- HAR HENTET INN NOK NOK: – Det gir oss et solid økonomisk fundament i det sesongmessige trege første kvartalet, og gjør oss klare for full kontraktsproduksjon i midten av 2023, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned.

– Fortsatt like sikre på potensialetNordic Unmanned svarer på kritikken

Nordic Unmanned har ordrereserve på rundt en milliard kroner. Daglig leder Knut Roar Wiig har fortsatt har tro på selskapet. – Vi er fortsatt like sikre på potensialet for lønnsom vekst, sier Wiig.
Av Ole Dag Kvamme

Norges drone-rakett Nordic Unmanned i Sandnes slår lille julaften tilbake etter kritikken mot selskapet. Daglig leder Knut Roar Wiig vedgår at det har være krevende å skaffe nok midler, men sier de nå er klare til å satse videre.

– Vår klare ambisjon er at vi nå har hentet den egenkapitalen vi trenger i overskuelig fremtid. Vi er fortsatt like sikre på potensialet for lønnsom vekst for Nordic Unmanned, sier daglig leder Knut Roar Wiig til Dronemagasinet.

LES OGSÅ: Tilbyr aksje på billigsalg

LES OGSÅ: Nordic Unmanned går på børs

LES OGSÅ: Vil tidoble transportinntekter offshore innen 2025

Onsdag fortalte privatinvestor Jon Sigurd Lundestad fra Bergen at han hadde satset 400.000 kroner av sparepengene sine på selskapet. Tre firedeler av dette er nå tapt på papiret, etter at kursen har rast 80 prosent det siste året. Selskapet har hentet inn stadig mer penger, i emisjoner som har både vannet ut eierskapet, og priset selskapet stadig billigere.

Sterkt kritiske

«Slik oppførsel vitner om et selskap i dyp krise» skrev børskommentator Thor Chr. Jensen i Dagens Næringsliv tidligere i desember.

– At Nordic Unmanned-aksjen er ned med 80 prosent bare i år antyder vel at investorenes tillit til ledelsen i selskapet er på frysepunktet, fortsatte Jensen.

– Normalt vil en tenke at selskapet skriker etter kapital, sa professor Ola Honningdal Grytten i økonomisk historie ved Norges handelshøgskole til Sandnesposten.

22 Desember holdt selskapet en ekstraordinær generalforsamling, etter å ha hentet inn 70 millioner friske kroner til en aksjekurs på bare 6 kroner. Der besluttet man å la også enhver aksjeeier kjøpe seg opp til samme pris, hvis man ønsker å beholde sitt eierskap.

Svarer kritikken

Daglig leder Knut Roar Wiig har ikke hatt anledning til å la seg intervjue av Dronemagasinet. Han har i stedet bedt om å få oversendt spørsmålene skriftlig. Vi har spurt om årets omsetning, om analysen fra Dagens Næringsliv, spurt om selskapet har problemer, om selskapet mangler likviditet, om selskapet kan gå ad undas. Vi har spurt om ordrereserver, og hvor lenge dagens aksjeeiere må sitte for å få igjen sparepengene.

I 2020: Dronemagasinet besøkte Nordic Unmanned i Sandnes, som allerede da ønsket å bli Europas ledende på droner. FOTO: Ole Dag Kvamme

I sitt svar innleder Wiig med at som notert selskap er det mange ting de juridisk sett ikke kan kommentere, spesielt om fremtidsutsikter og forventninger, utover det man har kommunisert gjennom kvartalsrapporter eller meldinger til markedet.

Børsmeldinger finner man her.

– Det har vært kapitalkrevende å bygge vekstplattformen vår de siste to årene, og vi trenger et mer robust finansielt fundament for å utnytte de store forretningsmulighetene vi ser, vedgår Knut Roar Wiig.

Siden den norske økonomien ikke lenge er like god, er han fornøyd med å ha klart å hente inn kapital det siste året.

– Det gir oss et solid økonomisk fundament i det sesongmessige trege første kvartalet, og gjør oss klare for full kontraktsproduksjon i midten av 2023, sier Wiig.

150 ansatte

Selskapet har vært i vekst. Wiig rapporterer at selskapet nå har omtrent 150 ansatte fordelt på to kontor i Norge, ett i UK, ett i USA, ett i Belgia og ett i Tyskland.

– Antallet innleide varierer, men er rundt 6 personer i høysesongen. En hel del av våre ansatte jobber på rotasjon ut av Norge og fly rundt omkring på våre operasjoner i Europa, sier han.

Omsetningen i 2022 ser ut til å bli nesten dobbelt så høy som i år, ifølge Wiigs tall.

– Omsetningen vår så langt i 2022 er per september 12,8 millioner euro. Det er en økning på 91 prosent så langt i år, sier Wiig.

Ved utgangen av tredje kvartal var kontraktsreserven 65 millioner euro, altså 679 millioner kroner.

– Dette tallet vil bli oppdatert og offentliggjort når rapporten for fjerde kvartal legges frem, men de nye kontraktene våre med EMSA og Lockheed Martin ikke inkludert i denne ordrereserven, sier Wiig.

FLYR FOR EUROPA: Nordic Unmanned har landet en rekke kontrakter med det europeiske sjøsikkerhetssamarbeidet EMSA.

EMSA-kontrakten har en ramme på rundt 213 millioner kroner. Lockheed Martin-kontrakten går over inntil ti år, og har en ramme på rundt 52 millioner kroner neste år, ifølge Finansavisen. Til sammen er det grunn til å anta at ordrereserven til selskapet rundt en milliard kroner.

– Det er vanskelig å lese dette annerledes enn at du avviser alle problemer, og analytikerne tar feil. Er dette korrekt?

– Vi har vært åpne om utfordringer knyttet til for eksempel forsinkelser og kapitalbehov både under kvartalspresentasjoner og generalforsamlingen i går, sier Wiig.

Gått ut av UAS Norway

Wiig opplyser at Nordic Unmanned har trådt ut av bransjeorganisasjonen UAS Norway for 2023, og stiller spørsmål om Dronemagasinets reportasje kommer som resultat av utmeldingen.

Til informasjon er Dronemagasinet utgitt av UAS Norway.

– Vi har i 2022 bidratt med kr 9.000 til organisasjonen. Selskapet sa nylig opp sitt medlemskap og dermed ikke vil være medlem fra 2023. Jeg mener ikke at artikkelen kommer fordi vi har meldt oss ut. Men når dere under vær varsom plakaten skriver en artikkel om en stor bidragsyter til UAS Norway fortjener jo leserne å bli opplyst om dette forholdet samt at medlemskapet er under oppsigelse. Journalistikken er jo indirekte betalt av blant annet oss, sier Wiig.

Daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway avviser at organisasjonen kobler journalistikk og medlemskap.

– Vi er opptatt av å skrive om dronebransjen. Vår journalistikk er uavhengig av hva slags tilknytningsform selskapene har til UAS Norway, sier Martinsen.