet, sier Sevendof-sjefen.

Hva tenker du om konkurransen på dette området nå?

– Én ting er konkurransen på de ulike anbudene, vi er mer interessert i det lengre perspektivet. Vi er opptatt av å bygge det systemet som kan gi oss muligheten til å levere dronetjenester i stort volum. Vår ambisjon er å bygge opp en infrastruktur som gjør det mulig å tilby landsdekkende dronetjenester over store områder, uten at man trenger personell i feltet. Er det behov for et inspeksjons-, mapping- eller overvåkningsoppdrag, så skal vi kunne levere det, sier Veierland.

Konkurransedyktig pris

Han forteller at Sevendof har vært opptatt av å holde seg på samme pris som helikoptertjenester, for at de skal være konkurransedyktige med dagens løsninger.

Og dette er naturligvis bare begynnelsen for Trondheim-selskapet.

– Nå jobber vi med en operasjonalisering av selskapet, og søker etter en ny droneoperatør. Vi jobber også med å bygge ytterligere fartøy, og er i prosessen med flere nye tilbud, sier han.