Bente Heggedal, flyoperativ inspektør Luftfartstilsynet ved UNC 2016

Klappet for nye forskrifter

Luftfartstilsynet fikk applaus og lite kritikk da det presenterte en rekke forslag til revidert forskrift for ubemannet luftfart under konferansen UNC 2016.
Reportasje: Anders Martinsen

Luftfartstilsynet fikk applaus og lite kritikk da det presenterte en rekke forslag til revidert forskrift for ubemannet luftfart under konferansen UNC 2016.

– Det viser at vi er på rett vei. Vi har et godt samarbeid med bransjen og lytter, sier flyoperativ inspektør Bente Heggedal i Luftfartstilsynet.

Som avslutning på sin presentasjon ba hun de 200 konferansedeltakerne om å rekke opp hånden dersom forslagene syntes negative for deres virksomhet.

Ingen rakk opp hånden.

Pålegger radiotelefonisertifikat 
Blant justeringene i foreslått revidert forskrift er krav om at alle som skal operere innenfor kontrollert luftrom og RMZ må ha gyldig radiotelefonistsertifikat. At alle kan kommunisere i samme samband vil øke sikkerheten.

Et annet forslag er at luftfartøy over 25 kilo kan integreres i annen lufttrafikk, med da med krav om SSR-responder. Dette innebærer en liberalisering. Lufttrafikktjenesten er ansvarlig for å etablere tilstrekkelige avstander og prosedyrer som tar i vare sikkerheten for øvrig lufttrafikk.

Fortsatt forsikringsplikt
Forsikringsplikten for RO3 opprettholdes, og det fortsatt ikke vil være dokumentkontroll på alle RO1 operatører.
UAS Norway hadde håpet på dokumentkontroll i den laveste klassen, hvor man antar at opptil 50 prosent flyr uten gyldig forsikring.

– Vi har ingen planer om å bruke mer tid på denne gruppen, heller mindre. Vi har eksempler på at noen tegner forsikring, sender inn beviset og så kansellerer de forsikringen. De tror de lurer oss, men de lurer bare seg selv. Dette er en ukultur som vi sammen må bekjempe, sier Heggedal.

– ikke imponert over kunnskapen til alle operatører
Luftfartstilsynet har vurdert at RO1-operatørene utgjør en liten risiko. Likevel fyrte Heggedal av denne kraftsalven under UNC 2016: – Jeg er ikke imponert over kunnskapen til den generelle RO1-operatøren. En del har et stykke igjen å gå. Hadde vært opp til meg så hadde vi satt hele gjengen på skolebenken. Vi har hatt vår andel av ting som ikke har vært bra i denne kategorien, sier Heggedal.

Hun avslørte at det foreslås at RO1-operatører i fremtiden ikke får fly i forbindelse med ekstraordinære hendelser. RO2- og RO3-operatører kan, med tillatelse fra lokal innsatsleder, fly over eller i nærheten av et sted hvor nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde i forbindelse med ulykke eller annen ekstraordinær hendelse – akkurat som i dag.

Åpner opp for utenlandske operatører?
Luftfartstilsynet foreslår i ny forskrift også å kunne anerkjenne en operatør, operasjon, luftfartøy, system eller komponenter som er godkjent eller sertifisert av andre luftfartsmyndigheter. Dette kommer blant annet etter et UAS-initiativ for å enklere kunne bruke droner på tvers av de nordiske landene. For å gjøre det enklere for utenlandske operatører å operere i Norge, kommer også eksamenspensum og eksamensoppgaver snart på engelsk.

– Norge er best i verden på effektiv behandling av tillatelser, kommenterte Rune Eikeland i IRIS Group, som også opererer internasjonalt.

Blant andre forslag til justeringer i forskriften er:
 Særskilte krav for opplæringsinstitusjoner, som medfører at alle som skal tilby kurs eller opplæring som fører til en RPAS-godkjenning, må oppfylle  visse minimumskrav.
 Transport og montering av farlig gods, raketter eller tilsvarende, samt våpen i luftfartøy uten fører om bord, er kun tillatt etter særskilt tillatelse.
 Ikke lenger krav til høydemåler, så lenge operatøren har tiltrekkelig metode for å sikre at fartøyet holdes innenfor gjeldende høydereglement.
 Mulig for RO2-operatører å fly i by.
 Lengre overgangsordninger.

Revisjon ferdig til sommeren?

Utkastet til revisjon av forskriften skal nå ut på høring.  Hva som blir det endelige forslaget vil bli avklart i løpet av våren 2017. Det er ventet at revisjonen av forskriften kan komme før sommeren 2017.