Her på Fallet Nordre skal Woll ha ønske om å etablere sine nye selskaper. Nåværende eiere sier de ikke kjenner til de nye selskapene som Woll skal stå bak. Foto: Fallet Nordre

Woll opprettet nytt droneselskap etter karantene-krav

Svindel-mistenkte Bjørn-Arild Woll driver flere nye selskaper som skal investere i droner og redning. Nordsjø-arbeidere skal ha investert i selskapene Woll ifølge dem står bak.
Ole Dag Kvamme

Bjørn-Arild Woll ble ilagt to års konkurskarantene 29. juni. Kjennelsen er ikke rettskraftig, fordi Woll har ankefrist til 19. august.

Ifølge ulike kilder står han likevel bak to eller tre selskaper som skal investere i droner og redning.

–  Ideen til Woll er jo veldig god, med droner som skal redde liv, sier en mann i 50-årene mann fra det sentrale Østlands-området, som har investert over 100.000 kroner, og sagt ja til å sitte i styret til to nye aksjeselskap.

Han opplyser å ha overført et seks-sifret beløp til Woll, for å investere i selskapene.

Både denne mannen og andre Dronemagasinet har snakket med bekrefter at Bjørn-Arild Woll står bak selskapene.

Woll avviser å ha noe med selskapene å gjøre, og sier kjennelsen om konkurskarantene er anket.

Håp og Spera

Selskapet Håp Invest AS ble registrert i juni, Spera UAS AS ble registret i juli, og ett siste selskap, Spera EMS AS, ble registrert så sent som i august.

Woll ser ut til å fortsette driften av selskapene, selv om han etter konkurskarantenen har fjernet navnet sitt fra formelle verv.

– Det er Woll som har ideen, og står bak selskapet. Håp Invest skal være et holdingsselskap, og Spera UAS skal være et underselskap, tror jeg. Det er også Woll som har patent på dronene, ifølge ham selv, sier mannen i 50-årene til Dronemagasinet.

Vedkommende er styremedlem i både Håp Invest AS og Spera UAS AS.

Kamerater fra Nordsjøen

Mannen bekrefter å ha lest Dronemagasinets artikler om Wolls investeringer, men har likevel håp om at det skal bli noe av investeringene.

– Woll sier det hans siste forsøk på å starte selskapene, og jeg har lyst å være med, sier vedkommende.

Han har blitt med som investorer sammen med flere andre Nordsjø-arbeidere, og takket ja til å bli styremedlem for å følge opp investeringen.

– Jeg og kameratene mine kommer ikke til å putte i flere kroner i dette før vi har fått mer håndfast enn det vi har i dag.

– Og hva er det?

– Det handler om investeringer i droner, redning og fiskeoppdrett. Men nå må vi ha noe mer håndfast. Vi skal snart i møte med ham, og håper få flere svar da, sier vedkommende.

Andre styremedlemmer bekrefter at Woll står bak Håp Invest AS og Spera UAS AS.

– Det er med Woll, ja, bekrefter en 58 år gammel mann fra Nordre Frogn, som står oppført som styreleder i Spera UAS AS, og styremedlem i Håp Invest AS.

Han er ikke blant investor-kameratene med bakgrunn fra Nordsjøen.

Konkurskarantene

  1. I mai varslet bobestyrer Erling Opdal at han ville anbefale konkurskarantene, etter å ha gått gjennom Wolls konkurser med Ett Aktivum AS og Spera Holding. Woll protesterte, men tapte saken. 29. juni ble Bjørn-Arild Woll ilagt konkurskarantene for to år.

«Woll er mistenkt for alvorleg økonomisk misleghald og særs slett rekneskapsførsel. Det ligg også føre mistanke om underslag og svindel. Etter ei heilskapleg vurdering er retten komen til at det er rimeleg å setje Woll i konkurskarantene. Det er lagt særleg vekt på at det er sannsynleggjort ei rekkje brot på grunnleggjande plikter som lova legg på ein næringsdrivande, dessutan at det er mistanke om sterkt samfunnsskadeleg verksemd.» heter det i avgjørelsen.

Dermed kan ikke Woll opprette selskap på to år, eller være daglig leder, styreleder eller styremedlem.

Men kjennelsen slår også fast at man ikke kan stå bak selskaper, under dekke av ikke å ha formelle verv:

«At Woll ikkje formelt blir registrert med slike nye verv, utelukkar ikkje straffansvar.» heter det i karantene-kjennelsen.

Nye selskaper

  1. I juni overtok Bjørn-Arild Woll organisasjonsnummeret til det nedlagte selskapet Mirage Event Productions AS i Oslo, og omdøpte det til Håp Invest AS, og satte seg i rollen som daglig leder og styreleder. Adressen ble endret til Wolls adresse på hytta han leier på Geilo samme dato, viser oversikten over kunngjøringer i selskapet i Brønnøysund-registrene.

Formålet til selskapet oppga han til: «Å være holdingselskap for virksomheter i tilknytning til akuttberedskap, droner og naturlig matproduksjon, samt tilhørende virksomheter. I tillegg skal selskapet investere i andre selskap i tilstøtende bransjer, samt eiendom og andre relevante investeringer. Selskapene skal drive virksomhet både i Norge og i utlandet.»

En uke senere møtte Woll 23. juni i Oslo Byfogdembete per telefon for å svare for karantene-kravet. Dagen etter fjernet han ifølge Brønnøysund seg selv som daglig leder, og andre personer ble oppført som styreleder og styremedlemmer.

Oppført styreleder er nå gravemaskin-entreprenør Ståle Hansen i Tønsberg. Han har ikke besvart Dronemagasinets henvendelser.

