KLAGET MEN TAPTE: Bjørn-Arild Woll (56) anket kjennelsen fra i sommer om to års konkurskarantene, men Borgarting lagmannsrett ga ham ikke medhold. ARKIVFOTO: Ole Dag Kvamme

Konkurskarantene for Woll står fastMillioner på avveie etter flere konkurser. Mistenker bedrageri og underslag.

Lagmannsretten forkaster anken fra Bjørn-Arild Woll, og stadfester at han må i to års konkurskarantene.
Ole Dag Kvamme

«Sett i lys av omfanget av de straffbare forhold mistanken mot Woll gjelder, og at mistanken omfatter underslag og bedrageri for flere millioner kroner, samt betydelige mangler i regnskapsførselen, er det klart at forholdene gjør Woll uskikket til å være styreleder i et selskap med begrenset ansvar.» skriver Borgarting lagmannsrett i kjennelsen mot Bjørn-Arild Woll.

Woll har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Les også: Opprettet nytt selskap etter konkurskarantene

Les også: Dømt til to års konkurskarantene

Les også: Kjøpte flyplass uten penger

Bjørn-Arild Woll (56) ble i juni dømt til to ukers konkurskarantene, etter at bobestyrer fant grunnlag for kriminell virksomhet knyttet til Wolls drift av selskaper.

USKIKKET: – Sett i lys av omfanget av de straffbare forhold mistanken mot Woll gjelder, og at det gjelder underslag og bedrageri for flere millioner kroner og mangler i regnskapsførselen, er det klart at forholdene gjør Woll uskikket, skriver lagmannsretten. FOTO: Skjermdump kjennelse lagmannsretten.

Luftet store planer

Dronemagasinet har omtalt en rekke av Wolls forsøk på å skaffe penger til luftige drone- hytte, og ørretoppdretts-planer.

Han fikk blant annet interessenter til å tro på at han hadde 2,5 milliarder i ryggen for å investere i oppdrettsanlegg i Sel, Folldal og Engerdal kommuner.

– Vil satse 1,3 milliarder på Røye-oppdrett på Otta, var tittelen på forsiden av Gudbrandsdølen Dagningen 8. april i år.

Avisen intervjuet en «hemmelig investor», som sier han og 40 andre vil investere 2,5 milliarder kroner i oppdrett i småkommunene Sel, Folldal og Engerdal, lød oppslaget.

– Totalt er det snakk om investeringer på 2,5 milliarder på disse tre anleggene, uttalte den hemmelige prosjektlederen til avisen.

Millioner på avveie

Men allerede før det ble høsten 2019 åpnet konkurser i selskapet hans Ett Aktivum AS og dets underselskap Spera Holding AS. Bobestyrer Erling Opdal fant graverende forhold under konkursbehandlingen, og gikk 11. mai til Oslo Byfogdembete og begjærte konkurskarantene.

Det kom frem at Ett Aktivum hadde fått overført seks millioner kroner fra investorer, men at mye gikk rett videre til Woll.

«Bostyreren har ingen tillit til Woll, som gjennom selskapene Ett Aktivum AS og SperaHolding AS har forledet en rekke privatpersoner til å investere oppsparte midler i virksomheter og uregistrerte selskaper som kun har tilgodesett Woll personlig.» skrev Opdal.

I en kjennelse av 29. juni ble Bjørn-Arild Woll pålagt konkurskarantene frem til 29. juni 2022:

«såleis at han for eit tidsrom på to år rekna frå dagen denne orskurden er sagt, ikkje kan stifte aksjeselskap, forretningsavdeling av utanlandsk aksjeselskap, næringsdrivande stiftelse, bustadbyggjelag, burettslag og samyrkelag eller ta på seg eller reelt utøve nye verv som medlem eller varamedlem av styret eller som administrerande direktør i slikt selskap.» het det i kjennelse.

Bakgrunnen slo retten også fast:
«Retten har på bakgrunn av det opplyste kome til at det er sannsynsovervekt for at Woll har gjort seg skuldig i grovt underslag, […]og at han såleis med skilleg grunn er mistenkt for desse forholda.»

Viser at klart uskikket

Bjørn Arild Woll klaget inn kjennelsen for Borgarting lagmannsrett, og sa at regnskapene, når de endelig ble klare, ville vise at han ikke hadde gjort noe galt.

Men Borgarting lagmannsrett fikk aldri noen regnskaper, og 9. november avviste retten anken fra Woll.

«Lagmannsretten har ikke mottatt regnskap eller annen dokumentasjon som stiller saken i et nytt lys. Woll har i mer enn ett år gjentatte ganger varslet fremleggelse av dokumentasjon og ferdigstillelse av regnskap uten at dette har blitt gjort. Opplysningene i bostyrerens begjæring gir etter lagmannsrettens syn skjellig grunn til mistanke om at Woll har begått straffbare forhold i forbindelse med den virksomhet som har ført til insolvensen.»

«Som styreleder av et selskap er han mistenkt for underslag og bedrageri for høye beløp, kreditorunndragelse og betydelige mangler ved regnskapsførselen. Dette viser at han klart er uskikket til å stifte et nytt selskap med begrenset ansvar eller å være styremedlem eller daglig leder i et slikt selskap.» skriver Borgarting lagmannsrett.