Opplæring i Lillestrøm kommune i forbindelse med overlevering av drone fra Nordic Unmanned.
Foto: Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune: Vil bruke droner på tvers av avdelinger

Fra beredskap til miljøarbeid – Lillestrøm kommune ønsker å utnytte droneteknologien til det fulle. I mars kommer de til Bedre Fly(t)-konferansen i Kristiansand for å fortelle om sitt prosjekt.
UAS Norway

Lillestrøm kommune har gjort som flere andre norske kommuner – gått til anskaffelse av en drone. Bakgrunnen er behov i forbindelse med kartlegging.

– Det er en tidkrevende prosess, og i mange tilfeller venter vi fire år mellom hver kartlegging. Det skjer mye utbygging og endringer på bygninger og infrastruktur i Lillestrøm kommune, og det er derfor et behov for å kunne oppdatere kart, bilder og 3D-modeller, forteller Siv Susanne Jystad, rådgiver i Geodataavdelingen i Lillestrøm kommune.

– Dagens kartleggingshyppighet er ikke tilstrekkelig.  Vi mener at med drone som verktøy kan vi blant annet levere oppdaterte kart- og bildeprodukter på en rask og effektiv måte, redusere antall midlertidige kartobjekter i tiltaksbasen, lage bymodeller i 3D og andre kartprodukter, sier Jystad som foreløpig er den eneste godkjente droneoperatøren i kommunen. Men flere kommer etter.

Les også: Droner til inspeksjon: – Bedre data, raskere prosess

Mange muligheter

Bilde tatt med drone under testflyvning med Nordic Unmanned.

Jystad anser droneanskaffelsen som en naturlig utvikling i sin avdeling. Hun ser også mange muligheter utover geodatamiljøet i kommunen.

– Over tid har vi sett at en drone kan løse flere oppgaver. Også politikere og innbyggere, kommunalteknikk, eiendomsdrift, saksbehandlere i by- og stedsutvikling, klima og miljømyndigheter kan dra nytte av dette nye verktøyet. Dronen vil også kunne ha høy nytteverdi ved ulike typer hendelser som krever beredskapsinnsats fra kommunen, sier rådgiveren.

Lillestrøm kommune, som inkluderer tidligere Skedsmo, Sørum og Fet kommune, er et område med store arealer. Det gjør dronen ekstra verdifull.

– Vi kan fly over større områder og få oppdaterte bilder også av skog- og landbruk, sier Jystad, som er foredragsholder under Bedre Fly(t)-konferansen i Kristiansand 9. mars. Der skal hun fortelle om de potensielle bruksområdene for droner, samt hvilke utfordringer man møter når man skal implementere et helt nytt verktøy – og hvordan disse kan løses.

Se programmet og kjøp billett her

Søkte om midler

Siv Susanne Jystad, rådgiver i Geodataavdelingen Lillestrøm kommune.

Starten på Lillestrøm kommunes droneprosjekt var en søknad om midler gjennom Skedsmo kommunes innovasjonsfond, opprettet av kommunestyret.

– Hovedhensikten med innovasjonsfondet var å «sette Skedsmo kommune i stand til å tenke nytt og innovativt, gi økonomisk løftekraft til å iverksette prosjekter som fremmer innovasjon i vid forstand, både når det gjelder tekniske løsninger, organisering og tjenesteleveranse til innbyggerne». Geodataavdelingen ble med sin søknad tildelt en del av dette fondet, forteller Jystad.

Les også: Droneekspert: Mye å hente innen inspeksjon og landmåling