En måned senere ble enda et selskap foretaksregistert 22. juli, med navnet Spera UAS AS.

Formålet oppgis å være ganske likt Håp Invest AS: «Utvikling og drift av autonome droneoperasjoner, samt tilhørende virksomheter. I tillegg skal selskapet investere i andre selskap i tilstøtende bransjer, samt eiendom og andre relevante investeringer. Selskapene skal drive virksomhet både i Norge og i utlandet.»

Den samme gravemaskinfører Ståle Hansen ble oppført som styreleder, men 3. august blir han byttet ut med Per Kristian Nordnes i Nordre Frogn.

Nordnes er også med i styret i Håp Invest, sammen med de øvrige styremedlemmene – som alle går igjen i begge selskapene.

Nordnes bekrefter overfor Dronemagasinet at Woll står bak selskapene.

Les også: – Han bør stoppes

Les også: Lokket med investeringer på 2,5 milliarder

Les også: Avsløringen: Kjøpte flyplass uten penger

Les også: Ordfører varsler oppvask etter mislykket flyplass-salg

Les også: Tidligere ansatte og investorer anklager Woll for svindel

 

Gård i Folldal

Forretningsadressen til Spera UAS AS oppgis å være Grimsdalsvegen 3895 i Folldal. Den adressen tilhører turistgården Fallet Nordre, som ikke har kjennskap til verken Ståle Hansen eller eksistensen av selskapet.

Dronemagasinet har hentet inn stiftelsesdokumenter fra Brønnøysund for Spera-selskapene. Her heter det at selskapet Håp Invest AS, med adresse på hytta Woll leier på Geilo, har besluttet å stifte aksjeselskapene Spera UAS AS samt Spera EMS AS.

Begge skal ha organisert med 30 millioner aksjer.

Dessuten heter det altså at Spera-selskapene skal holde til i Folldal kommune, og at Spera UAS AS skal holde til på gården Fallet Nordre.

Nytt selskap og ny adresse for Woll?

Det skal skilles ut en eiendom fra Fallet Norde i Folldal for vår virksomhet. Gateadressen er ikke klar enda – men sett foreløpig: Grimsdalsvegen 3895, 2580 Folldal.» heter det i dokumenter sendt til Brønnøysund.

Selv om Hege Paulsen ved Fallet Nordre ikke kjenner til Ståle Hansen, opplyser hun at Bjørn-Arild Woll har oppholdt seg en del på gården, men at man ikke har noe forretningssamarbeid med Woll.

– Vi stiller oss helt uforstående til at noen slike selskaper skulle være registrert på vår adresse, opplyser Hege Paulsen.

Gården er til salgs, og Paulsen opplyser at Woll i lengre tid har oppgitt å være interessert i å kjøpe.

– Vi hadde en plan sammen om et alternativ til kjøp, nemlig at han leier et område av garden, og at dette skulle skilles ut fra garden, med tanke på oppdrettsanlegg. I så fall ville ikke kjøp bli aktuelt. På den måten kan man jo si at vi hadde et slags forretningssamarbeid, sier Paulsen.

Fallet Nordre er en idyllisk gård i Folldal. I mars 2020 skal Innlandsfisk AS og Bjørn-Arild Woll ha skrevet under på en intensjonsavtale om å kjøpe gården Fallet Nedre. Dronemagasinet har sett avtalen. Foto: Fallet Nordre

Men planene ble ikke fulgt opp:

– Det har ikke skjedd noe med planene, og jeg kjenner ikke til de selskapene som er registrert på denne adressen, og ikke fått noen info om dette. Hadde de omhandlet innlandsfisk, så hadde jeg selvfølgelig forstått det, men likefullt burde vi fått info, slik at vi hadde vært forberedt på spørsmål om dette. Ståle Hanssen er helt ukjent for oss, sier Paulsen.

Tredje selskapet

Et tredje selskap Spera EMS AS ble så sent som 5. august registrert med samme adresse, med oppgitt formål:

«Utvikling og drift av løsninger for å overlevelse, redning og skadebegrensning, herunder forebygging, opplæring og akutt bistand ved akutte hendelser. I tillegg skal selskapet investere i andre selskap i tilstøtende bransjer, samt eiendom og andre relevante investeringer. Selskapene skal drive virksomhet både i Norge og i utlandet.»

Begge Spera-selskapene har vedtekter datert til slutten av april, og navnene er omtrent like de andre selskapene Woll har hatt.

– Stemmer ikke

Bjørn-Arild Woll er forelagt disse opplysningene. Han omtaler Spera-selskapene som underselskaper til Håp Invest AS. Men han avviser å ha noe å gjøre med dem, og varsler uttalelse:

«Styret i Håp Invest AS kommer med en samlet uttalelse skriftlig til redaktøren for Dronemagasinet og styreleder i UAS Norway.  Jeg har ingen roller i Håp Invest eller noen av døtrene, så dine påstander om brudd på en anket konkurskarantene stemmer overhodet ikke med virkeligheten.», skriver Woll.

Han sier også at han har anket kjennelsen om konkurskarantene.

«Jeg har anket selvfølgelig fordi overhodet ikke noe av det bobestyrer hevder stemmer med virkeligheten. Det viser regnskapene som snart sendes inn til Skatteetaten og Brønnøysundsregisterne. Det viser anken i detalj, skriver Woll i en e-post til Dronemagasinet.»

Oslo Byfogdembete opplyser 13. august til Dronemagasinet at man ikke har mottatt noen anke fra Woll, men at Woll har frist til å anke saken inn for lagmannsretten 19. august, én måned etter å ha fått forkynt kjennelsen 19. juli.