Flydrone.no er lansert:Nå kan du registrere deg og ta droneeksamen

Luftfartstilsynets nye portal flydrone.no er lansert. Her kan du registrere deg som droneoperatør, samt ta nettkurs og eksamen.
Jan Frantzen

Det nye droneregelverket trer i kraft fra nyttår. I den har Luftfartstilsynet lansert sin nye nettportal flydrone.no. Her må alle droneoperatører som skal fly under det nye regelverket registrere seg. I den samme portalen kan du også ta nettkurs, samt eksamen i kategoriene A1 og A3. Du kan også ta et påbyggingskurs i kategorien A2, men da må du ta eksamen ved en trafikkstasjon.

Hvilken kategori havner du i?

Alle droneoperatører som skal fly etter nytt regelverk må altså registrere seg i denne løsningen. Unntaket er hvis du har en drone som veier mindre enn 250 gram og er merket som leketøy.

Fra 1 januar 2021 må også alle droner, med unntak av de som er leketøy ha forsikring, forsikringen må være iht EC 785/2004  altså tilsvarende eksisterende forsikringsordning som er gjengitt iht forsikringsplikt i BSL A 7-1 § 18

Når du går inn på flydrone.no vil du få ulike valg som tar deg gjennom registreringen. Avhengig av valgene du klikker deg inn på, vil du få beskjed hvilke kurs og eksamener du trenger. Du må svare riktig på 75 prosent av spørsmålene for å bestå eksamen. Når du har bestått vil du kunne laste ned kompetansebevis. For operatører med flere piloter vil det være en egen innlogging, hvor man får oversikt over pilotenes status.

Hvert kurs tar i underkant av en time å gjennomføre, og er gratis.

Les også: Slik tar du nettkurs og droneeksamen

Luftfartstilsynets nettløsning vil inngå i en felles europeisk database, som gjør at man på sikt også vil kunne operere i andre land enn med sin operatørtillatelse.

Det vil være et gebyr for registrering, trolig blir det 180,- for åpen kategori som mange operatører vil registrere seg i.