14. oktober registrerte Dronemagasinet en profil med helt åpenbar feil informasjon i Luftfartstilsynets register over droneoperatører.
Foto:Skjermdump fra flydrone.no

Luftfartstilsynets droneregister godtar falsk informasjon fra utenlandske droneoperatører

Luftfartstilsynet nettløsning sjekker ikke informasjonen til utenlandske droneoperatører. 1300 utenlandske operatører i åpen kategori kan fly i Norge - uten at Luftfartstilsynet har sjekket deres identitet.
Hans O. Torgersen

Luftfartstilsynets portal Flydrone.no godtar falske navn og adresser når utenlandske droneoperatører registrerer seg for å fly i det som heter «åpen kategori», viser Dronemagasinets undersøkelser. 

Den 14. oktober testet Dronemagasinet løsningen og brukte helt åpenbart feil informasjon ved registreringen på flydrone.no. Ved å utgi oss for å være en utenlandsk operatør kunne vi legge inn informasjon som helt åpenbart ikke hadde sammenheng og likevel fullføre registreringen og betaling for registreringen. Løsningen krevde ingen ID kontroll av oss med unntak av verifisering av en epostadresse.

Løsningen til Luftfartstilsynet kom på plass etter en anbudsrunde som ble publisert på Doffin i desember 2019. Løsningen ble publisert  31. desember 2020. Snart har over 20.000 droneoperatører blitt registrert via den selvbetjente løsningen.

Løsningen er også sentral for utenlandske droneoperatører som ønsker å fly i Norge. Den må brukes for de som bor i et land utenfor EU, og EU-borgere som ikke er registrert i sitt hjemland. Da blir man ikke bedt om å legitimere seg gjennom ID-porten, som er en nasjonal norsk løsning der brukerne må ha et gyldig norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Dronemagasinet har fått innsyn i listen over alle droneoperatører. Listen er datert 5 oktober 2022 og viser over 1346 utenlandske operatører er registrert i åpen kategori. 

Registreringen på Flydrone.no er første steg for å få tillatelse til å fly drone i Norge for de fleste droneoperatører. 

Syv av 1346 er russere

Som Dronemagasinet fortalte i forrige uke, er syv av de 1346 utenlandske droneoperatørene  russiske. 

Seks av de syv russerne har oppgitt bostedsadresser i Russland, men den syvende har skrevet inn en norsk adresse: Drammensveien i Oslo, uten husnummer, men med samme postnummer som Russlands ambassade.

Vedkommende står i registeret kun oppført med et engelskspråklig fornavn og et etternavn bestående av en eneste bokstav – “Mike D”. 

Verifisering kreves i Finland og Sverige

Samtidig har Dronemagasinet sjekket hvordan Svenske Trafikstyrelsen håndterer sin registering for utenlandske droneoperatører. Det samme gjorde vi i Finland hos SkyNavX som håndterer registreringen for Finske Traficom. Vi kunne ikke registrere oss uten en bekreftet ID.

I Sverige kan brukere fra andre land verifisere seg gjennom en internasjonal løsning, eIDAS, som brukes av 14 europeiske land.

Det er i praksis ikke mulig å registrere seg i den selvbetjente løsningen uten elektronisk verifisering.

Slik ser det ut i Sverige hvis du forsøker å registere deg som utenlandsk operatør. Det kreves en bekreftet ID for å bli bli registrert i den selvbetjente løsningen. Foto: Skjermdump

Den svensk-finske løsningen står i sterk kontrast til den norske, som i løpet av to år og ni måneders drift har godkjent over 1300 utenlandske operatører. Flere av dem med svært mangelfulle adresse, og kanskje også uriktige opplysninger.

Også i Finland kreves ID kontroll for registrering av utenlandske brukere. Foto: Skjermdump

Ved gjennomgang av listen er det altså flere oppføringer fra utenlandske operatører som viser mangelfull eller feil informasjon.

Dronemagasinet har gjennom bruk av løsningen ikke fått verifisert at noen av feltene som utenlandske operatører manuelt fyller inn sjekkes opp mot databaser som faktiske gateadresser, postnummer eller stedsnavn.

Dette var kravene til registeret

Dette skrev Luftfartstilsynet i sin utlysning av oppdraget med å lage et register over droneoperatører:
«Formålet med anskaffelsen er å etablere avtale om utvikling og idriftsetting av et norsk droneoperatørregister med teorieksamen for dronepiloter i samsvar med nytt regelverk som trer i kraft 1. juli 2020, samt å etablere en vedlikeholdsavtale og driftsavtale for tjenesten. Vedlikeholdsytelsen og driftsytelsen er regulert i egne avtaler.
Prosjektet skal levere et fungerende, testet og operativt droneoperatørregister og eksamenssystem til 01.07.2020, med påfølgende forbedringer og utvidelser av funksjonalitet i andre halvdel av 2020…»
I beskrivelsen av droneoperatørregister og teorieksemen het det blant annet:
«I forbindelse med innføring av nytt EU-regelverk for droner i Norge, skal Luftfartstilsynet etablere et droneoperatørregister med teorieksamen for dronepiloter. EUs krav til løsningen er beskrevet i følgende dokumenter (vedlagt):»
Og på bakgrunn av dette har altså europeisk land laget hver sin løsning for registering av sine lands respektive brukere.