INSTALLERT I VINTER: Uten å annonsere det har Avinor flysikring AS i vinter testet antidroneutstyr på Oslo lufthavn i vinter. Bildet er fra en øvelse. – Vi har avdekket enkelte ulovlige flygninger, sier prosjektleder Mats Gjertsen i droneprogrammet til Avinor Flysikring AS.
Foto: Anders Martinsen

Avinor tester antidroneutstyr på OSLHemmelig testing foregått i hele vinter

Avinor har oppdaget flere tilfeller av ulovlig droneflygning på Gardermoen Lufthavn i vinter. Nå håper selskapet å få på plass antidrone-utstyr på mange av deres 43 flyplasser i Norge.
Ole Dag Kvamme

 

– Systemet er operativt hele døgnet. Vi har avdekket enkelte ulovlige flygninger, sier prosjektleder Mats Gjertsen i droneprogrammet til Avinor Flysikring AS.

For kord tid siden ble det kjent at Avinor i en forespørsel til markedet sier selskapet er klare til å kjøpe antidrone-utstyr til Oslo lufthavn på Gardermoen – og selskapets øvrige lufthavner i Norge.

Bakgrunnen er et økende problem med ulovlig droneflyvning i nærheten av flyplassene.

Nå forklarer Avinor at selskapet i hemmelighet har installert et prøvesystem allerede, mens man venter på hva markedet har å tilby på permanent basis til deres flyplasser.

Les også: Etterspør antidrone-utstyr

Les også: 125 ulovlige droneflyvninger ved Gardermoen – på én måned

 

 

Fakta

Avinor drifter 43 lufthavner. Avinor flysikring AS skal som navnet tilsier ta vare på sikkerheten.

Selskapet har et eget droneprogram.

Antidroneutstyr for deteksjon av ulovlig droneflygning rundt flyplassene har blitt stadig viktigere, men utstyr har ikke vært standardisert.

I fjor nedsatte Avinor flysikring en egen gruppe til å arbeide med saken. 21. april gikk selskapet til markedet i en såkalt Request for information i Norge og EU, for å høre hva selskapene er i stand til å levere av utstyr.

Det er ventet at Avinor vil installere utstyr først på Gardermoen, og deretter rulle det videre ut på andre flyplasser hvis det fungerer.

Midlertidig løsning

– Avinor har i løpet av vinteren 2022 etablert en midlertidig løsning for deteksjon av droner på Oslo Lufthavn. De ulovlige flygningene vi har oppdaget har ikke vært av en slik karakter at de har vært en fare for bemannet luftfart, sier Mats Gjertsen.

FØRST PÅ OSLO LUFTHAVN: På Gardermoen har Avinor allerede på plass testutstyr. FOTO:

Han bekrefter at de håper skaffe deteksjonsutstyr for Gardermoen og de andre flyplassene.

– Det vi jobber mot nå er etableringen av en permanent løsning på Oslo Lufthavn, men også på andre lufthavner etter behov, sier Gjertsen.

– Hvordan vurderer dere selv risikoene ved droner?

– Det er alvorlig når vi har uautorisert droneaktivitet rundt landing eller avgang i nærheten av en lufthavn. Avinor anser ikke dette som ett utbredt problem i dag, men i takt med økning av antall droner i samfunnet vil det kunne bli en økt risiko i fremtiden. For å ivareta sikkerheten til bemannet luftfart er systemer for deteksjon av ulovlig flygning med droner ett godt verktøy, sier Gjertsen.

Utålmodige flygeledere

De siste årene har droner forstyrret flytrafikken stadig mer. Avinor anmelder alle ulovlige, rapporterte dronehendelser til politiet. Siden 2017 teller antallet nærmere 200. Bare et forsvinnende lite antall hendelser blir oppklart.

Til Dronemagasinet bekreftet flygesjef Helge Anonsen i Widerøe at flyselskapene er utålmodige.

– Vi ser at antallet dronehendelser har økt betydelig. Droner representerer en av de høyeste risiko-momentene i flygningen vår. Det viser all statistikk, sa Anonsen i reportasjen.

Dette svarer Avinor:

Dronemagasinet har spurte en rekke spørsmål om økonomi, fremdrift og mannskaper til Avinor for flysikringssystemet. Mats Gjertsen svarer delvis på spørsmålene.

Hvem som leverer prøvesystemet, og hva slags utstyr man har installert og er i bruk per i dag, ønsker Gjertsen ikke svare på. Han minner også om at det ikke er Avinors ansvar å gjøre mottiltak mot ulovlig droneflyvning.

– Mottiltak mot droner er Politiet sitt ansvar, sier Gjertsen uten å utdype dette ytterlige. I praksis betyr dette at Avinor kan ha utstyr som oppdager dronene, men det er Politiets ansvar å eventuelt stoppe dem med mottiltak om de skulle finne det nødvendig.

Avinor har likevel egne tiltak og instruks å iverksette når man har oppdager ulovlig droneflyvning:

– Dette gjelder både om det blir observert visuelt eller med deteksjonsutstyr. Disse tiltakene skal ivareta sikkerheten for bemannet luftfart. Slike tiltak vil blant annet kunne være helt eller delvis nedstenging av lufthavn og omdirigering av trafikken, sier Gjertsen.

Så hva slags utstyr trenger egentlig Avinor for å oppdage ulovlige droneflygning? Gjertsen svarer ved å bekrefte leder Axel Knutsen for Avinor flysikring AS’ uttalelse til Dronemagasinet tidligere i vinter.

«Vi trenger avansert teknisk utstyr, som på en eller annen måte oppdager dronen. Det kan være kameraer, radarer, radiofrekvens-utstyr eller lytteapparater. Listen er lang, og det finnes mange veier til mål.»

Når utstyret er installert på Gardermoen, er målet at det skal rulles ut andre steder.

– Informasjonen innhentet gjennom RFI er gjeldende for alle Avinor sine lufthavner. Oslo Lufthavn er første lufthavn vi ser på for implementering, med mulighet for å utvide til andre lufthavner etter behov, sier Gjertsen.

Dronemagasinet har allerede omtalt at Avinor ikke systematiserer egen informasjon om droner. Observasjonene er vage, og informasjonen ofte upålitelige og verifisere i etterkant. Dette ønsker man også skal bedres ved installering av deteksjonsutstyr så man kan få et bedre faktagrunnlag for observasjonene.

– Målet med anskaffelse av deteksjonssystemer for droner er å identifisere og detektere droner. Basert på dette kan Avinor iverksette nødvendige tiltak i flytrafikken for å ivareta sikkerheten. Ett viktig moment er å øke situasjonsforståelsen slik at uønskede hendelser med droner bedre kan håndteres og dokumenteres. Hensikten er å øke sikkerheten og redusere operative konsekvenser for luftfarten, uttaler Gjertsen.